DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Помолете Духа Ми Да Ви Помогне; Помолете се!

17 септември 1992

(Послание за онези, които работят за тези послания.)

дете Мое, имай Ми доверие; сама по себе си ти си неспособна да вдигнеш и малкия си пръст; всичката сила произхожда от Мен; възнагради Ме сега, предоставяйки Ми волята си; чакам…

ВОЛЯТА МИ Е ТВОЯ!

Аз, Иисус, ти казвам: радваш се на благоволението Ми, тъй като си под Моята власт; кажи на всички онези, които Сърцето Ми избра, че няма никога да ги изоставя; Женихът ще покрие техните нужди; нека всеки види в тях истински свидетели, нека всеки узнае, че по начина, по който си поделят има истина в тях;

изпращам ги навън да срещнат света; трябва да се въздържат от заядлива критика, така че езикът им да не ги убие или раздели; никой от тях не е спечелил тази благодат, Аз, Иисус, им предоставих даром благодатта, затова никой не трябва да иска пари; силните трябва да подкрепят слабите, богатите нуждаещите се; както бях казал, “има повече щастие да даваш, отколкото да вземаш;”1 ще ви дам достатъчно, за да бъдат покрити разходите ви, затова никога не Ме подлагайте на изпитание;2

бъдете обединени в Мен и помежду си, в изпитанията си никога не се поддавайте на отчаяние; направете всичко възможно, а Аз ще направя останалото! смелост, молете се, за да не затънете; разкрийте на света Богатствата на Свещеното Ми Сърце и Славата Ми; искате да сте свидетели на Всевишния? тогава, умрете за себе си; искате да сте едно с Мен? откъснете се от света; искате да служите на Обичта? следвайте Дирите Ми овлажнени с Жертвената Ми Кръв;3

помнете едно последно нещо: за да се освободите от човешките си наклонности и слабости, помолете Духа Ми да ви помогне; помолете се! и ще ви бъде дадено; благ и смирен съм по сърце и зная всичко в сърцата ви, затова помолете Духа Ми и Духът Ми ще ви дойде на помощ; Духът ви моли сега да се молите често с тази молитва:

Иисус,
нито смърт, нито живот, нито ангел, нито принц,
нищо, което съществува, нищо, което предстои,
никаква сила или височина или дълбочина,
нито създадено нещо,
няма никога да ме раздели от Теб;
заклевам се да Ти остана вярна,
това е тържествената ми клетва;
помогни ми да спазя тази клетва за вечни времена;
амин;

… стани, дъще и вършей! нека мислите ти да бъдат Мои Мисли; остави се на Мен, така че, каквото правиш да бъде извършено в Духа Ми и според Ума Ми; позволи на Духа Ми да диша свободно в теб и ще изпълня в теб Волята Си; щастлива си, дете Мое, ти, която се вглъбяваш и позволяваш на Мъдростта Ми да бъде твой частен Учител, тъй като Тя ще ти разкрие още много тайни;

получи и дай, дай!


2 Иисус има предвид, че никой не трябва да дължи пари на никого и никъде.
3 Иисус тук ни моли за истински жертви.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message