DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

7 юни 1986  до  14 юни 1986

7 юни 1986

мир на теб; започни да се молиш; искам да напреднеш духовно; Мирът е Бог; спомни си Божието Слово; Дан;

8 юни 1986

ще те излекувам духовно; Дан;

9 юни 1986

ще те защитавам; ще те пазя и ще ти предоставя всякаква защита, от която се нуждаеш; никога не се страхувай;

(По-късно:)

слава на Бога; не се страхувай никога от смъртта; краят1 става прекрасен; възхвали Татко;2 Даниил;

10 юни 1986

мир на теб; молих се да приключат разговорите ви, които никога няма да ти помогнат да напреднеш, нито ще спечелиш, каквото и да е от тях; обърни се към Бога и се опри на Него; слава на Бога; Дан;

12 юни 1986

ела и се помоли; краят на живота ти е само началото на вечността;

обичай дълбоко Бога; дай всичко на Бога; живей чист живот; силно желай Бога; прощавай; всеки помисъл в живота ти трябва да е за добро; Дан;

13 юни 1986

мир нa теб; бъди добра; боготвори Бога навсякъде, където ходиш; боготвори Бога, защото е добър; възхвали Месията; ще работиш за Бога; всеки начин на боготворение на Бога е добър; върви сега с мир; Даниил;

14 юни 1986

мир на теб; необходимо е Иисус да ти даде повече вяра; този дар3 ти се дава от Бога; помоли се; Дан;


1 След смъртта.
2 Назова нашия Вечен Отец, Татко (=Aввa).
3 Да чувам и да пиша тези послания.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message