DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

10 декември 1986 до 14 декември 1986

10 декември 1986

дъще, бъди близо до Мен; Аз съм Всемогъщият Бог; прослави Ме, разбуждайки децата Ми; кажи им да четат Словото Ми, кажи им да четат Призива Ми към теб и към тях;

Ах… искам да Ти се подчиня, но цялата треперя при мисълта за тяхната реакция. При това може и да се уплашат.

да се обезпокоят, имаш пред вид; говори им и от никого не се страхувай;

Господи мой, не зная как да го уредя всичко това, не зная нито как да говоря, не съм вършила досега такива работи. Не би ли могъл да поставиш в сърцето ми и в устата ми словата Си?

ще ги поставя;

Не е, Господи мой, че не искам, просто не зная как да говоря.

зная, бъди изцяло зависима от Мен; ще поставя на устните ти правилните думи и ще залея сърцето ти с Моите думи; познавам много добре твоите възможности; смелост, дъще;

14 декември 1986

Готова съм да Те следвам и да бъда, каквото Ти желаеш, защото Те обичам, Господи. Затова ще се хвана за края на дрехата Ти и дори, ако краката ми не се движат, повлечи ме. Може да имам моменти на слабост, но желая действително да ме заведеш, където Ти искаш да отида. Казвам Ти го всичко това сега, когато се чувствам силна. Не обръщай внимание на слабостите ми в Своето Съчувствие. Това искам от Теб сега, о, Господи. Това е договорът ми с Теб, Иисус Христос.

чух те, дете; Аз, Иисус, те чух, любима;1 живей в мир, не трябва да се безпокоиш, след като съм твоят Учител; от Мен ще научиш всичко; ето, Зорницата скоро ще бъде видяна; радвай се! скоро ще бъда с всички вас;

благословени са чистите в сърцето, защото те ще видят Бога;

Истина ли е всичко това? Истина ли е всичко това, всеки път, когато говориш да Те чувам? Въпреки че ми беше дадено Твоето Име, наистина ли става?

наистина;2 тук съм;

Ти ли си наистина?

наистина; Аз, Иисус, съм тук;

О, Господи, моля Те, отвори сърцата им, за да могат да Те приемат.3

(Тези мои думи бяха произнесени по-скоро жаловито, отколкото като молба.)

готови ли са да Ме приемат?

Не зная, но сигурно можеш да им помогнеш да бъдат готови, и да разберат!

ще им помогна; чакай и ще видиш; бъди бдителна, Васула; скоро ще бъда с теб; обичам те;


1 Иисус беше развълнуван.
2 Иисус изглеждаше сякаш се забавлява.
3 Говорех за времето, когато Бог щеше да ме изпрати в нациите със Своето Послание.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message