DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

3 декември 1986 до 6 декември 1986

3 декември 1986

мир на теб; Аз съм Яхве Саваот, Творецът на всичко; Аз съм този, който те повика;1 да, мога и във вашето поколение да зова и да се проявявам; същият съм; благословена да е линията ти на идващите потомци; никога не Ме изоставяй; ще те уча с Мъдрост; не забравяй това, на което вече те научих; доволен съм от твоята работа; ще те водя по целия път до Мен; остани близо до Мен, тъй като избрах място за теб;

Господи, къде е това място?

(Помислих си, че е в друга държава.)

ще ти позволя да живееш в център на Сърцето Ми; дъще, да Ме признаваш означава да обичаш Словото Ми; помни, че Словото Ми е живо, както Аз Съм жив;

6 декември 1986

мир на теб, дъще; различи Присъствието Ми; Аз съм Небесният ти Баща; бъди с Мен; не се отчайвай, намираш се още в началото на ученията Ми и ще ти помогна да напреднеш; имай вяра и не позволявай хората да те обезсърчават сега, когато се разбуди, защото повечето от тях са все още в дълбок сън; довери Ми се и се опри на Мен, Аз съм твоята Сила; опечален съм да гледам сърцата на децата Ми затворени за Мен и да не проумяват вече Делата Ми…

когато бях с Евреите, бях ги призовал и те запазиха призивите Ми; всичко беше записано; Аз бях този, който пожела да ви науча, че

Аз Съм;

чрез Словото Си

ви обучих; Аз съм този, който ви повика, Аз съм този, който продължава да ви зове; за Мен хиляда години са един ден;2

не се оплаквай, че трябва да получаваш Словото Ми; обичам те и съзнавам изцяло страховете ти… помни: Аз съм този, който те избра; Аз съм този, който те води; Аз съм този, който те подбра; преди да се родиш те знаех и те благослових, дъще.

Ще бъда осмяна точно, както всички онези, които получиха призиви от Теб. Сега съм наясно, че ще ми се присмеят; хората няма да ми повярват. Ще бъда обект на подигравки във времената ни!

да, мнозина бяха осмени преди теб, защото такива са човешките сърца; те са груби и жестоки; чуй Ме; Аз, Бог, съм жив Бог и на никого никога не дадох заповед да бъде безбожен; дадох на хората сърце да мисли с него; за да привлека вниманието ти, дъще, ти изпратих Своя служител Даниил да те доведе при Мен; бях му дал нарежданията Си; Аз съм, който пожелах да ти покажа Делата Си; не се страхувай, идвам с мир, защото мир искам от теб; искам да живееш свято.

Но, Боже мой, мен ли избра?

зная какво избрах; Аз съм, Яхве Саваот, който говори; върви с Мен, и когато времето се изпълни, ще те взема при Мен; върви сега в мир, винаги ще бъда до теб;


1 Отново се питах как е възможно Бог да ми говори така, както беше говорил на древните Си пророци.
2 Тук Бог ме погледна и някак ме укори за отношението ми. Понякога се оплаквах, че трябва да седя и да пиша, когато ме зове.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message