DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

15 декември 1986

15 декември 1986

мир на теб; Аз, Иисус, съм с теб; постарай се и различи кой е с Мен;

(Видях с очите на душата си Неговата Майка.)

Твоята Майка! Св. Мария?

твоя Майка също, дете! чуй Я:

1дъще, обичам те; Аз също съм с теб; смелост; остани с Нас и работи с Нас;

Да, това искам.

(Внезапно си спомних един стар сън, в който видях Св. Мария. Бях сънувала, когато бях десетгодишна, че се венчая, и се венчая не за друг, а за Христос! Не Го виждах, но Той беше там, Невидимият Бог. Сякаш вървях с Него насред много хора (поканените гости), които се отдръпваха, за да минем, поздравявайки ни с дафнови клони. След това видях отворена врата. Влязох в стаята и срещнах Св. Мария. Тя дойде при мен и ме прегърна. Беше много радостна и Я придружаваха други свети жени. Тогава, внезапно, започна да ми оправя косите, роклята и проявяваше голяма загриженост да изглеждам съвършена и хубава за Сина Й.)

(След това заговори Иисус:)

спомняш ли си? дадох ти този сън, когато беше на единадесет години; Аз, Бог, те бях избрал; запазих жив в паметта ти този сън, за да си го спомниш днес;

Какво означава?

означава, че щеше да бъдеш избрана да работиш за Мен; Аз, Бог, винаги постигам целите Си; исках да Ме обикнеш; ще те благословя да работиш за мира; ще те науча да бъдеш свята и да живееш свято, защото съм Свят, и всеки, който работи за Мен, трябва да бъде свят; смелост, дъще; помни, че Аз, Бог, съм винаги до теб и те обичам;


1 Св. Мария говори. Това беше първият път.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message