DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer » "Geraakt door de Geest van God II” - Vassula en de CDF »

Touched by the Spirit of God II: Vassula and the CDF - Geraakt door de Geest van God II: Vassula en de CDF

Door Fr. Edward O'Connor

?

In dit boek: “Touched by the Spirit of God II: Vassula and the CDF(Geraakt door de Geest van God II: Vassula en de CDF), weerlegt Fr. Edward O'Connor, gepensioneerd hoogleraar Theologie aan de Notre Dame Universiteit, met gratie, zekerheid en degelijkheid, punt voor punt elke kritiek gericht tegen Vassula door de Notificatie van de CDF (Congregatio pro Doctrina Fidei, CDF – de Congregatie voor de Geloofsleer).


P.O. Box 475, Independence, MO 64051-0475, U.S.A.
E-mail: trinitas@sbcglobal.net


Voorwoord

Dit is de tweede in een reeks van verzamelde essays van priesters die schrijven over de boodschappen van Waar Leven in God. Het eerste deel begon met een artikel van Vader Francis Elsinger, waarin hij suggereerde dat de gave van profetie altijd van vitaal belang voor de Kerk is geweest en dat de waarde ervan meer moet worden erkend, in plaats van minder, in dit tijdperk van ongekend rationalisme. De overige essays in dit eerste deel spraken over de authenticiteit, urgentie en orthodoxie van de Waar Leven in God boodschappen.

Dit huidige deel in de serie concentreert zich volledig op de Notificatie door de Congregatie voor de Geloofsleer - gedateerd oktober 1995, waarin bisschoppen en gelovigen tegen dezelfde boodschappen werden gewaarschuwd. Deze paradox lijkt te typeren hoe de Heer het goede uit pijnlijke beproevingen haalt. Bij Trinitas, zijn we verheugd getuige te zijn geweest van een stortvloed van oproepen en correspondentie van lezers van de boodschappen, die ons anders niet zouden hebben verteld hoe de boodschappen hun leven hebben aangeraakt, als niet de Notificatie ter discussies was gesteld. Tegelijkertijd heeft de Notificatie veel wetenschappelijke werken door priesters gestimuleerd, die de authenticiteit en de waarde van de Waar Leven in God boodschappen verdedigen. "Er zijn er veel die je zouden kunnen verdedigen", zei Jezus in november 1995 tegen Vassula.

Priester Edward O'Connor, C.S.C is uniek gekwalificeerd om te voorzien in een betrouwbare analyse van de Notificatie. Hij doceerde gedurende 41 jaren theologie aan de Universiteit van Notre Dame. Bovendien heeft hij een nauwgezette studie gemaakt van de geschriften van Waar Leven in God, ten behoeve waarvan hij in de loop der jaren verschillende uitvoerige gesprekken heeft gevoerd met Vassula.

Zijn weloverwogen conclusie over het kernprobleem van gehoorzaamheid en respect voor de autoriteit van de Kerk is ondubbelzinnig. Hij verklaart dat gelovige katholieken de geschriften van Vassula mogen lezen, haar lezingen mogen bijwonen en zelfs kunnen promoten. Zoals de getuigenissen van getuigen bevestigen, worden zijn conclusies gedeeld door andere gezaghebbende geestelijken over de hele wereld.

De analyse van Fr. O'Connor beantwoordt beslissend dat de bezwaren die in de Notificatie naar voren werden gebracht erkenden, hoe dan ook, dat de "fouten" in de latere geschriften niet bestaan.

De analyse van Fr. O'Connor beantwoordt onherroepelijk aan de bezwaren die in de erkende Notification naar voren zijn gebracht en in feite nergens in Vassula’s geschriften bestaan. Zijn werk zal ongetwijfeld de Vaticaanse herziening van de boodschappen vereenvoudigen, die volgens Kardinaal Ratzinger gaande is.

Voor degenen onder ons die de boodschappen op een intieme manier hebben leren kennen en de grote vruchten hebben gezien die eruit zijn voortgevloeid, voor degenen die ze proberen te leven, is het pijnlijk om te zien dat de boodschappen valselijk worden beschuldigd iets te verklaren wat ze niet eens bevatten. Het is de pijn waard geweest, om dit boek nu te kunnen publiceren, door een theoloog van het kaliber van Fr. Edward O'Connor. Zijn aandeel in het tweede deel, “Vassula and the End Times” (Vassula en het Einde der Tijden), tilt wetenschappelijk onderzoek naar de Waar Leven in God boodschappen naar een nieuw niveau. Hij brengt de essentiële samenhang naar voren tussen deze geschriften, de geschriften van Fr. Stefano Gobbi (stichter van de Mariale priesterbeweging) en verwijzingen in het Oude en Nieuwe Testament. Fr. O'Connor doet ook enkele opwindende ontdekkingen, waarbij de Waar Leven in God boodschappen verborgen betekenissen lijken bloot te leggen van bepaalde Bijbelse passages die niet eerder duidelijk waren.

Andere theologen en Bijbelgeleerden die Fr. O'Connor's studie aandachtig en met een open hart lezen, zullen, zelfs als ze niet zelf direct in de boodschappen zijn gedoken, beginnen te waarderen wat ze aanbieden. Er is een onbetaalbare schat in deze boodschappen die slechts een handvol theologen en exegeten zijn begonnen te ontginnen.

Voor sommigen zal het feit dat zo'n schat overgebracht wordt door “een gewone huisvrouw” zonder enige opleiding in de theologie of zelfs maar een basis aan catechese, het overtuigende bewijs zijn dat haar aanspraak op goddelijke leiding echt moet zijn - voor anderen zal het een struikelblok vormen voor hun gevoel van intellectuele correctheid.

Fr. “X”, P.I.M.E., Vassula's eerste spirituele gids is een voorloper van het laatste. Hij was en is tot op heden een leraar filosofie en theologie aan seminaristen. Toen Vassula naar zijn seminarie in Bangladesh kwam om advies te vragen over hoe en of haar boodschappen aan geestelijken te presenteren, probeerde hij aanvankelijk Vassula ervan te weerhouden om door te gaan met dicteren, ervan overtuigd dat de bron ervan slecht was. Als laatste redmiddel, toen al het andere faalde, las hij de boodschappen voor zichzelf. Toen zijn intens nauwkeurig onderzoek geen van de fouten kon vinden waarvan hij zeker was die er zouden zijn, begon hij te geloven dat het werk alleen maar goddelijk kon zijn. Het resultaat was dat hij één van haar onwrikbare verdedigers werd.

Op een gegeven moment verwijst Jezus naar Zijn boodschappen door Vassula als:"deze Herinnering aan Mijn Woord". (19 januari 1995). Deze 'Herinnering' komt op een tijdstip waarop zowel geestelijkheid als leken het verloren gaan van de bovennatuurlijke waarneming bemerken, niet alleen in de seculiere samenleving, maar ook onder geestelijken en religieuzen. Geopenbaarde waarheid is misschien niet meer zo populair of 'politiek correct', zoals het eens is geweest in veel seminaries of Katholieke universiteiten. Sommigen zien verontrustende tekenen, in feite van een systematische poging om de mystieke spiritualiteit uit te roeien die de grote erfenis en traditie van het Katholieke Geloof is.

Jezus vertelde Vassula onlangs dat sommigen van de Zijnen in de Kerk alles probeerden terug te brengen tot 'privémeditaties' en dat zijn Heilige Geest vandaag wordt vervolgd als nooit tevoren in de geschiedenis. 

In zo'n atmosfeer is er moed nodig om te belijden en te accepteren dat God nog steeds tot ons spreekt door Zijn uitverkoren boodschappers. Er is meer moed en nederigheid nodig voor priesters en theologen zoals Vader O'Connor om die boodschappers te verdedigen.

Trinitas heeft onlangs een brief ontvangen waarvan wij geloven dat deze oprecht de dankbaarheid aan God weergeeft, aan Zijn boodschappers en aan hen die hen ondersteunen en verdedigen. Naast de frequente telefoontjes die dankbaarheid voor deze boodschappen uitdrukken, kwamen dit soort brieven bijna iedere dag, zeven jaren lang. Voor ons is het dit waar het bij deze spiritualiteit om gaat: het verspreiden van dit "brood" uit de hemel naar iedereen die ernaar hongert.

Voor wie het aangaat, Waar Leven in God heeft voor mij gedaan wat geen ander boek heeft kunnen doen. Jezus werd echt. In al die jaren heb ik het niet voor elkaar kunnen krijgen dat Hij echt werd (ongeveer 35 jaar). Ik kreun en steun en verlang ernaar dicht bij God te zijn.

Deze Boodschap is waarachtig Jezus aan het woord. Maar natuurlijk ben ik slechts een nietig persoon die spreekt, zoals Vassula zou zeggen - ik heb geen enkele autoriteit. Nu via mijn boekwinkel ... bestelde ik de rest van de boeken.

Ik ben God echt dankbaar dat Hij een boodschapper in Vassula vond. Ik heb de H. Johannes van het Kruis, de H. Theresia van Avila en de H. Theresa van Lisieux jaren geleden gelezen. Toen begon mijn reis op ongeveer 35-jarige leeftijd. Ik ben nu 72 en zes maanden. Maar Jezus bleef op de één of andere manier altijd een mythe.

Ik hoop dat het lezen, bidden en nadenken over "Waar Leven in God", mij en Jezus samen zal blijven brengen, zoals het mijn levenslange wens lijkt te zijn geweest. Zegen aan jullie allen die een aandeel hadden in deze Boodschap.

En tot slot, dit eenvoudige maar diepzinnige uittreksel van een brief uit India, ontvangen op 27 april 1998:

...Sinds ik de boeken van Vassula heb gelezen, lijkt het alsof ik rustiger word ... Ik ben een beter mens aan het worden en toen ik mijn baan verloor, vergaf ik mijn werkgever en maakte ik zelfs geen ruzie met hem. Dat is waarom Jezus mij beloonde en mij binnen een maand een nieuwe baan gaf. Ook al heeft deze baan geen betere voorwaarden dan de vorige, ik dank Hem voor Zijn vriendelijkheid, in ieder geval dekt het de huur voor de maand. Bedankt voor alles wat u me stuurt. Het geeft me een enorme vrede. Gods genade zij met jullie allen.

En moge Gods genade met jullie allen zijn die dit boek hebben gelezen. Het kan diegenen geruststellen die al door de boodschappen zijn geraakt, maar ze wellicht opzij hebben gelegd uit onzekerheid over wat de Kerk van ons vraagt met betrekking tot hen. Ook kan het verlichtende werk van Priester O'Connor anderen leiden die de boodschappen van Waar Leven in God nog niet hebben omarmd, om ze te bekijken. Zoals deze voorgaande brieven bevestigen, zijn de boodschappen gezalfd. Jezus zei tegen Vassula: "Mijn Boodschap redt!" Vassula vroeg aan een toehoorders in India: "Als je echt gelooft dat het God is die spreekt, zou je dan niet geïnteresseerd zijn om te weten wat Hij te zeggen heeft in onze dagen?"

Robert Carroll - Trinitas

 
Getuigenissen
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Eerwaarde Canon Dr. Gavin Ashenden (LL.B. B.A., M.Th, D.Phil)
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
        Canoniek Recht
        "Geraakt door de Geest van God II” - Vassula en de CDF
        Fr. Robert Hughes (in het Engels)
        Fr. Guido Sommavilla (in het Engels)
        Fr. Christian Curty (in het Engels)
        Fr. Miguel Contardo SJ (in het Engels)
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Mijn Passie Wordt Elke Dag Herhaald
 
EERDERE BOODSCHAP:

Houd Je Geest Geborgen In Mijn Geest En Bloei Van Binnenuit
 

 
TOP NIEUWS:

Het Mashiach Gebed
De Joden zullen de Messias vragen om Zichzelf te tonen
 
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in

ANDER NIEUWS:
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message