HOME MESSAGES
Belijdt dikwijls jullie zonden

9 November 1996
Florida - TampaHeer ?

Ik Ben;

Ik zal je nooit in de steek laten, nooit !

Mijn Liefde voor hen gaat het menselijk begrip te boven, en vandaag daal Ik vanboven neer om op een zeer speciale wijze met hen te zijn;

komt en groeit in Mijn Liefde, opdat jullie eenheid met Mij vervolmaakt moge worden; als de eerstelingen geheiligd zijn, is dat de hele groep; 1 jullie zijn Mijn eerstelingen en Ik wil dat jullie heilig zijn... komt dus! belijdt dikwijls jullie zonden, opdat de duivel geen houvast wordt gegeven...

Ik zegen ieder van jullie; weest een ! ic1 Dit betekent dat ze door hun bekering anderen tot bekering zouden kunnen brengen.

previous index next