DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Missie » De Stichting » De Missie van de Foundation en Haar Doel  »

De Foundation van TRUE LIFE IN GOD

Hier is een samenvatting van waar de Foundation van True Life in God -de Stichting Waar Leven in God - over gaat, de reden voor de oprichting, de missie waarmee zij belast is en de formaliteiten van belang:

Vassula zegt: "Ik heb de Foundation True Life in God gevestigd in Genève, Zwitserland, opdat er gezorgd wordt voor en voorzien wordt in de hulp voor de verspreiding van de True Life in God boodschapen die ik heb ontvangen sinds 1986. De Foundation zal mij als persoon overleven en is daarom gebonden aan mijn schriftelijke instructies. De Foundation, door middel van haar bevoegdheid en statutaire instellingen, is gehouden dienovereenkomstig te observeren en te handelen, waarbij met name de instructies van onze Heer ter harte dienen te worden genomen: "denk aan Mijn Heilige Tegenwoordigheid; wees Mijn lichtdragers, die Mijn Woord doorgeven en Mijn Boodschappen verspreiden; (TLIG, 10 april 1990).

Een in Zwitsersland gevestigde stichting is een rechtspersoon, die nauwlettend onder toezicht staat van de federale overheid, die een wettelijke plicht heeft om ervoor te zorgen dat alle activiteiten strikt worden nageleefd overeenkomstig de statuten van de Foundation. Een jaarverslag dient te worden opgesteld en overlegd. Zo wordt voorzien in een garantie dat de Foundation True Life in God zal werken zoals bedoeld door de Founder (Oprichter). Eventuele wijzigingen in de nu goedgekeurde statuten moet de goedkeuring van de federale overheid verkrijgen. De officiële verjaardag van de Foundation is 10 september 2008.

De Foundation wordt beheerd door de Raad van de Foundation, die bestaat uit maximaal 12 leden. Vassula heeft de eerste 9 leden van de Raad voorgedragen. Voortaan zal de Raad zichzelf vernieuwen met meerderheid van stemmen, strikt de richtlijnen volgend voor toekomstige nieuwe leden.

De Leden van de Raad zijn afkomstig uit vele geledingen van de samenleving en landen. De eerste Raad bestaat uit leden uit Zwitserland, Groot-Brittannië, Singapore, de Filippijnen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje. De President is een in Genève gevestigde advocaat (Me. Köögi), Jacques Gay is Vice President, bijgestaan ​​door Michel Bornet, penningmeester, en Albert Muller, uitvoerend secretaris. Noch Michael noch Albert zijn geregistreerde Raadsleden.

Zoals u weet, otnvangt Vassula geen vergoeding voor haar TLIG activiteiten. Ditzelfde principe geldt voor alle leden van de Foundation en de bijbehorende TLIG executives. Alleen professioneel uitbestede ondersteuning, zoals een accountant, een registeraccountant, etc., wordt betaald uit stichtingfondsen. In de juridische hoofdstad, die nodig is voor de oprichting van een stichting in Zwitserland, wordt voorzien door donaties.

De Missie van de Foundation:

De Stichting is opgericht door Vassula:

(a) om kennis en begrip van de werken met de titel "True Life in God" (Waar Leven in God) te promoten. De Foundation heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de tijdloosheid van deze geschriften, hun universele verspreiding in elke vorm waartoe de Foundation kan besluiten te benutten, evenals het materiële behoud van de originele geschriften.

(b) om de eenheid onder de Christelijke Kerken te bevorderen, zoals beoogd door de True Life in God boodschappen, altijd strevend naar de glorie van God en de bevordering van Zijn Koninkrijk, voor het geestelijke benefiet van alle volkeren zonder uitzondering.

(c) om het liefdadigheidswerk van de Beth Myriams te bevorderen, alsmede het verschaffen van financiële ondersteuning, waar nodig, voor dat werk, in overeenstemming met het handvest van Vassula voor de Beth Myriams.

d) om ervoor zorgen dat de Beth Myriams worden gerund in overeenstemming met de geest van de True Life in God boodschappen en gehanteerde grondslagen.

(e) om het werk te bevorderen, en - waar nodig - te voorzien in voldoende financiële steun aan andere charitatieve activiteiten die worden beïnvloed door de boodschappen van True Life in God.

(f) om de voortzetting van de werkzaamheden van True Life in God en de evangelisatie in de geest van de True Life in God boodschappen, op de lange termijn te garanderen.

g) om de reputatie van de True Life in God boodschappen en van Vassula zelf te verdedigen.

(h) om in nauw contact samen te werken met de nationale stichtingen van Waar Leven in God, welk zij zal dienen in hun evangelisatie-inspanningen en steunen in tegenspoed. 

(i) om de publicatie van de boodschappen wereldwijd en in alle mogelijke talen te waarborgen.

(j) om te zorgen voor supranationale projecten van copyrights van Vassula over de boodschappen, en het respect voor de volgende beschermde handelsmerken te waarborgen;

TLIG
True Life in God
Waar Leven in God
La Vraie Vie en Dieu
Wahres Leben in Gott
La Verdadera Vida en Dios
& Vassula

(k) om fondsen te werven:
- om de Foundation in staat te stellen haar doelstellingen te bereiken,
- om ervoor te zorgen dat het afzonderlijke Beth Myriam Fonds middelen heeft om te voorzien in de gevraagde ondersteuning vanuit individuele Beth Myriams.

Voor wat betreft onze Founder (Oprichter), Vassula zij zal altijd nauw betrokken zijn bij de activiteiten van haar Foundation.

Aldus, Foundation for True Life in God
Genève, December 2009

Foundation for TRUE LIFE IN GOD
Stichting voor WAAR LEVEN IN GOD
Fondation pour LA VRAIE VIE EN DIEU
Stiftung für WAHRE LEBEN IN GOTT
Fundación para LA VERDADERA VIDA EN DIOS
Geneve (Zwitserland)
Telefoon/fax: +41 21 803 1794
Postadres : PoBox 714 - 1110 Morges 1 (Zwitserland)

 
Missie
Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Evangelisatie
De Stichting
    De Missie van de Foundation en Haar Doel
    Donaties TLIG Stichting

Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van alle eerdere bijeenkomsten
 

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 

De Stichting
Samenvatting over waar de Foundation True Life in God - de Stichting - voor staat, de reden waarom zij is opgericht, de missie die aan haar is toevertrouwd en de formaliteiten die van belang zijn.
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Boodschap Van De Heilige Paulus
 
EERDERE BOODSCHAP:

Het Is Van Mij Bekend Dat Ik Zondaars De Weg Wijs
 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message