DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Achtergrond » De Toenadering van Mijn Engel » Satan Gaat Door met Verschillende Aanvallen »

De Toenadering van Mijn Engel (vervolg)

Satan Gaat Door met Verschillende Aanvallen

De duivel wist hoe afschuwelijk ik kakkerlakken vind. Ik haat het dit te schrijven, maar ik voel dat ik het moet doen om te laten zien hoe de duivel tegen mij vocht. Op een dag liep ik een kamer uit en sloot de deur. Plotseling voelde ik op mijn gezicht een natte vloeistof sprenkelen. Ik begreep niet waar het vandaan kwam. Plotseling hoorde ik Satan lachen en spottend zei hij tegen mij: "Dit is de manier waarop ik doop. Dit is het soort heilig water dat jij verdient!" Toen zag ik wat er was gebeurd. Ik had op de deurpost een dikke kakkerlak verpletterd. Ik zou op dat moment hebben kunnen sterven en dan van afschuw! Ik houd er niet van zoveel te schrijven over de aanvallen van Satan, maar ik wil graag laten zien hoe hevig hij tegen mij vocht om te verhinderen dat deze boodschap uitgebracht wordt en om mij te beletten deze zending te vervullen die de Heer voor mij aan het voorbereiden was.

Op een dag besloot hij weer van tactiek te veranderen. Om mij te misleiden nam hij het precieze uiterlijk van mijn overleden vader aan. Zelfs de wijze waarop hij tot mij sprak was dezelfde. Een volmaakte imitatie. Hij sprak tegen mij in het Frans zoals mijn vader nu en dan deed en zei: "Mijn lieve kind, kijk... God zendt mij uit medelijden naar je toe om tegen je te zeggen dat je dwaalt. Hoe kun je geloven dat Hij op deze manier met jou contact onderhoudt? Deze dingen zijn, zoals je weet, onmogelijk, en je beledigt God alleen maar en maakt Hem boos. Denk toch eens na... God spreekt tot jou? Waar heb je ooit eerder van zoiets gehoord? Alleen krankzinnigheid kan je ertoe brengen zoiets te geloven!" Ik vroeg: "Wel, en hoe zit het met mijn engel, is het met engelen mogelijk?" Toen hij zei: "O die..." was zijn stem vervuld met haat en ik herkende wederom Satan.

 
Achtergrond
De Oproep en het Instrument
De Toenadering van Mijn Engel
    De Toenadering van Mijn Engel
    Het Onze Vader Onderricht door Onze Schepper
    De Aanvallen van Satan
    De Strijd tussen Mijn Engel en Satan
    Mijn Zuivering Gaat Door
    Satan Gaat Door met Verschillende Aanvallen
    De Woestijn en dan de Volledige Overgave
    De Priester Veroordeelt de Boodschappen
    Vervolgingen Door de Priester
    Wil Je Mij Dienen?
Een Inleiding op de Boodschappen
Multimedia Galerij
Het Handschrift

De Oproep en het Instrument
Een samenvatting van wie Vassula is en wat 'Waar Leven in God' is
 

De Toenadering van Mijn Engel
Vassula beschrijft hoe haar Beschermengel haar in het allereerste begin naderde
 

Een Inleiding op de Boodschappen
Een Inleiding op de Boodschappen door Vassula
 

Multimedia Galerij
Kijk, Luister en Zie Afbeeldingengalerij, Audio Clips, Video Clips
 

Het Handschrift
Informatie en foto's van het speciale schrift waarin de boodschappen geschreven worden
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Dat Ze Allen Een Mogen Zijn
 
EERDERE BOODSCHAP:

De Wijngaard Die Ik In Het Verleden Heb Aangepland Zal Zijn Vruchten Voortbrengen Tot Mijn Glorie
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message