DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Оттегляне в Метеора 2004 г. »

Оттегляне в Метеора 2004 г.
Гърция, 2-7th май th 2004
 
 
Репортаж от Оттеглянето в Метеора
Mай 2004 г.
 
 
Различни Изкачвания: Откъсване, Безстрастие, Апатия
от Васула
 
 
Обновление и Учения на Аскетичния Живот
от Васула
 
 
Посветени на Истината
от. Джон Абертон

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трябва Да Те Оставя На Земята, За Да Изпълниш Мисията Си
Светият Ми Дух Е Крайъгълният Камък На Църквата Ми

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message