DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2007 Описания »

2007 Описания
 
 
Библейска Турция и Гърция
Поклонение на Истинския в Бога Живот, 19-29 май 2007

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Голямото Завръщане - Новата Петдесетница
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Служи Ми
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message