DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2004 Reports »

2004 Reports
 
 
Jharkand, India
November 6 - 10, 2004
Vassula Addresses Thousands
 
 
Reykjavík, Iceland
October 3, 2004
 
 
Caracas, Venezuela
May 24, 2004
 
 
Los Angeles, California, USA
May 18-21, 2004
 
 
Buffalo, New York, USA
May 31, 2004
 
 
New York City, USA
May 25-30, 2004
 
 
San Francisco, USA
May 21, 2004

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Живея в тишината на сърцето ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Благославям Всяка Стъпка, Която Правиш В Името Ми
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message