DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2004 Reports »

2004 Reports
 
 
Jharkand, India
November 6 - 10, 2004
Vassula Addresses Thousands
 
 
Reykjavík, Iceland
October 3, 2004
 
 
Caracas, Venezuela
May 24, 2004
 
 
Los Angeles, California, USA
May 18-21, 2004
 
 
Buffalo, New York, USA
May 31, 2004
 
 
New York City, USA
May 25-30, 2004
 
 
San Francisco, USA
May 21, 2004

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Състраданието И Обичта Се Разкриват На Човечеството
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Утешител на духа ти Аз Съм
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message