DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2002 Reports »

2002 Reports
 
 
Camobodia, South East Asia
November 28 - December 2, 2002
 
 
Hong Kong
November 24-27, 2002
 
 
Taiwan
November 21-23, 2002
 
 
Philippines
November 16-20, 2002
 
 
Thailand
November 13-15, 2002
 
 
Egypt Pilgrimage, October 2002
Out of Egypt, I have called My Son
 
 
Canada, Venezuela and Chile
April 9-15, 2002
 
 
India
May 25-28, 2002
 
 
Bangladesh
May 21-25, 2002
 
 
Sri Lanka
May 16-18, 2002
 
 
Amsterdam, Holland
March 23, 2002
 
 
South Africa
March 1-6, 2002

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Пречистване
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Целият Ти Живот Трябва Да Се Върти Около Мен
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message