DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2001 Reports »

2001 Reports
 
 
Мексико Сити, Мексико
4-6 декември 2001
 
 
Bangladesh
November 6, 2001
 
 
Sri Lanka and India
October 26-28, 2001
 
 
Крит, Гърция
7 -9 септември 2001
 
 
Holy Land
April 19-23, 2001
 
 
Australia
March 2-6, 2001
 
 
Bangladesh
February 18-20, 2001
 
 
Swaziland, Africa
February 2-4, 2001
 
 
South Africa
January 29, 2001
 
 
Malawi, Africa
January 24-28, 2001
 
 
Athens, Greece
January 4-7, 2001

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Една Светлина Блесна В Теб
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Работете в хармония в Моето Име
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message