DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 1999 Reports »

1999 Reports
 
 
India
November 16 - December 1, 1999
 
 
Kerala, India
November 21-30, 1999
 
 
Goa, India
November 19-20, 1999
 
 
Calcutta, India
November 17-18, 1999
 
 
USA
November 2-7, 1999
 
 
Le Mans, France
October 16, 1999
 
 
Bangladesh
August 10-11, 1999
 
 
Japan
August 2-9, 1999
 
 
Japan
August 1999, An Introduction given for Vassula by Perez Valera
 
 
Hiroshima, Japan
August 4-6, 1999
 
 
Kobe, Japan
August 3, 1999
 
 
Russia
July 13-16, 1999
 
 
Bucharest, Romania
May 1999, Vassula witnesses the meetings of Pope John Paul II and Patriarch Theoctist
 
 
Lebanon
April 17-20, 1999
 
 
Thailand
February 12-14, 1999
 
 
Vassula's Talk in Bangkok, Thailand
February 14, 1999
 
 
Vassula's Talk in Mount Tabor, Thailand
February 13, 1999
 
 
Lesotho, Africa
January 13-16, 1999
 
 
Zambia, Africa
January 11, 1999

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Всевишният, Те Издигнах, За Да Бъдеш Пример За Единство
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Ще Те Изложа Като Знамение За Отхвърляне, Отхвърлянето На Единството
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message