DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 1997 Reports »

1997 Reports
 
 
Brazil
October 11-18, 1997
 
 
England, Wales and Northern Ireland
September 19-21, 1997
 
 
USA
July 31 - August 6, 1997
 
 
Japan, by Carlo Chiesa
June 17 - July 21, 1997
 
 
Japan, by Mrs. Hitomi
June 17 - July 21, 1997
 
 
Canada, Indonesia and the Philippines
January 4 - 15, 1997

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Една Светлина Блесна В Теб
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Работете в хармония в Моето Име
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message