DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 1996 Reports »

1996 Reports
 
 
USA
November 8-17, 1996

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Ще Царувам, Въпреки Враговете Си
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Да Не Би Кръвта Ми Да Се Проля Напразно? О, Епоха Без Никаква Вяра
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message