DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

27 ноември 1986 до 28 ноември 1986

27 ноември 1986

(Съмнения! Съмнения и съмнения!)

Сърцето ми трепти и дъхът ми секва. Обзел ме е страх. Ще трябва да съм най-жалкото създание в света, ако греша с всичко това. Страх владее сърцето ми и дяволът се смее на опасенията ми… Боже мой, Боже мой, дай ми знамение! Да не би да съм станала жертва на лукавия?

мир на теб! Аз съм Яхве и управлявам небето и земята; Аз съм Всевишният; опри се на Мен, защото те обичам; ето,1 вземи разпятието в ръката си; 2

виж,3 заключих пръстите ти заедно;

обичам те; ще разхлабя сега ръката ти; чувствай се обичана от Мен, дъще, и Ми се довери; върви в мир;

(“Отново Яхве каза на Моисей: “Сложи ръката си под мишницата си.” Моисей постави ръката си под мишницата си, но когато я извади, ръката беше бяла като сняг. Тогава Яхве му каза: “Сложи отново ръката под мишницата си.” И когато този път извади ръката си, беше възвърнала цвета си.” Изх. 4:6-7)

28 ноември 1986

(Чувствам се съвсем обезсърчена; не бях поискала да ми се случат всички тези неща. Защо да е така? Какво бях направила?)

дъще? никога не губи своята смелост заради хората;

Никой не е с мен, никой не ми вярва. Луда ли съм? Защо ме обвиняват за това, че ми говориш?

погледни Ме;4 бъди щастлива! радвай се за това, че съм до теб; чувствай се щастлива за това, че съм до теб; Аз, Иисус Христос, ще бъда винаги с теб; радвай се! дадох ти този дар да се доближаваш до Мен и да Ми говориш по този начин, и вярвай Ми, дъще, когато ти казвам, че малцина притежават твоя дар, въпреки че са неизчислими по брой тези, които биха желали да притежават твоя дар; затова радвай! бъди щастлива;


1 Бог се готвеше да ми даде знамение.
2 Взех с ръката, с която пишех, един разпятие от масата.
3 Ръката ми беше толнова свита, че не можех да оставя нито разпятието, нито молива, нито пък да вдигна ръката си от листа. Но когато каза: ”Сега ще разхлабя ръката ти”, пръстите ми се отвориха.
4 Погледнах изпълненото с нежност лице на Иисус. Преливаше от Състрадание.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message