DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

2 декември 1986

2 декември 1986

мир на теб; Аз, Яхве, съм до теб; винаги съм близо до теб; наблюдавам и стена за сушата в хората;1

ела и се опри на Мен; времето още не е дошло, дотогава бъди бдителна и остани будна;

Как ми беше даден този дар? Внезапно ли го реши, Господи мой?

ще отговоря на въпроса ти: дадох ти дара да се доближаваш до Мен по този начин по всяко време и навсякъде; Аз те повиках; Аз, Бог, те познавах много преди да се родиш или оформиш в утробата на майка си; познавах те и си Моя, любима; избрах те да станеш Моя вестителка; ще предадеш Посланията Ми; избрах те, защото го пожелах;

гледах те, докато растеше, но ти, ти изглеждаше да не знаеш за Моето присъствие; сякаш Ме беше забравила; докато те гледах да се отдалечаваш те повиках, защото времето беше настъпило; бях доволен, защото въпреки че изглеждаше да Ме беше забравила, чу Гласа Ми; поисках от теб да Ме обикнеш; поисках да разбереш колко много те обичам; знай, че Аз, Бог, постигам винаги целите Си;

когато ти се явих за първи път, те държах така че да вдигнеш главата си и да погледнеш Този, който стоеше пред теб; когато вдигна главата си, те погледнах в очите и видях, колко необичана се чувстваше;2 Аз, Бог, се изпълних със състрадание към теб при гледката на тази твоя окаяност; дъще, вдигнах те при Мен и излекувах вината ти; исках да Ме признаеш, защото съм твоят Избавител, който те обича; излекувах те и те благослових; отворих плаща Си, питайки те дали желаеш да го поделиш с Мен; попитах те дали би искала да Ме следваш и ти отговори, казвайки, че имаш нужда от Мен, и че искаш да бъдеш с Мен;

Аз, Яхве, се зарадвах, чувайки те да казваш, че желаеш да Ме следваш; научих те тогава как да Ме обичаш; научих те как да си с Мен и как да се доближаваш до Мен; пръснах върху теб Своите благословии и те оставих да живееш в Светлината Ми; дарих те щедро с всичките Си Дела, за да можеш да Ме прославиш; Аз, Бог, те попитах дали си готова да работиш за Мен и се изпълних с щастие, узнавайки, че си готова;

историята се повтаря, казваш;

Да, Господи мой. Всички онези, които получиха призивите Ти бяха отхвърлени, осмени и обявени за луди. В модерното ни общество ще получа толкова много присмевки! Някои дори ще кажат, че съм обладана от зъл дух.

нека се приближат до теб тези, които искат да ти се присмеят; малко знаят колко тежки ще бъдат обвиненията им, защото ще осмиват словата давани от Мен; ще се занимая с тях по-късно;

имай вяра в Мен; ще те повикам отново, за да ти прошепна в ухото проповеди; ще изпълня устата ти със Своите слова; Аз, Яхве, съм твоята Сила; ще ти дам достатъчна сила, за да те направя способна да превъзмогнеш своите угнетители, които ще бъдат много, дете Мое;3 но ще те покрия със Своя щит; никой няма да може да ти навреди;

нека Ме чуят тези, които имат уши, нека тези, които имат очи, да Ме видят и да Ме признаят; нека тези, които не са затворили сърцата си да разберат, че Аз, Яхве, предоставям на всички нации спасителната Си помощ; остани при Мен, дъще; Аз, Бог, те обичам;


1 Тук се запитах кога Бог ще покаже Посланието Си.
2 Никога не вярвах, че Бог би могъл да обикне някого като мен, който никога не се беше молил, нито беше религиозно лице. Винаги мислех, че обича само онези, които Го обичат.
3 При тези думи, гласът на Бога внезапно стана МНОГО тъжен. Чуваше се като баща, който трябва да изпрати сина си на война.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message