DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

26 октомври 1986

26 октомври 1986

мир на теб; тук съм; бъди в Светлината Ми;

(Отново ме обземат съмнения! Умът ми не може да свикне с всичко това!)

Моля Те, назови ми се.

Яхве; чуй Ме:

чаках да се променят законодателните ви правилници и ви гледах отблизо; чух мрачните ви съюзничества; останах за доста време мълчалив, забавяйки подтика Си да се разгневя срещу вас!

Объркана съм! Ти ли Си, Господи?

(За първи път Бог изглеждаше толкова разсърден.)

Аз Съм; чуй Ме; след като ви считам за скъпоценни и след като ви обичам всички, искам да ви разбудя; искам да осъзнаете накъде се направлявате;

(Все още бях объркана...)

всички взаимоотношения между бащи и деца имат своите обосновки; приеми Посланието Ми;1 чуйте Ме: не разбрахте ли? все още ли не виждате знаменията Ми? не знаете ли как работя? чуйте, чуйте гласовете на мъртвите, които изколихте и на кръвта на невинните,2 която използвате като езера, за да угасите жаждата си и да напоите опустелите си територии; докога ще се въздържам? обръщам Погледа Си, гледката на делата ви предизвиква у Мен отвращение…

стена от болка, че съм принуден да ви гледам, вас, собствените Ми деца, да се превръщате в убийци! чуйте Ме: то е защото смятате, че Аз, Бог, не съм; изкарахте лъжци Моите пророци,3 за да оправдаете действията си на разруха, похот и алчност; о, колко слепи и глухи сте станали; опърничави към Мен и към всичко, което съм ви дал; недоверчиви и хулни към Словото Ми; обърнахте се срещу Мен и сърцата ви станаха каменни; запушихте ушите си и извадихте очите си, за да не ги оставите да видят Истината; станахте зли, пренебрегвайки Моите благословии, хранейки се върху усойници…

слушах ви внимателно, но все още не чух от вас вик на покаяние… никой не се покайва за нечестивостта; тежите Ми с вашата нечестивост, бунтувате се срещу Мен; кажете Ми: докога ще остана мълчалив? синове и дъщери, вдигнете очите си и Ме погледнете; спрете да вършите зло, завърнете се при Мен, не отхвърляйте Призива Ми; Свят съм, Свят съм, Аз съм надеждата за вашето лечение; затова станете и използвайте своите крайници, за да тръгнете заедно с Мен; очите си, за да видите Пътя, ушите си, за да чуете Моя Призив, сърцето си, за да разберете, че съм Отец;

Аз лекувам; ще излекувам очите ви, които извадихте, за да ви накарам да видите Истината, и Ръката Ми, която е протегната към вас, за да ви вдигне при Мен; Аз съм Вечният ви Баща, елате и си починете в Мен, и ще почувствате Обичта, която изпитвам към вас и Мира, който мога да ви дам;


1 Евр. 12:5-8: ”Забравихте поучението, което като на синове ви беше дадено: ”Дете Мое, не презирай възпитанието на Господа и не губи кураж, когато биваш изпитван от Него. Защото, когото Господ обича, го възпитава и бичува всекиго, когото приема за свой син. (Пр. 3:11-12): Проявете търпение по време на възпитанието ви, Бог гледа на вас като на свои деца. Кое дете не бива възпитавано от баща си? Ако пък нямате възпитанието, което получават всички, тогава сте незаконни, а не истински деца.”
2 Абортите.
3 Гласът на Бога беше приел горчив тон.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message