DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

2 ноември 1986 до 10 ноември 1986

2 ноември 1986

мир на теб; Аз, Бог, те призовах, независимо от това, което си; обичам те; чуй Ме, Васула: оформих те, за да бъдеш способна да Ме разпознаеш; Аз съм, който ти помогнах да се разцъфтиш, затова Ме прослави и доведи и други при Мен;

О, как бих могла? Не зная как!1

Аз, Бог, ще ти помогна; чувствай се щастлива и недей да се чувстваш натоварена; няма да те оставя да се удавиш!2 намирам начини да давам Посланията Си, затова не се безпокой, Моя Васула; ще водя стъпките ти; Аз, Бог, съм в теб; недей никога да се чувстваш изоставена; живея в теб; любима, ще те изпълня със Светия Си Дух, изпълни се; Аз, Яхве, ти кимнах да Ме следваш; с Мен ще почувстваш Мира Mи, ще бъдеш радостна; нека всички да се зарадват и да разберат, че Аз, Бог, съм жив Бог;

ще ти дам Своята подкрепа; остани в Светлината Ми и помни: не се обезсърчавай, тъй като съм винаги с теб; върви в мир;

10 ноември 1986

(В продължение на два дена се чувствах ужасно. Бях обзета отново от съмнения! Сатаната ме нападаше цели два дена. Всичко това ме надвишава и се чувствам обезсърчена. Как е възможно да ми говори Бог? Всеки път, когато се приближава до мен, бих желала да Го отблъсна. Умът ми се смайва… Как е възможно Бог да говори и да обсъжда с мен! Ще трябва да сънувам, и въпреки това отивам да ми диктува.)

мир на теб, дете; Аз, Яхве, присъствам; чуй Ме: благославям те; живей в мир и никога, никога не се чувствай неутешена, след като те обичам; защо се съмняваш, че съм Аз? не те ли учих да Ме обичаш? Аз те водих и ти помогнах; светнах над теб;

Обезсърчена съм.

дяволът те накара да се чувстваш обезсърчена; наистина почувствах нещастието ти, затова дойдох да те насърча; Аз, Яхве, няма никога да те оставя; никога недей да смяташ, че ще те изоставя; винаги се намирам до теб, обърни се към Мен и Ме погледни; почувствай голямата обич, която изпитвам към теб; защо, наистина ли повярва, че съм скрил Лицето Си от теб? обичта Ми към теб е вечна;

Аз, Яхве, се приближих до теб, въпреки че Ме беше забравила и дълги години въобще не си спомняше за Мен; приближих се до теб, въпреки че не изпитваше никаква обич към Мен; слязох при теб, за да ти изкажа Обичта, която изпитвам към теб и да ти припомня, че Аз, Бог, винаги те обичах; дойдох да ти науча Своите повели; знай, че обичам и благославям всеки един от вас; вие сте любимите Ми синове и дъщери, които грижливо пазя; дадох ти тази милост да можеш да Ме видиш, да Ме разпознаеш, и да Ме чуеш; Аз те призовах и ти Ме чу, дете Мое, но защо, защо беше толкова безразлична към Мен?

Не зная защо.

да не би защото никой не ти беше казал, че те благослових, че те обичам, че съм Небесният ти Баща и че ти си Моя? не знаеше ли, не беше ли чула, че Аз, Яхве, съм твоят Баща? дали всичко това беше скрито от теб? не те ли научиха кой Съм? чуй Ме и приеми Посланието Ми:

освободете се от веригите на злото;. дяволските пламъци стават все по-големи и се приближават до вас; ах, дълбоко съм опечален и стена от болка, гледайки ви да лежите безразлични, жалки; не осъзнавате това, което става в душата ви! Свят съм, живейте свято; не се вслушвайте в тези отстъпници, които се скитат в мрака, казвайки ви, че Словото Ми е само за древните; знайте, че душата ви живее, затова не вредете на себе си, оставайки заспали;3

чуй Ме, дъще: остави съмненията си и Ме изслушай; ела да Ме срещнеш по този начин; срещни Ме, защото съм твоят Създател; виждаш ли? Аз, Яхве, те научих да Ме обичаш независимо от това, което си; чуй Ме:4 защо, защо не идват вече при Мен Моите? защо Ме изоставят?... как могат да Ме забравят? може ли невестата да забрави своя жених?5 в продължение на неизброими дни бяхте изоставили своя Избавител; не питайте: кое е Името Му? Аз съм Този, който ви милваше от детските ви години; не се оставяйте да бъдете повлечени от течението на мъртви неща, водещо ви към безплодна земя, където преобладава пустош, защото ще умрете; гърлата ви ще пресъхнат от слънцето, което ще ви гори;

елате при Мен, елате и Аз ще напълня чашата ви; ще я прелея с жива вода, по-сладка от вино, и ще ви оставя да си починете на Моите зелени ливади; ще отпочинете уморената си глава при Мен; ако се чувствате голи и ви е студено, Аз, с плаща Си, ще ви предоставя убежище и уют; след това ще оставя да прелее всичката обич, която изпитвам към вас и ще ви залея с благословии; ах… какво не бих направил за вас, кълнове!

помнете това: мога да избера, каквото и да е сухо дърво и да го превърна в плодоносно дърво; не зова само праведните и безупречните, зова всеки Мой син и Моя дъщеря, независимо от техните дела; Аз, Бог, ви обичам по същия начин; всички произхождате от Мен, затова пребъдвайте в Мен; не се питайте защо Бог се появява сега, отново, зовейки ви; свободен съм да прекрача Небето и да дойда при вас, Аз, Яхве, началото и краят, ще продължа да се намирам там; свободен съм да оставя Небето и Престола Си и да слезна дотук, когато Ми хареса; не съм се променил от началото на Моето сътворение, виждаш ли? винаги ще бъда същият;

а ти, дъще, остави назад съмненията си и Ми позволи да те държа за ръката; благославям те за обичта, която изпитваш към Мен и за вярата, която Ми показваш; Аз, Бог, те обичам; върви в мир;


1 Бях съвсем объркана от нареждането на Бога.
2 Схванах бащински хумор в тези думи.
3 Бог се обърна към мен.
4 Гласът на Бога стана много нежен и бащински, натъжен.
5 Ис. 54:5: ”Защото твой жених ще стане Създателят ти, чието име е Господ Саваот.”

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message