DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

4. Jesus möter sin Heliga Moder

Jag kom till detta Heliga Hjärta, Mitt Heliga Hjärtas avbild och likhet, för att bli Gud-Människa, genom att Jag följde i Hennes fotspår och Hon senare följde i Mina ; Jag har sagt att Hon och Jag delade allt hela vägen till Korset; Vår förening var så fulländad i förtrolighet att Vi inte be-hövde tala, endast i Vårt Hjärta talade vi; Mina ord och Mina tankar behövde inte bäras till Henne i Min frånvaro; genom Min Helige Andes allmakt blev allt känt för Henne; i Hennes jungfruliga Hjärta blev allt känt för Henne, eftersom Hon ägde Gud och Gud ägde Henne . (25 Mars, 1996)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är det Hopp som världen söker
Ni har industrialiserat Mitt Hus

 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Gud vill ha er dagliga överlåtelse
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message