DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

10. Jesus blir avklädd
(Matt 27:35, Mark 15:24, Luk 23:34, Joh 19:23-24)

När vi kom fram till Berget kastade de Mig till marken och slet av Mig kläderna så att Jag låg naken inför allas ögon, Mina sår öppnades igen och Mitt Blod rann ut på jorden. soldaterna gav Mig vin blandat med galla, Jag ville inte dricka det för djupt inom Mig bar Jag redan den bitterhet som Mina fiender givit Mig . (9 november 1986)

Dina kläder, Mitt barn, kommer att fläckas av ditt blod, och även detta kommer att vara ett bevis för att du kommer från Mig; för detta blev du född och ditt samtycke gläder Mig, för genom dina lidanden kommer Jag att rädda många. (25 oktober 1995)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är det Hopp som världen söker
Ni har industrialiserat Mitt Hus

 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Gud vill ha er dagliga överlåtelse
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message