DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

6. Veronica torkar Jesu Ansikte

Jag tillät dem att kröna Mig med en törnekrona; Jag tillät dem att håna Mig och spotta på Mitt Heliga Ansikte. (3 mars, 1989) Jag kände då hur någon torkade Mitt ansikte, ångestfyllda kvinnor kom fram och tvättade Mitt svullna ansikte. (9 november, 1986) Vassula, ja, se på Mitt Ansikte. Att någon har sett Mig, ger Mig tröst, säg dem att det behövs så litet för att trösta Mig ? kom och lovprisa Mig, älska Mig. (7 juni, 1987)

Om ni bara visste hur Jag är redo att förlåta ditt släktes brott bara genom en vänlig blick på Mig, ett ögonblicks ånger, en tveksamhetens suck, ett uns av omprövning; ett leende mot Mitt Heliga Ansikte och Jag skall förlåta och glömma, Jag skall inte ens se på Mina Sår, Jag skall utplåna från Min syn alla era missgärningar och synder, om ni blott visade ett ögonblicks ånger och hela Himlen skulle fira den gesten, för ert leende och er vänliga blick skall tas emot som rökelse av Mig, och det ögonblicket av ånger skall ljuda som en ny sång för Mig; (29 augusti, 1989)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är det Hopp som världen söker
Ni har industrialiserat Mitt Hus

 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Gud vill ha er dagliga överlåtelse
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message