DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Kyrkans enhet » Påven och patriarken Theoctist »

Vassula närvarar vid mötet mellan påve Johannes Paulus II och den rumänske patriarken Theoctist i maj 1998

Författare Isabelle Gay

"Min innerliga önskan är att Öst och Väst möts; Jag behöver Min Kyrkas båda pelare för att samla och befästa Min Kyrka."
(Jesus till Vassula, 5 oktober 1994)

Christus a Inviat! Christos Anesti!

Denna resa till Rumänien, som organiserades på ett så förutbestämt men ändå oväntat sätt, var ett tecken på att Herren ville att Vassula skulle närvara vid detta historiska möte. Påven Johannes Paulus II besökte sin broder i öst; Hans Högvördighet patriarken Theoctist, patriark av den rumänska ortodoxa kyrkan.

Jag reste med Vassula och vi tillhörde båda patriarkens officiellt inbjudna gäster. Detta underlättade betydligt vår möjlighet att närvara vid vissa viktiga sammankomster.

Vi lämnade Geneve för att åka till Bukarest onsdag den 5 maj 1999. Temperaturen hade där under flera dagar varit +27. Vi blev därför överraskade när piloten vid landning meddelade att det bara var +7 varmt. Vi välkomnades av kraftigt regn och hård isvind. Det var som om naturen släppte loss inför en stundande lycklig händelse.

Men på fredag den 7 maj, den dag då påven anlände, var himlen hög och blå och förblev så under hela hans besök.

Samma dag, runt 13.30, förväntades den Helige Fadern och Patriarken att träffas på patriarksätet i Bukarest. Det ligger på en kulle med utsikt över ett charmigt litet torg som kantas av katedralen och patriarkens palats.

Eftersom vi hade passerkort kunde vi efter visitation av polis gå rakt in.

Den Helige Fadern och Patriarken, som båda var klädda i vitt, anlände i ”påvemobilen”. De hälsades hjärtlig till ljudet av klockringning och underbara bysantinska psalmer.

De började med att be i katedralen. Sedan gick de över torget och uppför de få trappstegen till porten till patriarkens palats var de båda höll sina tal.

Vi stod vid foten av trappan bara tre meter från Påven och Patriarken, med ansiktet mot biskoparna, kardinalerna och metropoliterna som fanns i deras följe.

Vi stod så nära Den Heliga Fadern att han, efter att ha tittat ut över folkhavet, fäste blicken på oss och liksom igenkännande hälsade på Vassula och gav intryck av att känna igen henne. Själv var hon övertygad om detta. Efter respektive tal gick Påven och Patriarken in i palatset och kom ut igen efter några minuter. De följdes av metropoliten Daniel, Patriarkens högra hand; han hälsade hjärtligt på Vassula där han stod uppe i trappan. Han var i sällskap av fader Bria, tidigare chef för en avdelning inom Kyrkornas Världsråd i Geneve som heter ”Enhet och Förnyelse”. Det var de som hade arrangerat denna resa.

Vassula hade inbjudits för att tala om Budskapet rörande Herrens uppmaning till enhet och ett gemensamt påskfirande. Uppmaningen togs på allvar och blev en av fem slutliga rekommendationer som blev resultatet av dessa överläggningar; att ”ett nytt initiativ skulle tas i riktning mot att påsk skulle firas på samma datum”. Detta blev en uppföljning av överläggningarna i Aleppo, Syren, i mars 1997 där kyrkorna uppmanades att komma överens om ett gemensamt påskfirande.

Frågan hade tagits upp igen i Washington i oktober 1998 vid de teologiska överläggningarna mellan representanter för de ortodoxa– och katolska kyrkorna i Nordamerika. Där rekommenderades att principerna som man enades om vid kyrkomötet i Nicea skulle följas.

Det är intressant att notera att den Lutherska kyrkan också arbetar efter samma riktlinjer. Ishmael Noko, generalsekreterare för den Lutherska kyrkans Federation, uppmanade dess 124 medlemmar att studera förslaget som presenterats vid överläggningarna i Aleppo 1997 rörande ett gemensamt påskdatum.

Under en intervju i Geneve underströk pastor Noko betydelsen av denna överenskommelse:

"Vad det handlar om gäller mer än bara frågan om ett gemensamt påskdatum. Det centrala är Kyrkans enhet som handlar om den händelse som definierar Kyrkan som Kristi kropp.

Kristi Kropp är delad på grund av matematiska beräkningar, men Uppståndelsen från de döda ger oss kraft att resa oss över mänskliga begränsningar. Ett gemensamt påskdatum skulle innebära ett synligt tecken på enhet."

Jag är frestad att kalla Vassula för vår tids Johannes Döparen. Tack vare den karisma hon fått visar hon världen vägen till enhet.

Vi hade gjort i ordning två dossierer, en för Påven och en för Patriarken. De innehöll ett utvalt antal viktiga budskap från Sant Liv i Gud som handlade om ett gemensamt påskdatum och återföreningen mellan kyrkorna i Öst och Väst. Vi underströk betydelsen av vissa citat för att de verkligen skulle förstå hur Herren ropade efter ett gemensamt påskdatum och hur bråttom det var.

(se nedan för ett relevant Budskap från Vår Herre)

Vi hade också bifogat en lista där vi räknade upp Vassulas alla möten över välden mellan 1988 och 1999 (ca 580 möten) och en bibliografi över alla de språk som Sant Liv i Gud finns översatt till.

Vi undrade om Vassula skulle lyckas överlämna dossiererna till dem och om hon skulle få tillfälle att tala med dem om informationens innehåll. Det verkade inte troligt just då.

Eftersom vi hade inbjudits att närvara vid den officiella mottagningen i Patriarkens palats följande dag, lördag den 9 maj 1999, tänkte vi att det fortfarande fanns en möjlighet. Vi anlände runt klockan sex på eftermiddagen. Vi gick genom säkerhetskontrollen och intog våra platser i palatsets amfiteater. Den såg ut som en liten utsökt fickteater, vacker och ändå sparsamt dekorerad.

Några minuter senare satte sig ett antal biskopar och kardinaler två meter från oss. De tillhörde Påvens uppvaktning under resan. Vi fick veta att det var kardinal Sodano, Cassidy, Silvistrini och andra. Det var frestande att presentera Vassula för dem, men det tycktes oss mer passande att låta fader Bria eller metropoliten Daniel göra det. Ingen var där som kunde göra det just då.

Innan Den Helige Fadern och Patriarken gick in i amfiteatern hälsades de välkomna av en barnkör. När de kom in i rummet bröt en applådsalva lös som följdes av en underbar uppståndelsepsalm. Den hymnen sjöngs många gånger under dessa tre dagar.

Efter den Heliga Faderns tal, ett tal där Påven underströk, genom att knackade i bordet, när hans sa: ”detta besök är ett oförglömligt besök”, bjöds det på en mottagning där vi plötsligt stod en meter från Den Heliga Fadern.

Mottagning

I det stora rummet med många små buffébord hade man satt fram två fåtöljer och dukat ett litet bord för Den Helige Fadern och Patriarken. Det varma och hemtrevliga intryck detta gav var säkert oväntat för Påven och hans uppvaktning.

Vi hade tänkt att ge Påven vår dossier när han kom in i rummet, men efter att vi sjungit Fader Vår på rumänska rusade några människor fram till Den Helige Fadern för att bli välsignade. Dessa bildade en mur mellan Vassula och Påven. Detta uppträdande tvingade Den Helige Fadern och Patriarken att lämna rummet. Vi mötte hinder varje gång vi trodde att vi nått vårt mål...

Vassula, en ortodox bland ortodoxa, stöttad av sin kyrka, bevittnade detta möte och såg med egna ögon hur några av de profetior besannats som Herren framfört genom budskapen i Sant Liv i Gud:

härlighet skall lysa från den Östra stranden; därför säger Jag till det Västra Huset: vänd din blick mot Öster; gråt inte bittert över Avfälligheten och förödelsen i ditt Hus; bli inte bestört, ty i morgon skall du äta och dricka tillsammans med Mitt rotskott från den Östra; Min Ande skall föra er samman.

.......i Min Barmhärtighet och för Min Kärleks skull skall Jag från Öster upphöja åtminstone en, som skall säga till son broder: ”kom och beträd min mark; kom och ät från mitt bord, kom och drick med mig, mina vinfat flödar över av nytt vin; låt oss föra våra lamm på bete tillsammans och skapa ett Eden av våra betesmarker.
(24 oktober 1994)

Min härlighets krona skall givas Mig från Öster.

......Jag skall upphöja Min avkomma från det Östra Huset för att föra fram enhet och till slut kommer all jordens länder att samlas under Ett Namn...
(7 december 1994)

...för Min Äras skull; från Öster skall Jag skynda att uppväcka ett frikostigt hjärta, som i sin trofasthet skall sluta ett fredsförbund med Väst.

....Varje strävan från Mina skapade varelser idag efter att bygga upp Mitt fallfärdiga Hur, gör Mig djupt rörd; varje steg i enhetens riktning får hela himmelen att jubla; varje bön ni ber för Min kropps helande mildrar Min Faders vrede; varje samling för enheten i Mitt Namn får Mina välsignelser att flöda över dem som deltar. Mina Ögon vakar över dem som älskar Mig och som, trots sina bristfälligheter, uppfyller Mina brinnande önskningar
(5 oktober 1994)

När Påven och Patriarken rest, träffade vi den rumänske ambassadören vid Den Heliga Stolen, som Vassula mött i Rom, och Fader Galeriu, en mycket andlig ortodox präst som stödjer Sant Liv i Gud i Rumänien.

Söndag morgon den 9 maj 1999 gick vi till ett stort torg inbäddat i grönska. Vi närvarade vid en ortodox mässa som lästes av Patriark Teoctist i närvaro av Den Helige Fadern och stor mängd troende.

Vi gick dit en timme i förväg för att få bra platser. Vi mötte en av Patriarkens rådgivare Fader Basil. Han gick i sällskap med Fader Bria och hans fru. Alla tre satte sig intill oss. Fader Basil hade bott i Lausanne och verkade glad åt att prata med oss. När jag talade om Vassulas karisma verkade han öppen och intresserad. Jag gav honom en broschyr som jag hade med mig, Den Helige Andes gåvor, och vi erbjöd honom andra böcker som han kunde få efter mässan. Eftersom vi stod alldeles nära var det en enkel sak. Vi fick tillfälle att tala ingående med honom. Eftersom vi inte förstod rumänska var han mycket uppmärksam mot oss under mässan och hjälpte oss att följa med i allt som sades.

Under kommunionen såg vi att endast få gick fram. De flesta var barn. Och endast Patriarken delade ut nattvarden.

Senare på eftermiddagen firade Den Helige Fadern mässan på ett stort torg framför det som tidigare var Ceacescu:s palats. Uppskattningsvis en million varmt engagerade troende hade kommit från hela Rumänien för att fira mässan. Även Patriarken deltog tillsammans med grekisk ortodoxa präster. En imponerande inre glöd fick böner och sånger att stiga mot himmelen. Tack vare god organisation kunde 100 präster dela ut kommunion till dem som ville ta emot den. Stämningen präglades av innerlig bön och kontemplation.

När mässan var slut ropade hela församlingen med inlevelse:

ENHET! ENHET!

Och med ett glatt leende avslutade Den Helige Fader: "Och låt oss skynda oss!"

Påvens tredagarsbesök ägde rum i en ytterst vänlig atmosfär, avspänd och festlig utan alltför mycket protokoll. Patriarken hade planerat allt in i minsta detalj. Man kände uppriktig glädje och värme.

Vad beträffar dossiererna kom de till slut i rätta händer.

Budskapen från julafton den 24 december 1989: (Då föll den kommunistiska diktaturen i Rumänien):

Min blomma, Jag är världens Ljus; sjung och var glad, sjung av glädje för det är Jag, Jesus, som utför dessa underverk; Mitt kors skall på nytt resas över varje kyrka, förstår du?

En världsomfattande fred skall snart komma; Freden är på väg att födas; be för denna födelse av Fred och Kärlek; idag känner jorden början av födslovåndorna; dessa, Min älskade, är Mina tidiga Tecken av Kärlek;

Jag är himmelens och jordens Herre, och med Min Kraft skall Jag visa varje land att Jag är allsmäktig; Jag har sagt att Jag med Min Andedräkt skall omstörta alla dem som har försvagat er till slaveri; låt era nationer inse att allt lyder under Min Makt, och att det som Jag utförde med ett andetag är till Min Ära; ingen människa kan utplåna Min lag. Låt alla länder inse att det är Jag, Herren, som kom som kom för att befria dessa fångar ur fängelset och lyfta dem till Mig; det är Jag som låtit dina fiender komma på skam för evigt, och inte nog med det; Jag skall med Min syster, Ryssland, sluta ett Fredens och Kärlekens förbund, och hennes brott skall jag glömma bort, Jag skall göra henne till Min Brud igen, och ur hennes hjärta skall denna sång ljuda:

"Honom skall min kärlek alltid tillhöra och mitt förbund med min Gud skall stå fast."

Min Själ törstar efter detta strålande ögonblick; Jag avser att visa Min storslagenhet och Min ära för varje nation som lever under himlen genom din syster Ryssland.

Jag skall klä henne i Min skönhet och i Min rättfärdighet, och Jag skall visa upp henne för dina bröder så att de kan se Min skönhet och Min rättfärdighet genom henne och i henne; dotter, bröllopet för din systers omvändelse är nära; Jag har sagt att Jag är Han som stiger ned i ditt släktes misär för att trösta de förtryckta och befria fångarna och dem som lever i mörker från fängelset;

det är Jag, din Frälsare, som kommer för att rädda dig från den röda drakens käftar;

det är Jag, er Jesus, Mina duvor, som aldrig övergett er;

och Jag säger dig sannerligen, dina portar kommer inte att förbli stängda för Mig;

Vassula, Jag kommer att störta ned alla dessa onda krafter i förakt och förödmjukelse, dessa krafter som slog sönder Mitt Hus och gjorde Det till öppna gravar;

Mitt Ljus kommer att återuppväcka din syster Ryssland och alla hennes grannländer, Jag skall bryta upp alla era burar och befria er; lär att befrielse och räddning endast kommer från Mig; be för din syster, be för hennes grannar;

Min Herre, Du har sagt att ”svårigheter kommer till den man som hopar vad som vad som inte är hans och belastar sig med pantsatt gods. Kommer inte hans borgenärer plötsligt att resa sig mot honom och kommer inte de skuldsatta att vakna upp mot honom? Då kommer han att bli deras byte”. Detta är exakt vad som händer i Rumänien, men oskyldiga människor betalade med sitt blod.

Var försäkrad om att Jag har samtliga av er årstids martyr-helgon med Mig, offer för Satans raseri; Jag har med Mig alla dem som dog som offer; Jag säger er att hans raseri var sådant att då han visste att han förlorade sitt grepp, ämnade han utplåna varenda en av Mina blommor.

(Sedan såg Jesus på Rumänien ovanifrån.)

Gråt inte du lilla, ty Jag, Herren, skall bygga upp dina ruiner och låta dig växa och bära vittnesbörd om Mitt Namn; Jag skall låta dig se stora ting under Mitt Namn;

äntligen fri! Fri att komma till Mig, din Frälsare, och leva i Mitt Heliga Hjärta;

Jag skall förjaga dina fiender, som också är Mina fiender, med Mitt Ljus; gråt inte över dina barn som inte längre finns till, ty idag säger Jag er att Jag har placerat var och en av dem i Mitt Hjärtas djup;

-Välsignad vare vår Herre
Barmhärtighetens Gud,
för Han har besökt Sitt folk,
Han har kommit till deras hjälp,
Han har kommit för att låta ett Ljus
gå upp för dem som lever i mörker
och dödens skugga.
Ära var Honom
som kommer för att styra våra fötter
in på Fredens och Kärlekens väg.
Amen

(klicka för att gå tillbaka till berättelsens fortsättning)

...hittills har Jag inte satt någon press på er, istället har Jag bönfallit er att ena Påskens datum, men ni lyssnar inte till Min Ande;

ni har utnyttjat Min Faders tålamod; nu ber Jag er på nytt att förena Påskens datum så att Min Ande kan låta nåden lysa över er och föra samman Mitt Hus till ett;

idag talar Jag till men ni värdesätter inte Mina ord i dessa Budskap; när ni en gång kommer att göra det, kommer det att vara för sent...

ack! Om så bara en av dessa som arbetar för enhet, om bara en av dessa inte ger efter för sina lidelser och sina farhågor, utan står upp för att förena Påskens datum, så skall Jag, Gud upphöja honom;

... därför besvär Jag dig, Västra Hus, att stå upp och avslöja den Onde genom att förena Påskdatumen, så som det var i Fornkyrkans dagar;
(27 nov 1996)

...dotter, bed att det Östra och det Västra huset förenas, som två händer förenade i bön, ett par händer, likadana, och vackra när de tillsammans pekar mot himmelen i bön;… när skall Min kropps båda händer lyfta Mig och tillsammans hålla Mig över Altaret?
(15 juni 1995)

...gå nu och möt din Broder och förena Påskens datum, då skall Jag ge dig kärlekens gåva och återställa din syn; Jag vill inte att du skall förgås i din egen dårskap; Min sorg är sannerligen fördubblad; Mina klagorop är dubbla; gå nu och lindra Min smärta, broder, gå och förhärliga Mig genom att förena Påskens datum;
(7 december 1994)

har du inte hört att Jag skall fastställa ett datum?
(24 oktober 1994)

hur härlig var du inte i dina forna dagar! Kom och bygg upp Mitt Hus till Ett genom att förena Påskens datum...
(5 oktober 1994)

 
Kyrkans enhet
Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
Hjärtats enhet
Påskens datum
Ett exempel på Enhet i Öst
Ekumenik och andlighet
Påven och patriarken Theoctist
Vassulas tal till Kyrkornas Världsråd

Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
Vassula talade till 500 pilgrimer, inkluderande en kardinal, flera ärkebiskopar, biskopar och en ekumenisk samling av präster och lekmän, en undervisningen om enhet som finns i budskapen, på den ekumeniska pilgrimsresan i Turkiet 25 maj 2007
 

Hjärtats enhet
Vassula håller detta kraftfulla tal på pilgrimsresan till det Heliga Landet 1998
 

Påskens datum
Jesus kallar oss att förena påskens datum
 

Ett exempel på Enhet i Öst
Monsignor Isidore Battika delar med SLIG pilgrimer ett uppmuntrande exempel från verkliga livet på enhet i Syrien
 

Ekumenik och andlighet
Ett ekumenisk tal som Vassula gav vid det internationella birgittinska centret Farfa (Italien), November 2001
 

Påven och patriarken Theoctist
Vassula närvarar vid mötet mellan påve Johannes Paulus II och den rumänske patriarken Theoctist
 

Vassulas tal till Kyrkornas Världsråd
An Address given by Vassula Ryden to the Ecumenical Conference of the World Council of Churches
 

"Enhet, Kärlekens Dygd"
Denna bok med utdrag ur budskapen visar för oss vad Gud säger oss, idag, att enhet mellan Kristna är väsentlig för att bringa fred, kärlek och försoning till världen.

Skriv på för att förena påskdatumen, så att alla kan fira Påskhögtid vid ett och samma datumOneDate.org - Rösta för att fira Påskhögtiden, alla vid ett och samma datum

 
 
DAGENS BUDSKAP:

17 februari 2014
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Gud-är-med-dig
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message