DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Kyrkans enhet » Påskens datum »

Påskens datum
Jesus kallar oss att förena påskens datum
 
 
En presentation av Herrens kallelse att förena påskens datum
En videopresentation av några av de budskap som Herren gett oss där Han ber oss att förena påskens datum
 
 
Unify the Dates of Easter
Jesus is Asking Us to Unify the Dates of Easter
 
 
Ett exempel på Enhet i Öst
Monsingor Isidore Battika, Patriarkalisk ställföreträdare för den Grekisk Katolska Kyrkan i Damaskus, Syrien, talar till pilgrimer från Sant Liv i Gud i maj 2005
 
 
The Date of Easter
by Derek Stone
 
 
A 1997 Move for a Common Easter Date
by Edmund Doogue, Ecumenical News International
 
 
A Further Report (2001)

Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
Vassula talade till 500 pilgrimer, inkluderande en kardinal, flera ärkebiskopar, biskopar och en ekumenisk samling av präster och lekmän, en undervisningen om enhet som finns i budskapen, på den ekumeniska pilgrimsresan i Turkiet 25 maj 2007
 

Hjärtats enhet
Vassula håller detta kraftfulla tal på pilgrimsresan till det Heliga Landet 1998
 

Påskens datum
Jesus kallar oss att förena påskens datum
 

Ett exempel på Enhet i Öst
Monsignor Isidore Battika delar med SLIG pilgrimer ett uppmuntrande exempel från verkliga livet på enhet i Syrien
 

Ekumenik och andlighet
Ett ekumenisk tal som Vassula gav vid det internationella birgittinska centret Farfa (Italien), November 2001
 

Påven och patriarken Theoctist
Vassula närvarar vid mötet mellan påve Johannes Paulus II och den rumänske patriarken Theoctist
 

Vassulas tal till Kyrkornas Världsråd
An Address given by Vassula Ryden to the Ecumenical Conference of the World Council of Churches
 

"Enhet, Kärlekens Dygd"
Denna bok med utdrag ur budskapen visar för oss vad Gud säger oss, idag, att enhet mellan Kristna är väsentlig för att bringa fred, kärlek och försoning till världen.

Skriv på för att förena påskdatumen, så att alla kan fira Påskhögtid vid ett och samma datumOneDate.org - Rösta för att fira Påskhögtiden, alla vid ett och samma datum

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är din milda Beskyddare som stöder dig
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Kontemplation
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message