DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1999 roku » Rosja »

Vassula w Rosji

Moskwa, 13 –16 lipiec 1999 r.

We wtorek 13 lipca 1999 r. – tylko miesiąc po jej wizycie w Libanie – Vassula razem z Ojcem Theophilus, opuścili Rzym w celu drugiej wizyty do Rosji. Oni przybyli do Moskwy około 17:00 i zostali powitani, przez O. Rolf, katolickiego księdza, kilku rosyjskich członków Prawdziwego Życia w Bogu.

Oni byli zaskoczeni wielkością pracy, która skończył O. Rolf! Dzięki hojnym datkom od naszych katolickich braci zakończyliśmy z sukcesem 2000 kopii pierwszego tomu TLIG wydrukowanego w rekordowym czasie.

Kiedy przybyliśmy do jego domu, kolorowy wydruk Świętej Twarzy Zbawcy Chrystusa, który pojawia się na okładce rosyjskiego wydania 1 tomu TLIG, przywitał nas z błogosławionym gestem.

Vassula wyraża swoje dzięki tym wszystkim, którzy uczynili możliwym ta rosyjską wersję, która, co więcej, będzie rozdana za darmo. Dzięki naszemu Panu Jezusowi za Jego księdza Rolf, którego hojność i zapał, są „duchowym złotem” używanym przez naszego Boga i Ojca!

W czasie tych trzech dni uczestniczyliśmy w Eucharystii; każdego ranka była prawdziwa celebracja dziękczynienia naszemu Niebieskiemu Ojcu za Jego przymierze z nami poprzez Jego Ukochanego Jezusa, boskiego śpiewaka o miłości Ojca do nas ludzi! Ponieważ Eucharystia jest korzystna dla dzieci, które dziękują za boski bankiet, modliliśmy się radosnymi pieśniami. My wszyscy czuliśmy, ze byliśmy „sanktuariami i świątyniami” Ducha Świętego.

Zainspirowani „Łagodnością i Pokorą Serca Jezusa”, naszego Pana, szczerą jednością i lojalnością Chrześcijańskich kościołów, którą możemy otrzymać poprzez modlitwę o przemianę i prawdziwą miłość.

W środę wieczorem, 14 lipca, przed publicznością około 70 ludzi, Vassula przemawiała na pierwszym spotkaniu w czytelni publicznej biblioteki. Ona zaczęła mówiąc o jej duchowej podróży, żebyśmy zrozumieli, że nasz Bóg, przyjaciel człowieka, prawdziwie nas szuka i od początku stworzenia Bóg, który jest Miłością, chce żyć między nami a nie jak odległa postać, ale jako ojciec, przyjaciel, brat. My powinniśmy być zażyli z naszym Bogiem, naszym Ojcem. Musimy brać na poważnie to, co Jezus przekazuje nam i ujawnia o Swoim Ojcu, który jest także naszym Ojcem: „ Znać Ciebie, Ojcze, to mieć wieczne Życie!”

Moja Vassulo – Jezus mówi, ( i ona dodaje: trzeba zamienić imię Vassuli na swoje własne imię) "pozwól Mi użyć twojego ucha, tak, żebyś mogła usłyszeć; pozwól Mi użyć twojej ręki, żebyś mogła spisać Moje mówienie; potem pozwól Mi użyć twojego umysłu, żeby mógł napełnić go Moją Wiedzą i napełnić twoje całe istnienie instrukcjami pochodzącymi od Mądrości.. ja chcę, Moja Vassulo, dla tego pokolenia i dla przyszłego pokolenia, pozostawić trwająca wiecznie pamięć o Moim Miłosierdziu. Żadne z tych wszystkich Bogactw, które pochodzą ze skarbca Mojego Serca nie będzie wam przekazane, ponieważ wcale nic nie wiecie od początku czasu, kiedy zostaliście wezwani przez Ukochanego rodzaju ludzkiego, ponieważ wasze całe ciało leży w ciemności. Ale ponieważ Ja jestem Panem świętych, ja nie jestem mniej Panem nędznych; Ja patrzyłem na was i kochałem was... ja jestem sławny z Mojego Miłosierdzia i z czułości Mojego Serca; Jestem sławny ze słabości, którą mam dla dzieci. O czego Ja bym nie zrobił dla takiej kruchej duszy, żeby doprowadzić ją do całkowitej duchowej jedności z Moją Boskością i uczynić ją jednym duchem ze Mną! Ja rozkazałem wam, Moi ukochani, żebyście zbudowali święte sanktuarium wewnątrz was, ołtarz w mieście, gdzie Ja mógłbym rozbić nasz namiot.. Tą Miłość, którą mam, to pragnienie, które mam dla dusz, pali w Moim Sercu; to miłość zaprowadziła Mnie na Krzyż, niepomna jego wstydu; to Moja Miłość, która prowadzi Mnie teraz do was, pokolenie..." (17 grudzień 1997)

Publiczność była głęboko poruszona, kiedy Vassula powiedziała o swoim własnym doświadczeniu spotkania naszego niebieskiego Ojca: Pewnego dnia, niebieski Ojciec mówił do mnie i ja odpowiedziałam, tak, tato. Moją pierwszą myślą było to, ze obraziłam Boga, ale nasz niebieski Ojciec powiedział mi:
"Córko, ja przyjmuję to słowo w Moją Rękę jak klejnot."
Niebieski Ojciec był szczęśliwy z powodu mojego dziecięcego zachowania.." Nie jest częste, że nasi Rosyjscy Prawosławni bracia słuchają kogoś mówiącego o tej ufającej i prostej zażyłości, którą powinniśmy mieć z naszym niebieskim Abba.

15 lipca 1999 r. o 19, Vassula odbyła drugie spotkanie w parafialnej sali Ojca Rolf. Przed publicznością z około 120 ludzi ona mówiła szczegółowo o Boskim Sercu Ojca. Vassula mówi, że Serce naszego Niebieskiego Ojca jest ślubną komnatą, gdzie On zaprasza nas. Zagubić siebie w Bogu to dążyć do naszego duchowego życia To Duch Boga przekształca nasze dusze, przygotowując je, żeby były mieszkaniami najbardziej wartościowymi zamieszkanymi przez trzy boskie Osoby.

"Kontynuuj głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego i napełniaj owocem cały świat. Powiedz wszystkim, że Chrystus, w Swej Boskiej Miłości, pochyla się z Niebios, ażeby ożywić Swą Obecnością dzieło Moich Rąk. Dzięki tym nowym zachętom zastępy narodów przyjdą Nas poznać [i wejść z Nami] w głęboki związek. Powiedz im, córko, jaką znajdujemy rozkosz, gdy w waszym codziennym życiu traktujecie Nas jako Świętego Towarzysza...

Mów, jako Moja wysłanniczka, i przypomnij Mojemu ludowi, że Ja, Jahwe, żyję i działam. Potem idź do tych dusz kapłańskich, które już Mnie nie szukają, i zapytaj je:, „Dlaczego nigdy nie zadajecie sobie pytania: “Gdzie jest Bóg?”». W Moim Dniu wypowiem Mój wyrok przeciw tym pasterzom, którzy wcale Mnie nie znają i którzy nigdy nie zakosztowali wewnętrznie Mojej słodyczy. Dziś ci pasterze wymienili Mnie na coś, co nie ma w sobie ani wartości, ani mocy. Oto, czego powinni byli przestrzegać: pamiętać o Mojej Obecności. Nie słucha się Mnie jednak... Jak mogę rzec: “Oni są kadzidłem Mojego Syna”, skoro ich jedyny zapach to odór śmierci? (25 wrzesień 1997)

Potem Vassula wyjaśniła, ze Prawdziwe Życie w Bogu jest jak szkoła, gdzie Duch Święty prowadzi dusze, żeby brały z bogactw naszego niebieskiego Abba. Te bogactwa są zrobione z darów i owoców Ducha Świętego. W końcu Vassula podniosła publiczność prawdziwą duchową apoteozą mówiąc i przekazując Całego- Świętego i Dobrego i Dającego- Życie Ducha!

"Po zdobyciu ich przez Błogosławieństwo wleję w nich jakby ożywiającą Rzekę. Moje ożywcze przejście w nich nie będzie niedostrzeżone... Przyjdę do nich i poślubię ich i przyoblekę ich w Chrystusa. Przemienię ich dusze w Eden...

...Pozostanę w nich, troszcząc się o nich. I Ja Sam będę Tym, który ich przyoblecze w weselne szaty, koronując ich Moim Bóstwem, królewską koroną wspaniałości, diademem piękna Rąk Trójcy.

...Całe wasze ciało rozbłyśnie promieniejącym Światłem. Ja będę Lampą waszego ciała, która napełni je wspaniałościami Naszego Królestwa. A są nimi: mądrość, łagodność, miłość, miłosierdzie, radość, pokój, cierpliwość, wierność, prawdomówność, dobroć i uprzejmość. Od początku uczyniliśmy was na obraz Naszej Własnej Natury. Powiedzieliśmy: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, tak, na podobieństwo Nas samych." (22 kwiecień 1998)

Nie mogliśmy nawet usłyszeć oddychania w pomieszczeniu, które stało się ciche, napełnione energią boskiego Ducha. Zatem Vassula podsumowała z podziwem, co możemy przeczytać i posmakować o orędziu z 22 kwietnia 1998 r. Kiedy aplauz publiczności, pocieszonej i rozognionej, zmniejszył się Ojciec Theophilus zapytał Vassulę, czy może dodać słowo. Tutaj jest krótkie podsumowanie:

Czy nie paliły nas serca, kiedy Jezus mówił do nas poprzez Vassulę? We wszystkich wydarzeniach, Vassulo, zauważyliśmy jak Chrystus, nasz Bóg zazdrosny o Swoje dusze, uwiódł cię. Tak Vassulo, zostałaś uwiedziona przez tą delikatną miłość naszego Pana. Dziękujemy ci, za pozwolenie nam odkrycia Jezusa jako boską czułość Ojca dla nas.

Św. Jan Ewangelista, zaprasza nas w swojej Ewangelii do naśladowania jego gestu w czasie Ostatniej Wieczerzy. Oprzyjmy na kochającym Sercu naszego Zbawcy nasze głowy tak często napełnione udręką i stresem. Poza tym, czego Jan naucza nas jest gest Samego Jezusa w stosunku do jego niebieskiego Ojca. Bo "nikt, nigdy nie widział Boga, to tylko Syn, jest najbliżej serca Ojca, który sprawił, że On Go poznał" (Wstęp do Św. Jana, wers 18). Pan Jezus żyjący euchologion Ojca, dziękujemy Ci, za Twoją Miłość, dziękujemy Ci za Twojego posłannika i narzeczoną Vassulę. Tak, nasz Pan jest Królem. On ubrał Siebie we wspaniałość Jego oddanych dusz!

Publiczność, w której był także spowiednik Alexander Gozodnikov, dobrze znany w Rosji, powtórzyła w Słowiańskim Kościele wers, który jest śpiewany w każdy sobotni wieczór w Vespers: "On jest ubrany w wspaniałość". Vassula planowała spotkanie z Metropolitą Kirill w czwartek rano 15 lipca, w Klasztorze Danilov. On był nieobecny, ale Vassula została ciepło przyjęta przez Ojca Hilarion. Ona powiedziała mu o swoje misji i dała mu rosyjskie tłumaczenie Tomu 1 Prawdziwego Życia w Bogu. Ojciec Hilarion przyjął ją dobrze i chciał otrzymać wszystkie pisma listu Miłości, Prawdziwego Życia w Bogu, po angielsku.

Niech nasz Pan, Umiłowany rodzaju ludzkiego, w Swojej czułości dla Rosji pomoże nam rozpowszechniać tam, poprzez nasze modlitwy i zapał, jego Hymn Miłości.

Ojciec Theophilus Pelgrims

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
        Indie
        Kerala, Indie
        Goa, Indie
        Kalkuta, Indie
        Stany Zjednoczone
        Le Mans, Francja
        Bangladesz
        Japonia
        Japonia
        Hiroszima, Japonia
        Kobe, Japonia
        Rosja
        Bukareszt, Rumunia
        Liban
        Tajlandia
        Przemowa Vassuli w Bangkoku, Tajlandia
        Przemowa Vassuli na Górze Tabor, Tajlandia
        Lesotho, Afryka
        Zambia, Afryka
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

April 24, 2006
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message