DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1999 roku » Przemowa Vassuli na Górze Tabor, Tajlandia »

Przemowa Vassuli na Górze Tabor, Tajlandia

Kanchanabury, 13 luty 1999 r.

Początek
Vassula przedstawiła siebie jako Greko- Prawosławną z Luterańskim mężem i dwoma dorosłymi synami. Przed jej przemianą, ona nigdy nie była w kościele i nigdy się nie modliła. Ona postrzegała siebie jako bardzo oddaloną od Boga, pomimo, że wierzy, ze Bóg istnieje. W 1985 r. w Bangladeszu ona żyła jako malarz, gracz tenisa, modelka i żona emigranta. Ona powiedziała, że to był najbardziej udany czas jej życia. W czasie tego czasu, kiedy nie myślała o Bogu, jej anioł stróż Daniel ukazał się jej mówiąc, „ Bóg jest blisko ciebie i kocha cię.” Po tym nastąpiło oczyszczenie z aniołem Danielem, konieczne przygotowanie, żeby spotkać Boga. Oczyszczenie, które trwało trzy tygodnie, sprawiło, że widziała rzeczy oczami Boga, rzeczy, które zrobiła w przeszłości, które obrażały Boga. Vassula zrozumiała, że rzeczą, która najbardziej obrażała Boga była nasza niewdzięczność za łaski, które otrzymaliśmy od Niego. Na przykład, nasze zdrowie, wzrok, ubrania, schronienie, rodzina i inne rzeczy, które wszystkie pochodzą od Boga.

Bóg Ojciec
Po oczyszczeniu, Bóg, Ojciec, przemówił do Vassuli, która usłyszała najczulszy i najbardziej ojcowski głos, który można sobie wyobrazić. Ojciec powiedział: "Ja chciałbym, żebyś modliła się do mnie Ojcze Nasz". Spotykając Ojca w ten sposób, Vassula wkrótce uświadomiła sobie, że On jest naszym Ojcem, przed naszym ojcem na ziemi i ze my jesteśmy Jego dziećmi. Ojciec powiedział: "Ty należysz do Mnie, pochodzisz ode Mnie, wywodzisz się ode Mnie, jesteś Moim nasieniem.” Bez zastanowienia się, Vassula zaczęła zwracać się odo Ojca jako „Tatuś”. To sprawiło dużą przyjemność Ojcu, że powiedział do Vassuli, "Córko, Ja biorę to słowo w Moją rękę jako klejnot". Potem Ojciec powiedział: "Kochaj Mnie, ale żeby Mnie kochać bardziej, musisz zbliżyć się do Mnie. Podejdź do mnie, mów do Mnie ze swojego serca, jak małe dziecko mówiące do swojego ojca. Ja chcę, żebyś była zażyła ze Mną, pomimo to, nie zapominaj, że Ja Jestem Święty".

Vassula przeczytała orędzie od Jahwe, jak zbliżyć się do Niego:"Ja, Jahwe, Jestem znany z bronienia prostych, i Moje serce rozpuszcza się od czystych serc. On, który przychodzi do Mnie jako małe dziecko będzie wiedział i będzie mu dozwolone spotkać Mnie z mądrością. Mądrość poprowadzi go do Mojego królestwa, Moje oczy uwielbiają małe serca, bo w tych sercach Moje poznanie jest wylewane w obfitości. Czy chcesz się cieszyć niebem? Czy chcesz się rozradować w Mojej obecności? Więc przyjdź do Mnie jako dziecko. Czy chcesz Mnie spotkać i zobaczyć Mnie? Więc przyjdź do Mnie z niewinnością w twoim sercu. Przyjdź do mnie z czystym sercem i łuski pokrywające twoje oczy opadną, tak, żebyś mógł zobaczyć Moja chwałę".

Dlaczego Bóg manifestuje Siebie?
Vassula wyjaśniła, dlaczego Bóg manifestuje Siebie, Bóg mówi: "Ja przychodzę (przypomnieć) wam, ze Bóg, o którym zapomnieliście nie zapomniał was. Dzisiaj, zapraszam was do Mojego stołu. Przyjdźcie i spotkajmy się sercem w serce a skorzystacie z bogactw, które Moje Najświętsze Serce oferuje wam."
Vassula podkreśliła, ze Bóg jest zdecydowany zbawić nas, dlatego On interweniuje.

Bycie niczym
Po ukazaniu się Boga Ojca, Jezus przyszedł do Vassuli jako Najświętsze Serce. Jezus zapytał ją:
"Który dom jest ważniejszy, twój dom czy Mój dom?"
Vassula odpowiedziała, „Twój dom, Panie.”
Jezus odpowiedział: "Ożyw Mój dom, zjednocz Mój dom i upiększ go."
„Panie, nie jestem odpowiednią osobą. Jest wiele innych, którzy kochają Cię i modlili się. Dlaczego nie pójdziesz do tych ludzi?” odpowiedziała Vassula.
Jezus odpowiedział: "Czy wiedziałaś, że marność przyciąga Mnie? Poprzez twoją marność, Ja okażę Moje miłosierdzie".
Ale Vassula upierała się, „Panie ja nic nie wiem.”
Jezus odpowiedział: "Ja chcę nic i pozostań niczym. W twojej nicości, Ja będę wiedział, że Ja jestem i Mój autorytet, więc umrzyj dla siebie".
Vassula podkreśliła, że Jezus chce, żebyśmy umarli dla Niego, czym jest umieranie dla naszej woli, żeby Bóg był w nas. Bóg nie chce żadnego rywala w nas a nasza wola może być rywalem.

Przekształcić czyjąś duszę w niebo
Bóg dąży, żeby całe Jego stworzenie było doskonałe – przekształcając ich w Niebo. On powiedział, "Pozwól Mojemu Duchowi Świętemu przekształcić twoją duszę w pałac, gdzie Ja mogę nad tobą panować i być Królem. Pozwól Mojemu Duchowi Świętemu przekształcić twoją duszę w raj, gdzie ty w tym raju uwielbisz Mnie".
Vassula wyjaśniła, że Bóg żyje wewnątrz nas i dzisiaj nasza dusza może być wysuszona. On chce, żeby ona była przekształcona w ogród, gdzie On może odpocząć. Potem ona cytowała orędzie dotyczące serca Marii, gdzie Jezus opisuje w ten sposób, "Ja schodzę z jednego nieba do drugiego nieba, z jednego tronu do drugiego tronu."

Zażyłość z Bogiem
Vassula zaakcentowała potrzebę poznania Boga zażyle. Ona powiedziała, że jedną rzeczą jest wierzyć i mówić o Bogu, a drugą rzeczą spotkać Boga. Jezus mówi, "Spotkajmy się sercem w serce". To jest porażająca łaska poznania Go w zażyłym związku. Jezus dodaje, "Dobrze jest robić dobre prace, oddanie, akty miłości, dziękczynienia, akty wynagradzania, ale Bóg będzie bardzo rozczarowany, gdy umrzesz zanim Go poznasz i posmakujesz wewnętrznie Jego słodkość."
To jest boski skarb znać Go i do tego jest Duch Święty, żeby poznać Jezusa. Vassula zacytowała, że nawet uczniowie mieli problem zrozumieć Jezusa aż nie otrzymali Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicy, wtedy zrozumieli Jego misję.

Duch Święty
Odnośnie Ducha Świętego, Vassula powiedziała, że bez Ducha Świętego, jesteśmy duchowo martwi. To poprzez Ducha Świętego możemy oddychać i żyć. Jako przykład, weź rybę. Jeżeli jest w wodzie, ryba żyje, rusza się w wodzie i oddycha w wodzie i otrzymuje życie z wody. Raz usunięta z wody ryba umiera. To jest tak jak nasze życie w Duchu Świętym. My poruszamy się w Duchu Świętym, my oddychamy i otrzymujemy życie w Duchu. Jeżeli nie wzywamy wystarczająco Ducha Świętego umrzemy duchowo.

Jak być bliżej Boga?
Potem Vassula podzieliła się swoimi doświadczeniami jak być bliżej Boga. Pewnego dnia Jezus przyszedł i powiedział, "Ja chcę żebyś modliła się nieustannie". Vassula myślała, że to nie jest możliwe, będąc gospodynią domową z rodziną i mieć dom, w którym się przebywa. Jezus wyjaśnił, "O Vassulo mam litość nad tobą. Nie zrozumiałaś. Modlić się bez przerwy nie oznacza, ze chcę, żebyś była 24 godziny na dzień na kolanach. Modlić się bez przerwy oznacza, ze twoje serce pragnie Mnie, twojego Boga, przez cały dzień. Modlić się bez przerwy oznacza, że twoje serce tęskni za Mną, twoim Bogiem, przez cały dzień i usycha z pragnienia Mnie, twojego Boga, przez cały dzień. To jest modlitwa bez słów, ponieważ to twoje serce pragnie Boga z miłości".
Vassula dodała, ze, jeżeli ktoś dojdzie do tego punktu, to żyje największym przykazaniem ze wszystkich, którym jest kochać twojego Boga z całego serca, całym umysłem i ze wszystkich swoich sił.

Żeby być bliżej Boga, Vassula zasugerowała używanie słów „my”, i „nas”. Na przykład powinieneś powiedzieć, „Chodźmy, Jezu” zamiast „ja pójdę”, ponieważ Jezus jest z tobą. Inny przykład, „Jezu zróbmy ta pracę razem”, „Jezu jedźmy”, „Jezu gotujmy”. Wszystko, co robisz, rób z Jezusem. Czy Jezus jest zainteresowany w waszych wszystkich czynnościach? W orędziach Jezus powiedział, "Jeżeli te małe obowiązki, które masz wykonać robisz z wielką miłością we Mnie są wielkie w Moich oczach".

Wielu ludzi przychodzi do Mnie i mówi nie znamy Jezusa, nie możemy znaleźć Jezusa. Jezus mówi to tym ludziom:
"Przyjdź ty, który wciąż jesteś na tym pustkowiu mówiąc szukałem mojego Odkupiciela, ale Go nie znalazłem. Znajdź Mnie Mój ukochany w czystości serca, kochając bez własnej korzyści, znajdź Mnie w świętości, w porzuceniu, którego pragnę od ciebie, znajdź Mnie przestrzegając Moich przykazań. Znajdź Mnie zastępując zło miłością. Znajdź Mnie w prostocie serca, nie grzesz więcej zaprzestań czynienia zła, ucz się robić dobrze, szukaj sprawiedliwości, pomóż uciskanym. Pozwól temu pustkowiu i jałowości rozradować się. Niech twoja oziębłość zapali się palącym ogniem. Zrezygnuj ze swojej apatii i zastąp ją zapałem. Rób te wszystkie rzeczy, tak,żebyś był w stanie powiedzieć, szukałem mojego Odkupiciela i znalazłem Go. On był blisko mnie przez cały czas, ale w moje ciemności nie mogłem Go zobaczyć. Och! Niech będzie chwała Bogu, niech będzie błogosławiony nasz Pan. Jak mogłem być tak ślepy".

Skrucha
Vassula przemawiała o skrusze, która jest konieczna do otrzymania daru miłości. Bóg prosi nas, żebyśmy chodzili do spowiedzi raz na miesiąc. Jeżeli tak nie robisz, nie będziesz w stanie rozróżnić swoich grzechów. Im dłużej nie chodzisz tym bardziej ślepy się stajesz. Vassula podzieliła się wiadomością o przyjacielu, który powiedział, „ja nie chcę iść do spowiedzi. Ja mogę spowiadać się bezpośrednio Bogu. Ja nie potrzebuję się spowiadać. Nie ukradłem. Nie zabiłem. W rzeczywistości jestem bardzo dobry, ponieważ ja dałem dużo pieniędzy biednym.” Vassula powiedziała, „Myśleć, ze jesteś już idealny jest już dobrym powodem do spowiedzi. My wszyscy jesteśmy grzesznikami i musimy trwać w żałowaniu i Jezus przebaczy nam.”

Bóg Ojciec mówi: "On, który żyje święcie będzie żył we Mnie. On, który kocha swojego bliźniego już przezwyciężył świat i jest na tych samych saldach stóp jak Mój Syn i na swojej drodze do Mojego Królestwa. Ja jestem waszym Ojcem przed waszym ziemskim ojcem. Przywiążcie wasz zmysł do mnie, żebyście nie stracili waszego wzroku. Przestrzegajcie moich zasad, ale z sercem. Uciekajcie się do dobra przez resztę waszego życia, ale ze smakiem radości".

Vassula zakończyła dając istotę orędzi Prawdziwego Życia w Bogu. Ona powiedziała, dzisiaj, Bóg prosi o nasze serca i On chce, żebyśmy mówili do Niego jak dzieci. On chce, żebyśmy się pojednali i uczynili z Nim pokój. To oznacza także pojednanie i uczynienie pokoju z naszym bliźnim. On chce, żebyśmy widzieli nasze grzechy oczami Boga i prawdziwie żałowali. Poprzez żal, otrzymamy owoc miłości, największą cnotę ze wszystkich cnót. Gdy raz masz dar miłości, wszystkie pozostałe cnoty zakwitną.

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
        Indie
        Kerala, Indie
        Goa, Indie
        Kalkuta, Indie
        Stany Zjednoczone
        Le Mans, Francja
        Bangladesz
        Japonia
        Japonia
        Hiroszima, Japonia
        Kobe, Japonia
        Rosja
        Bukareszt, Rumunia
        Liban
        Tajlandia
        Przemowa Vassuli w Bangkoku, Tajlandia
        Przemowa Vassuli na Górze Tabor, Tajlandia
        Lesotho, Afryka
        Zambia, Afryka
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

April 24, 2006
 
Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message