DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1999 roku » Goa, Indie »

Vassula w Goa, Indie

19-20 listopad 1999 r

Panjim, Goa, Indie – 19 listopad. Około 3000 ludzi włączając księży i zakonnice zebrało się w Akademii Kala tego wieczoru, żeby posłuchać ‘ proroka i mistyka’ nowoczesnych czasów Vassulę Ryden, która dzieli się swoimi doświadczeniami i orędziami od Chrystusa.

W czasie odbywania się dużego zebrania, Pani Ryden była literowo ograniczona jej prostym językiem i głębokimi myślami na temat duchowości. Vassula podkreśliła słowa ‘ pojednanie i Jedność’ dając mocne pchnięcie jej orędzi. Jest zapowiedziana jako ‘Apostoł jedności’ i jej wysiłki w ekumenicznym ruchu zostały bardzo docenione na całym świecie. Apel nie jest nowy: odbija się echem pośród wieków i znajduje swoja odpowiedź w uważnych duszach. To, co jest nowe, to sposób i ton.

Dowodząc, że świat zbliża się do końca czasów, wyjaśniła, że to nie oznacza koniec życia na ziemi, ale koniec epoki. Pani Ryden wskazała, że odstępstwo, które stało się bardzo przemożne w dzisiejszych czasach było prorokowane w Piśmie.

W czasie dzisiejszej przemowy, Vassula zanurzyła się w samych orędziach, czytając ich części z wywołującą wrażenie i silna intuicją i „duszą”, którą tylko Vassula, która słyszała Jezusa relacjonującego jej orędzia, jest w stanie przekazać.

Opisując Bożą interwencję w celu zbawienia Jego ludzi – On daje nam reprymendę, co do pewnych rzeczy, za którymi nie podążamy –Vassula upewnia nas o Jego czułej ręce. „Pomimo, ze On jest najwyższy, zawsze jest ton czułości. Bóg interweniuje nie tylko Sam; ale także Nasza Błogosławiona Matka ukazywała się w około 300 objawieniach na całym świecie – nauczając Jej dzieci”. Bóg interweniuje bardzo silnie i to wezwanie jest wezwaniem Miłosierdzia, przebaczenia. To jest wezwanie, żeby zrobić pokój z Bogiem i naszym bliźnim.”

Vassula przemawiała w tej jej drugiej prezentacji w Goa o ważności poznania Boga w sposób zażyły. Wyjaśniła, że nikt nie może prawdziwe poznać Boga bez poznania Go w zażyły sposób. Jednocześnie, musimy pamiętać, ze On jest święty. To jest jakby z Ojcem na ziemi. Jeżeli związek jest zdrowy, powiedziała Vassula, wtedy dziecko będzie czuło się bezgranicznie pewnie i bezpiecznie ze swoim ojcem i jednocześnie będzie miało powalający szacunek dla niego. To nie jest tak, że jedno wyklucza drugie, przeciwnie oni wspierają się wzajemnie. Vassula także mówiła o ważności dawania Bogu wolnego miejsca w naszych sercach, tak, żeby Pan mógł nas zamienić w niebo, gdzie On może odpocząć, w raju dla siebie.

Przemowa Vassuli została nagrodzona oklaskami. Następnie, muzyka chóru prowadzona przez Pana. Anthony Veigas napełniła publiczność hymnem Ducha Świętego. Po tym nastąpiła modlitwa, przywołująca Ducha Świętego.” Rozpal nasze serce ogniem Ducha Świętego. Daj nam Ducha Mądrości i Wiary, odwagi i cierpliwości, pokory i stałości, miłości i skruchy.” Po tym nastąpiło Błogosławieństwo Krucyfiksem zawierającym relikwię prawdziwego Krzyża Jezusa.

Wcześniej Vassula została powitana przez Pana Francis Baretto. Pan Baretto przywołał ostatnią wizytę Vassuli w Goa, prawie dwa lata temu i opowiedział wiele przykładów przemiany następujących po wizycie Vassuli. On wspomniał szczególnie jedną portugalską parę, która przemieniła się całkowicie po przeczytaniu tylko pierwszego tomu Orędzi TLIG. „W mijających dniach, Bóg przemówił do ludzi na różne sposoby”, Pan Baretto kontynuował, „Bóg przemówił do pasterzy poprzez zastępy aniołów. Bóg przemówił do Józefa w śnie. Bóg przemówił do wybranych ludzi poprzez różnorodnych Proroków. Nic się nie zmieniło – Bóg kontynuuje mówienie do Swoich ludzi nawet dzisiaj tymi samymi środkami. Bóg wybrał Marię, która objawiła się w niezliczonych miejscach prosząc o naszą przemianę. Bóg także kontynuuje mówienie poprzez różnorodnych wizjonerów. I dzisiaj mamy wśród nas Vassulę Ryden – szeroko uznawaną jako Proroka przez wielkich Teologów."

Wiele hymnów i wstawienniczych modlitw akcentowało spotkanie modlitewne. Pani Raynor Veigas i Pani Julia Menezes prowadził Różaniec Święty. Pani Vassula włączyła się do modlitwy po Aramejsku – w języku Jezusa.

Na koniec przemowy wielu zaświadczyło, że widzieli twarz Jezusa przeniesioną na Vassuli. Wielu, którzy podeszli do podium, żeby opowiedzieć o swoich wyjątkowych doświadczeniach zaświadczyli o wielu nadzwyczajnych znakach takich jak zapach róż i podobnych.

Spotkanie z organizatorami – 20 listopad 1999 r.
Vassula spotkała się z organizatorami i członkami grupy TLIG. Pośród ciepłego zgromadzenia, pokrojono ciasto i zadano kilka pytań Vassuli – pytań o wypełnienie się proroctw, o drugą Pięćdziesiatnicę, i pytania z Orędzi TLIG. Vassula była niepewna co do ponownego przyjazdu do Indii i ponaglała członków TLIG, żeby kontynuowali utrzymanie takich konferencji, spotkań modlitewnych itd. W czasie tego spotkania organizatorów podjęto decyzję o wydrukowaniu broszur o Naszej Błogosławionej Matce, Vassuli i Najświętszym Sercu Jezusa, Kantyku Pana Młodego itd. Przed zakończeniem, Vassula modliła się za każdego obecnego członka relikwią prawdziwego krzyża. Jeden z członków został ‘zgładzony w Duchu Świętym’ i został podtrzymany przez Toma Austin. Inny członek zaczął mocno płakać – prawdopodobnie odzwierciedlenie uzdrowienia. Zaprezentowano Vassuli i Tomowi Austin pamiątki przedstawiające Sztukę Kościoła w historii kościoła Goa.

Wcześniej, przed spotkaniem z organizatorami, poczyniono próbę ustalenia spotkania z Arcybiskupem; ale niestety, Biskup odmówił, bo miał inne zobowiązania tego dnia.

Margao, Goa, Indie – 20 listopad 1999 r. Następne wystąpienie publiczne Vassuli w Goa było w Margao. Było tam około 1.500 ludzi zebranych na otwartych dziedzińcach, udekorowanych ze smakiem na tą okazję. Dr. Celcio Dias, powitał Vassulę i Toma Austin tymi słowami „Ut Unum sint!” (wezwanie do Jedności Chrześcijan).” Jedność podzielonej ludzkości jest wolą Boga’ wyjaśnił Dr Dias. ‘Wierzyć w Chrystusa oznacza pragnąć jedności; pragnąć wspólnoty łaski, co koresponduje z planem Ojca na całą wieczność. Takie jest znaczenie modlitwy Chrystusa.’ Dr. Dias także popierał punkty widzenia O. Edwarda O’Connor, teologa na Uniwersytecie Notre Dame, którzy napisał: „Pozytywne owoce duszpasterstwa Vassuli – radykalne przemiany i wejście w głębsze duchowe życie są bezgraniczne – i zasługują, szczere przekazanie.”

Tom Austin, który towarzyszył Vassuli i jest z TLIG Szwajcarii mówił o tym oporne pól godziny jego pierwszego spotkania z Vassulą przemieniło się w lata oddania dla Prawdziwego Życia w Bogu.

Pani Julia Menezes i Pan W. Verdes prowadzili Różaniec Święty. Chór był w stanie podołać dzięki Chris’ owi Dias. Trzeba wspomnieć o Siostrach Dobroci, które śpiewały Różaniec Boskiego Miłosierdzia w ten sposób przekazując wielki zapał tej prostej modlitwie. Vassula przejęła podium i zapytała tych wszystkich, którzy przyszli po raz pierwszy, żeby podnieśli swoje ręce do góry. Na była zaskoczona, kiedy zauważyła, że większość tych, którzy przyszli, byli po raz pierwszy.

Potem Vassula opisała swoje życie przed jej duchową przemianą. Opisała swoje duchowe ubóstwo i swoje materialistyczne życie przed 1985 r. Potem opowiedziała o roli jej Anioła Stróża, który przyszedł przygotować ją przed jej spotkaniem z Bogiem, „ On dał mi oczyszczenie. To oczyszczenie przyjdzie na cały świat, ponieważ jest powiedziane w orędziach, że oczyszczenie przyjdzie posprzątać cały świat. Oczyszczenie jest laską od Boga. Nikt nie powinien się go obawiać, jeżeli zawarł pokój z Bogiem.” Vassula przemawiała także o stanie kościoła – także kościoła wewnątrz nas, – bo ‘my jesteśmy sanktuarium Boga.’ Mówi nam ze smutkiem o tym ,że jest wielki bunt w Kościele. ‘ Jest Odstępstwo takie, jakie nigdy nie było w historii naszych czasów.’ Słowo Odstępstwo oznacza; że ci, którzy zostali ochrzczeni jako Chrześcijanie znają prawdę i jeszcze odrzucają prawdę i nie chcą jej przyjąć.

Potem Vassula opisała znaczenie ‘ modlitwy bez ustanku’ bez zatrzymania. ‘Czy to jest coś, co możemy zrobić? Czy Jezus nie wie?’. Więc modlić się bez ustanku, nie oznacza, że chcę, żebyś była 24 godziny na swoich kolanach.” Modlić się bez ustanku oznacza, „że musisz Mnie pragnąć- twojego Boga – przez cały dzień. Tęsknić za Mną twoim Bogiem przez cały dzień”. To jest modlitwa bez ustanku; to jest modlitwa bez słów. Nie możesz tego zrobić zanim nie pokochasz Boga całym swoim umysłem i cała swoją duszą. Jak możecie to zrobić? Musicie najpierw być zażyłymi z Bogiem.

Po Modlitwie o Konsekrację Narodu nastąpiła modlitwa o uzdrowienie i wyzwolenie. Błogosławieństwo Krucyfiksem zawierającym relikwię Prawdziwego Krzyża zakończyło wieczorną sesję. Była duża liczba świadectw danych po sesji. Wielu zostało dotkniętych i wzbogaconych orędziami danymi przez Vassulę.

W obydwu tych publicznych wystąpieniach, krótka wiadomość zawierająca przedstawienie Vassuli i Orędzi, naprzeciw opinii prałatów Kościoła, włączając punkt widzenia na Ojca Świętego, zostały rozprowadzone wśród ludzi. Został także rozprowadzony plan programu z wolnym miejscem na napisanie świadectwa i karta modlitewna 9 zawierająca Memorare, Nowennę do Najświętszego Serca Jezusa i Modlitwa Św. Michała).

Do widzenia Vassulo i Tom Austin. Zostaliście wysłani do nas przez Boga! Jesteśmy wdzięczni Bogu! ”Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Izajasz 55:11)

GOA –PANAJI i MARGAO Sprawozdania napisane przez dr. Christopher Dias

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
        Indie
        Kerala, Indie
        Goa, Indie
        Kalkuta, Indie
        Stany Zjednoczone
        Le Mans, Francja
        Bangladesz
        Japonia
        Japonia
        Hiroszima, Japonia
        Kobe, Japonia
        Rosja
        Bukareszt, Rumunia
        Liban
        Tajlandia
        Przemowa Vassuli w Bangkoku, Tajlandia
        Przemowa Vassuli na Górze Tabor, Tajlandia
        Lesotho, Afryka
        Zambia, Afryka
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

May 16, 2011
 
April 24, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message