DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1999 roku » Liban »

Vassula w Libanie

17-20 kwiecień 1999 r.

Wszystko jest łaską! Czas łaski.

Sobota, 17 kwiecień 1999 r.

To jest z radosnym sercem, pełnym chwały dla Pana, który zachwyca nas wszystkich Jego dzieci, powitaliśmy Vassulę w Bejrucie 17 kwietnia 1999 r. w sali spotkań w kościele St – Elie w Antelias. Z Boża łaską organizatorzy doświadczyli sporego wewnętrznego postępu i przygotowań poprzez wiele kontaktów, które powstały. W końcu, w sobotę wieczorem powitaliśmy Arcybiskupa Accogli, Vassulę i Siostrę Marthę na lotnisku w Bejrucie. Była 19:30. Samolot przyleciał trochę późno i organizatorzy próbowali pozostać optymistyczni jako, ze spotkanie było zaplanowane na 20:30. Ojciec Theophil Pelgrims już tam był, bo przyjechał z Belgii dzień wcześniej.

Byliśmy zadowoleni i uhonorowani obecnością Biskupa Abi nader; zakonnice i księża połączyli się z tłumem. Szczęśliwie nasi goście nie byli zbyt zmęczeni po przybyciu. Yolla zrobiła przedstawienie i powitała wszystkich obecnych – było ich około 900-1000. Ojciec Theophil powiedział nam; ”Pozwólmy naszemu Bogu uchwycić nas; pokój, dobroć zamieszka w waszych sercach; Jezus powstał, tak, On prawdziwie powstał.” Arcybiskup Accogli mówił o swojej trwającej wiele lat Watykańskiej dyplomatycznej misji i trzyletniej misji w Damaszku, Syria. Wracając do Libanu on wyraził swoje zadowolenie z powodu odbudowy tego kraju, które cierpiało tak bardzo i on przypomniał nam, ze Jezus przyszedł dzielić nasze ludzkie warunki i że On był w Libanie, w Saida, i Tyrze. Jezus powstał i Vassula przyszłą dzisiaj mówić o Nim i dać nam Jego orędzia. Jezus chciałby, żeby Jego Kościół był odnowiony, On życzy sobie, żeby ona była piękna i tak, żebyśmy wszyscy byli braćmi w Nim poprzez nią.

Przed przemową Vassula zasugerowała modlitwę do Ducha Świętego. Ona wychwalała Pana za jej przybycie do Libanu. To jest piętnasty kraj, który odwiedziła. Bóg nie zapomniał o nas. On przychodzi ze Swoim Orędziem, Prawdziwym Życiem w Bogu, Orędziem miłosierdzia, wezwaniem do miłości, do modlitwy, do pojednania i do życia w nieustannej modlitwie, serce w serce z Nim.

On daje nam orędzia, które dotykają nas, ponieważ On mówi, o tym, co się dzieje w naszym pokoleniu, w pokoleniu końca milenium. Nasze pokolenie jest w odstępstwie. Bóg wzywa nas do skruchy, do pojednania, do jedności, Nie ma jedności bez miłości i pokory; to są dwa klucze. Prośba Jezusa jest bardzo poważna, kiedy chodzi o datę Wielkanocy. On chce, żeby ta data została ujednolicona tak szybko jak to możliwe. Vassula otrzymała od Ducha Świętego, trzeciej Osoby z Trójcy, nauczania, które zajmują wiele stron. Duch Święty jest Osobą, którą znamy najmniej. Dlatego On naucza nas jak w szkole. Pierwsza książka jest prosta, ale głęboka, ponieważ jest oparta na zażyłości pomiędzy stworzeniem i jego Stwórcą. On naucza nas, żebyśmy byli zażyli z Nim.

Na początku, po aniele Danielu, był Ojciec, który utrzymywał, ze my znamy Go o ile służymy Mu z miłością; On nie wyjaśnił, że będą orędzia. Wizje Vassuli są wewnętrzne.

„Bóg przemawiał w moim sercu. Jego głos był tak czuły, tak ojcowski, ze czułam Jego Miłość. On uchwycił moja duszę i to było tak jakbym już Go spotkała. Prostota, zażyłość, i moja dusza spostrzegła, że On jest prawdziwie moim Ojcem na ziemi, przed moim ojcem, tak jakby On był częścią mojej rodziny. Ja zapomniałam o wszystkim w tych momentach.”

Przez cały dzień Bóg uczył mnie jak modlić się Ojcze Święty. Ja odpowiedziałam Mu „Tak, tato” i byłam zszokowana sobą i wystraszyłam się wtedy, kiedy uświadomiłam sobie, co powiedziałam... to jest Stwórca, który mówi do mnie! On powiedział mi:
"Córko, nie bój się. Ja wziąłem to słowo w Moja Rękę jak klejnot; podejdź bliżej do Mnie, nie pozostawaj tak daleko, bądź bliżej, zażyłą, prostą i poznasz Mnie. Nigdy nie zapominaj, że Ja jestem święty."
(To jest znaczenie strachu przed Bogiem, jak On mi wyjaśnił). Wielu ludzi mówi o Nim, ale Go nie zna. Kluczem jest zażyłość. Musimy Go wychwalać, czcić Go, adorować Go. To są pierwsze kroki w Prawdziwym Życiu w Bogu.

"Który dom jest ważniejszy, twój dom czy mój dom? Twój dom, Panie.
"To zjednocz Mój Dom, ożyw Go, upiększ Go.
Ale jak? Ja nic nie wiem.
"Ja chce ‘niczego’; pozostań niczym. W twojej nicości Ja będę wszystkim."
Panie, dlaczego wybrałeś mnie?
"Czy nie wiesz, że nędza pociąga Mnie? Poprzez twoją nędzę Ja ujawnię Siebie. Umrzyj dla siebie."

Bóg prosi nas, żebyśmy się określili. Nie możemy grać z Nim. On nie lubi oziębłości. "Umrzyj dla siebie, żeby Mój Duch mógł oddychać w tobie. Ja Bóg nie chcę, żadnego rywala." Bóg jest bardzo delikatny. On prosi o twoje pozwolenie; On jest bardzo łagodny. "Jeżeli pozwolisz Mi, Ja pozwolę Duchowi działać w tobie. Więc ucisz swój głos, żebyś mogła słyszeć tylko Mój; uniż swoją głowę, tak, żeby Moja była widoczna; uniż siebie, tak żebym mógł podnieść cię do Mnie."

Bóg oczekuje dużego „tak” z naszej strony. Przestańmy intelektualizować Ojca ze strachem. Bądźmy jak dzieci; stańmy się zażyli z Nim; rozmawiajmy z Nim naszym sercem a On także ukaże Siebie nam.

"Uświadom sobie pilność przemiany, powagę sytuacji naszej duszy i ważność Mojego Wezwania."

Pewnego dnia Jezus przyszedł i powiedział mi: "Tak, jak ojciec nakazuje tobie, ale ja zawsze robię to z miłością, żeby wznieść twoja duszę i przyciągnąć cię do mnie, chciałbym, żebyś modliła się bez ustanku." Ja była zmieszana, nie brakuje mi pracy do zrobienia: gospodyni domowa i dzieci w szkole, utrzymanie domu. Jak mogę modlić się bez ustanku? Bóg powiedział mi: "Nic nie rozumiesz! ‘ modlić się bez ustanku’ nie oznacza, ze chcę, żebyś była 24 godziny na twoich kolanach”. Modlić się bez ustanku oznacza, że” twoja dusza pragnie Mnie, ze tęsknisz za Mną przez cały dzień; kiedy twoje serce mówi do Mnie, wzdycha za Mną; kiedy żyjesz pierwszym przykazaniem."

Bóg naucza nas, żebyśmy zrozumieli Go lepiej, żebyśmy poznali Go lepiej. Nikt nie może przetrwać tylko przy pomocy intelektu.

Jeremiasz 9:22-23 "To mówi Jahwe, „Niech mędrzec nie przechwala się dłużej swoja mądrością, ani mężny swoją zaletą, ani bogaty swoimi bogactwami! Ale jeżeli ktoś się chwalić, niech się chwali tym: zrozumieniem i poznaniem Mnie. Bo ja jestem Jahwe, Ja rządzę z życzliwością, sprawiedliwością i łącznością na ziemi; to jest to, co sprawia Mi przyjemność – to Jahwe przemawia."

Prawdziwe poznanie jest przez poznanie Go jako Trójedynej Komunii. Bóg ujawnia Siebie nam i my zaczynamy rozumieć Jego Działanie. Nigdy nie przestajmy powoływać się na Ducha Świętego. Duch Święty dyktował szczegółowo o skrusze. „Przyjdźcie i żałujcie i pozwólcie Mi przyprowadzić was z powrotem do Naszej Boskości.”. Maria, nasza Matka, dał orędzie o ważności dobroci, miłości. W dniu sądu ostatecznego, będziemy sadzeni zgodnie z miarą miłości, którą będziemy mieć na ziemi. Miłość błaga: „ Kochaj Mnie” Nie zapomnijmy o Marii, naszej prawdziwej Matce. Poświęćmy siebie Jej. Poświęćmy nasze dzieci, nasz naród Jej. Jej siła wstawiennictwa jest wielka. Niech nie zabraknie nam zaufania.

Duch Święty powiedział nam:"Ja jestem jak bogata, bardzo bogata gleba; siejcie Moje nasiona w nią. Przyjdźcie do Mnie bez zwłoki i Ja uczynię was bogatymi, poprzez wasze ubóstwo, gorliwymi i wiernymi, poprzez waszą nędzę; żyjący Ołtarz, ponieważ Ja zawsze jestem dostępny biednym. Ja jestem obecny, Ja powstałem, Ja czekam, ja czekam na was."

Potem Vassula zasugerowała, że kiedy czytamy Prawdziwe Życie w Bogu, żebyśmy usunęli jej imię i zastąpili naszym własnym, ponieważ orędzia są dla wszystkich, dla korzyści wszystkich.

Pan oferuje nam wszystko. On narzeka, ze nie dziękujemy Mu wystarczająco. Każdego dnia otrzymujemy mnogość niewidzialnych błogosławieństw. Wszystko pochodzi od Niego. Wszystko jest błogosławieństwem.

Jezus powiedział Vassuli: "Ten kielich waszego podziału, który Ja piję jest bardzo gorzki. W każdą Wielkanoc Ja muszę pić ten kielich podziału. Każdego dnia Moje Oczy są wypełnione łzami z powodu przestępstw tego świata. Jedność będzie waszym sercu a nie poprzez podpisany traktat. Nie jest możliwe mówienie o jedności bez odniesienia się do dwóch pierwszych przykazań. Ja potrzebuję pokory, miłości, przemiany waszego serca, które będą fundamentem waszej jedności. Grzech waszego podziału masakruje dziennie Moje Ciało. Dzisiaj, każda delikatność z es trony Moich stworzeń, żeby odbudować Mój chwiejący się Dom dotyka Mnie głęboko. Moje oczy ciągle patrzą na tych, którzy Mnie kochają."

Wieczór zakończył się pieśnią po Arabsku śpiewaną przez młodych ludzi z Maryjnego Ruchu Księży przewodzonym przez Yolla.

Niedziela rano, 18 kwiecień 1999 r. Życie Eucharystią i dzielenie się w szkole Val St Jacques Sióstr Franciszkanek. Przed Eucharystią, która zebrała razem poprzednich uczniów szkoły, Siostry pokazały krótki film o „Ojcze Nasz”: młody człowiek recytował z trudnością tą piękną modlitwę, które Sam Jezus nauczył nas. Nagle zaczął się dialog pomiędzy Ojcem a młodzieżą. Bóg naucza ich modlić się Ojcze Nasz: Kiedy się modlisz, powiedz „Ojcze”. Na koniec celebracji, Vassula ponownie podjęła ten temat, który dotyka ja głęboko odkąd Bóg Ojciec nauczał ją bardzo cierpliwie tej modlitwy.

W południe poszliśmy do Maronickiego Patriarchy, żeby spotkać się z Jego Ekscelencją Kardynałem Nasrallah – Boutros Sfeir; jego przywitanie było serdeczne i otwarte i on okazał wielkie zainteresowanie, tym, czym dzieliła się Vassula. Kardynał Sfeir był poruszony charakterem pisma Vassuli, kiedy pisze w czasie dyktanda. On powiedział jej: „ jesteś uprzywilejowaną osobą!” Libańska sieć telewizyjna LBC pochwyciła możliwość wytworzenia krótkiego nagrania.

O 14 :00 poszliśmy do karmelu jedności w Harissa, gdzie cała społeczność Karmelitanek oczekiwała Vassuli i jej towarzyszy. Za podwójną kratą, mogliśmy widzieć uśmiechy i jasne oczy za białymi i czarnymi woalkami. Pokój odwiedzin był wypełniony szczęściem ze spotkania. Siostry bardzo pomogły nam wsparciem ich ufającej modlitwy dla wizyty Vassuli w Libanie.

„Siła Pana wnika z siłą w Libanie”. Vassula powiedział siostrom, że już odwiedziła pięćdziesiąt pięć krajów i wszędzie gdzie widziała siłę Pana i ona dodała; „ ale nie tak silną jak w Libanie.” Ona poprosiła społeczność o modlitwę za wizytę Ojca Świętego w Rumunii, gdzie on ma spotkać Prawosławnego Patriarchę Rumuńskiego. Vassula otrzymała oficjalne zaproszenie na to spotkanie i poprosiła siostry, żeby się także pomodliły za nią. „ Nie ma czasu na przegraną, musimy być odważne,” ona powiedziała. Ona podkreśliła ważność ujednolicenia daty Wielkanocy i Duch Święty zrobi resztę.

Ona także mówiła o końcu tego czasu, który jest czasem odstępstwa. Ona powiedział, ze w sierpniu ona pojedzie do Japonii, gdzie grupa Buddyjskich mnichów zaprosiła ją do podzielenia się jej świadectwem w wielkiej świątyni, gdzie jest figura Naszej Pani z Lourdes. Vassula mówiła o Indiach gdzie Maria pojawia się blisko Madras, i gdzie uczy katechizmu nie Chrześcijańskie dzieci; jedna osoba tylko widzi Ją, pozostali słyszą Ją.

Zanim opuściliśmy karmel zatrzymaliśmy się w bardzo pięknej kaplicy z wspaniałymi ikonami podpisanymi przez siostry. W Harissa, powyżej Jounieh, odwiedziliśmy Naszą Panią w Libanie, po śladach stóp Jana Pawła II, kiedy on odwiedził Liban, 10-11 maja 1997 r., w bazylice gdzie on podpisał swoje Post- Synodalne Nawoływanie, które zakończyło Synod Biskupów dla Libanu. Wewnątrz tego „naczynia” z betonu, Arcybiskup Accogli zawołał: „Tu przyjedzie Vassula następnym razem, żeby mówić o orędziach, celebrując trzecią rocznicę przejścia tutaj Ojca Świętego”. Czy to jest proroctwo? Bóg, w Swojej Nieskończonej Miłości, doprowadzi do tego, jeżeli taka jest Jego Święta Wola.

Vassula, Arcybiskup Accogli, Ojciec Theophil i Siostra Martha poszli z organizatorami na krótką chwilę modlitwy w cudownym kościele Św. Pawła w Harissa, Melchicki kościół ze znakomitymi bizantyjskimi mozaikami. Ojcowie Paulini przyjęli nas z przyjemnością na libańską kawę.

Niedziela popołudnie, 18 kwiecień 1999 r. Spotkanie zostało zorganizowane na 17:30 w audytorium szkoły Św. Francis, w Hamra, na zaproszenie Ojca Capuchin. Byliśmy zadowoleni i zaszczyceni obecnością dwóch biskupów: Biskupa Abi Nader i Biskupa Iskandar. Księża i zakonnice byli także obecni. Około 500 ludzi przyszło posłuchać orędzi Pana.

Yolla zarządzała oficjalnym przyjęciem i prezentacjami. Arcybiskup Accogli dał nam krótką przemowę, mówiąc o swoim życiu księdza dla usług Kościoła i Ojca Świętego; on był wcześniejszym Nuncjuszem Papieskim. Obecnie pomaga różnym grupom modlitewnym Ojca Pio i doradza charyzmatom. On mówił o miłosierdziu Ojca i o jedności Kościoła. Potem była kolej Vassuli i ona mówiła o odstępstwie, jej przemianie, jej wewnętrznych rozmowach. Ona przypominała nam mocno o „S” i „P”: Skrucha i Pojednanie. To jest wezwanie z Wysoka dla nas wszystkich. Ona kontynuowała na ten sam temat, co poprzedniego dnia. Prawdziwe Życie w Bogu jest jak szkoła. Bóg jest smutny, kiedy ktoś odwraca się do Niego plecami. „Wy pochodzicie ode Mnie, wy wywodzicie się ode Mnie, wy należycie do Mnie, wy jesteście Moim nasieniem.” To, dlatego Bóg mówi do każdego z nas. Ten hymn miłości jest dla wszystkich. On jest tym, który robi wszystko.

Odstępstwo i racjonalizm przyniosły dużo ateizmu. Ale Bóg musi się powtarzać z powodu głuchoty tego pokolenia. Druga Pięćdziesiątnica jest na swojej drodze. To nie będzie zewnętrzne. To się już zaczęło; to jest pragnienie Boga przez ludzi, poszukiwanie przez duszę swojego Stwórcy. Kto działa? To jest Duch Święty, Trzecia Osoba z Cudownej Trójcy. Ta Druga Pięćdziesiątnica będzie indywidualna, ona osiedli się w każdym, kto podlega przemianie. Ta Pięćdziesiątnica napełniona zapałem zachęci tych, którzy podlegają przemianie, żeby stali się apostołami ostatnich czasów.

Duch Święty oświetla duszę od wewnątrz. Bóg jest bardzo delikatny: "Jeżeli pozwolisz Mi, mogę cię przemienić: zmienię cię z suchego i jałowego ogrodu w wspaniały Eden, gdzie Ja mogę odpocząć i gdzie oddasz Mi chwałę.” Bóg mówi, że my nie prosimy Go wystarczająco.” Do czego możesz przyrównać Moje Najświętsze Serce? Do Fontanny, która czyni ogrody żyznymi? Moje Serce jest źródłem żyjącej wody. Moje Najświętsze Serce jest twoim gwarantem i Drzewem Życia. Ono jest jak słońce świecące w twojej mroczności, słodsze niż miód; to jest jak kobierzec wybranych róż."

Vassula powiedziała nam:, „Kiedy opuścicie to miejsce mówcie „my, nas”. My wyjeżdżamy, Pan i ja. Jedziemy do domu. Wy dzieci, kiedy idziecie do szkoły powiedzcie Mu „ robimy naszą pracę domową razem.” Kiedy idziecie do Kościoła, nie zostawiajcie Pana w domu, weźcie Go ze sobą.”

Ona zakończyła mówiąc: „ Poświęćcie waszą rodzinę, wasze dzieci Jezusowi, Marii, i także wasz kraj. Bądźcie pewni, że Pan słucha was, że On jest żywy, że On jest obecny. Bądźcie błogosławieni. Pobłogosławmy Pana. Potem Vassula pobłogosławiła osobiście każdą osobę, która tego chciała.

Poniedziałek, 19 kwiecień – dzień spotkań i wizyt My wszyscy pojechaliśmy do Zhannes, domu dla starców, żeby spotkać się z Ojcem Maalouli Youssef, Misjonarzem, spotkanie było poruszające, ciepłe, ojcowskie, wypełnione Bożą Miłością. Można było wyczuć obecność Jezusa. To była chwila pełni, błogosławieństwa, na które Bóg pozwolił.

Po tych dwóch krótkich wizytach, pojechaliśmy do Greckiego patriarchy Katolickiego, gdzie powitał nas Jego Ekscelencja Jego Błogosławioność Patriarcha Maximos Hakini. Tam ponownie przyjęcie było ciepłe i proste i Vassula zaoferowała jedną z książek Prawdziwego Życia w Bogu.

Po południu mieliśmy spotkanie w Gharzour ze Społecznością Błogosławieństw. Ojciec Pierre przyjął nas bratersko i Vassula przemawiała do społeczności, około 15 osób, o Notyfikacji. Ona wyjaśniła, że to nie było potępienie, ale ostrzeżenie. Oczywiście orędzie, które ona otrzymuje nie są umiejscowione ponad Świętą Biblią. Biblia pozostaje manifestacją Słowa Boga. Ona przemawiała o ty, co Kardynał Ratzinger powiedział, potem ona przeszła do mówienia o orędziu jedności, tak drogiego Sercu Jezusa; o odstępstwie tego pokolenia; o drugiej Pięćdziesiątnicy; o skrusze; o pojednaniu; o zażyłym życiu każdego serca z Panem. Spotkanie było trochę krótkie, ponieważ Vassula musiała jechać do stacji telewizyjnej Tele – Lumicre na nagranie wywiadu. Podążając za kilkoma pytaniami Pani Christiane Debbaneh, Vassula wróciła z powrotem do głównych tematów spotkania zakończonych nawoływaniem: „ poświęćcie wasze rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Marii. Poświęćcie cały Liban ich Dwóm Sercom.” Uwielbiamy Boga za tak wiele błogosławieństw, wychwalamy, Bo za Jego Cuda, my błogosławimy Go.

Wtorek rano, 20 kwiecień, Arcybiskup Accogli, Vassula i Siostra Martha polecieli do Szwajcarii potem do Rzymu.

"AL MAZIH KHAM - AKH KAN KHAM"
Marwan, Yolla, Ircne, Toufic i Genevicve, organizatorzy

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
        Indie
        Kerala, Indie
        Goa, Indie
        Kalkuta, Indie
        Stany Zjednoczone
        Le Mans, Francja
        Bangladesz
        Japonia
        Japonia
        Hiroszima, Japonia
        Kobe, Japonia
        Rosja
        Bukareszt, Rumunia
        Liban
        Tajlandia
        Przemowa Vassuli w Bangkoku, Tajlandia
        Przemowa Vassuli na Górze Tabor, Tajlandia
        Lesotho, Afryka
        Zambia, Afryka
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

May 16, 2011
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

April 24, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message