DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 1999 roku » Przemowa Vassuli w Bangkoku, Tajlandia »

Przemowa Vassuli w Bangkoku, Tajlandia

14 luty 1999 r.

Sama Świętego Odkupiciela, Ruam Rudee, Bangkok

Przygotowanie do misji
Po krótkim przedstawieniu siebie, Vassula opisała trudności, których doświadczyła na początku swojej misji. Ona miała trudności uwierzyć, że Bóg może komunikować się z nią i bała się, że jest wprowadzana w błąd. Ona myślała, że Bóg szuka tylko ludzi świętych. Ona raz zapytała Jezusa, „Dlaczego wybrałeś mnie, tą, która nigdy się nie modliła, która nigdy Cię nie kochała? Dlaczego nie pójdziesz do twoich świętych ludzi.” Jezus odpowiedział, „Czy nie wiesz, ze nędza przyciąga Mnie. Poprzez twoją nędzę, okażę Moje miłosierdzie.” Kiedy Vassula pokazała orędzia księdzu, ona natychmiast została odrzucona. Ona doświadczyła trudnych prób i prześladowań z tym księdzem, który myślał, że ona była dotknięta umysłowo lub w posiadaniu szatana. Po odkryciu, że ona nie była szalona, ksiądz w końcu przyjął i później mocno promował orędzia. Vassula także przeszła przez oczyszczenie ze swoim aniołem, żeby przygotować ją do spotkania z Bogiem. To oczyszczenie sprawiło, że widziała swoje grzechy oczami Boga. Ona cierpiała bardzo przez trzy tygodnie. Vassula powiedziała, ze Bóg zachęca nas do wyznawania naszych grzechów raz na miesiąc i prosić o łaskę, żeby być w stanie widzieć nasze grzechy oczami Boga. To wszystko było przygotowaniami do jej misji.

Spotkanie Boga Ojca
Po wszystkich wątpliwościach, prześladowaniach i oczyszczeniu, Bóg Ojciec, przedstawił Siebie Vassuli. Ona przywołuje ten moment; „Ja byłam oszołomiona i zachwycona Jego głosem. Jego głos był najczulszym i najbardziej kochającym głosem, jaki można sobie wyobrazić. Nie było w nim śladu szorstkości i surowości. Ja czułam Jego obecność, ale nie widziałam Go. W ułamku sekundy, zrozumiałam wiele rzeczy, wiedziałam w chwili, że On jest Moim Ojcem przed moim ojcem na ziemi. Kiedy Ojciec powiedział, „Ty pochodzisz ode Mnie, ty należysz do mnie, ty wywodzisz się ode Mnie, jesteś Moim nasieniem, jesteś Moją.” Te słowa wniknęły w głębokości mojej duszy.

Spotkanie Jezusa – „pozostawanie niczym”
Po Bogu Ojcu, przyszedł Jezus i zadał pytanie, „Który dom jest ważniejszy, twój dom czy Mój dom?” Vassula odpowiedziała, „Twój dom, Panie”. Wtedy Jezus powiedział „Ożyw Mój dom, upiększ Mój dom”. Kiedy ona się sprzeciwiała mówiąc, ze ona nie wie nic o sprawach kościoła, Jezus odpowiedział, „ Ja pobłogosławiłem Moje dzieło i każdy naród usłyszy te orędzia. Od strużki to rozszerzy się w rzekę, z rzeki to zacznie wtryskiwać w ocean”. Vassula nalegała, „Dlaczego mnie wybrałeś? Jestem niczym.” Jezus odpowiedział: „W twojej nicości Ja pokażę Moją wielkość, więc pozostań niczym. Ja chcę niczego. Rzeczywiście umrzyj dla Mnie tak, żeby Moja Wola była uczyniona w tobie.”

Czym jest Boża wola?
Vassula kontynuowała uczenie się o Bożej woli. Ona zapytała, „ Czym jest Boża wola?” W orędziach Bóg powiedział nam „Umrzyj dla siebie, miej Mnie jako pierwszego”. Wolą Boża jest przedkładanie Jego jako pierwszego w naszym życiu. Wielu ludzi myśli, ze oni wciąż mają czas do dorastania i tylko wtedy, kiedy staną się starzy to myślą o Bogu. Vassula wskazała to jako złe, ponieważ tylko poprzez Boga ktoś może doświadczyć prawdziwej radości i pokoju. Nawet najtrudniejsze momenty życia nie będą ciężkie już więcej, kiedy Boża radość jest w nas. Wiele razy Vassula wylewa te słowa do Boga; „Ty jesteś moja radością, Ty jesteś moim uśmiechem, Ty jesteś moim śmiechem, Ty jesteś moim życiem, Ty jesteś moim odskokiem. W przeciwnym razie, nie byłabym szczęśliwa.”

Bóg sprawił, ze Vassula zrozumiała, czym jest życie bez Boga. Jednego dnia, Jezus zniknął i porzucił ją. To była duchowa pustynia bez Boga i anioła. To był najstraszniejszy czas w jej życiu, ona wspomina. Ona była otoczona przyjaciółmi, ale głęboko wewnątrz była sama. To sprawiło, ze uświadomiła sobie, ze to Bóg dał jej życie. W końcu ona zapłakała głośno, „Jahwe, weź mnie, oczyść mnie, i weź, co Ty chcesz ode mnie”. Po tym, Bóg pojawił się i wtedy zaczęły się orędzia.

Dlaczego Bóg przemawia w ten sposób dzisiaj?
Dlaczego Bóg przemawia w ten sposób dzisiaj? Dlaczego Bóg wysyła naszą Błogosławioną Matkę wszędzie na świecie, żeby nauczała? My żyjemy w czasach wielkiego odstępstwa przepowiedzianego przez Św. Pawła. Vassula wyjaśniła, ze w historii Kościoła, kiedy rzeczy układały się źle, Bóg zawsze interweniował. Bóg jest Ojcem i On przychodzi napominać Swoje dzieci, kiedy potrzebują napomnienia.

Ojciec powiedział: „Moje dzieci Ja dałem wam Moje Prawo od początku, żeby utrzymać was żywymi. Moje prawo do tego dnia jest nie przestrzegane, ponieważ wy nie żyjecie w miłości Bożej. Tak długo jak nie macie miłości do waszego Ojca w Niebie, nie możecie kochać waszego bliźniego i nie możecie powiedzieć, ze przestrzegacie przykazań. Tak długo jak to, czego byliście uczeni na początku nie jest żywe w was, wy nie jesteście wciąż zakorzenieni we Mnie. Moje całe Prawo jest streszczone w jednym nakazie – Miłość. Gdyby oni podążali za Moim Prawem i badali swoje dzienne zachowania, odkryliby, ze oni nie żyją Moimi przykazaniami. I jeżeli oni powiedzą Mi, jak to jest, że nie podążamy za Twoimi przykazaniami? Jak mięlibyśmy podążać za Twoimi przykazaniami? Czy możemy uczyć twoich przykazań, jeżeli za nimi nie podążamy? Ja bym powiedział, wy nie podążacie za nimi, ponieważ brakuje miłości pomiędzy wami. Koroną Moich przykazań jest Miłość. Kochać to żyć zgodnie z Moimi przykazaniami”.

O miłości Vassula mówiła, „ Czy wiecie, ze w dniu sądu ostatecznego, będziemy sądzeni zgodnie z miarą miłości, którą dajemy na ziemi?” Jak otrzymać dar miłości? W tej sprawie, Bóg mówi; "Żałujcie, żałujcie z waszych serc i rozpoznajcie, ze jesteście grzesznikiem i niegodni daru Bożego." Owocem żalu jest Miłość i z Miłości wykiełkują wszystkie inne cnoty. Miłość jest korzeniem, który utrzymuje wszystkie inne cnoty.

Vassula kontynuowała o orędziu matki Marii o miłości. Nasza Pani powiedziała: "Czy nie czytaliście w Piśmie Świętym, że jeżeli oddacie wszystko, co posiadacie, kawałek po kawałku, ale bez Miłości, to nie będzie niczym dobrym. Czy nie zrozumieliście, że jeżeli jeden z was jest zraniony wszystkie części Ciała Chrystusa cierpią z tym. Jeżeli zranicie waszego bliźniego, ranicie Ciało Chrystusa, a nie waszego bliźniego. Czy możecie powiedzieć ja przyszedłem do Boga z czcią i szczerością i miłością?" Nasza Pani podkreśliła, ze to, co robimy naszemu bliźniemu w rzeczywistości robimy to Chrystusowi. Nasza Pani powiedziała także: "Wielu z was pości z jedzeniem a ja chciałbym, żebyście pościli waszymi ustami". Vassula wyjaśniła, ze największym grzechem, który, popełniamy naszym językiem jest okaleczanie naszego bliźniego słowami, obrażając ich i pogardzając ich bez powodu.

Orędzie Prawdziwego Życia w Bogu jest wezwaniem do powrotu do prawdziwego fundamentu i do powrotu do korzenia wszystkich przykazań, którym jest miłość. Nasza Pani powiedziała, że świat stał się lodowato zimny na Miłość Boga i Jezus cierpi z tego powodu. Apatyczni ludzie, letarg i brak zainteresowania wobec Boga są tak silne w naszych czasach, że ich życia rozwijają się i wieszają Boga bez uświadomienia sobie tego. Ale bóg daje wszystko i On jest bardzo cierpliwy. Jezus powiedział; "Powróćcie do Mnie z waszymi wszystkimi sercami i niech wasze modlitwy dosięgną Mnie, bo to nie ten, który powiedział Mi, Panie, Panie, nie ten wejdzie do królestwa, ale ten, który czyni wolę Ojca w Niebie". Ale czym jest wola Boża? Jezus wyjaśnił, "Mów z miłością a Ja cię usłyszę. Dawaj z miłością a Ja cię poznam. Módl się z miłością a drzwi Mojego Królestwa otworzą się żeby cię przyjąć, działaj z miłością, tak, żebym powiedział ci jednego dnia, ty jesteś Mój, ty jesteś Moim nasieniem, przyjdź do twojego Ojca."

O co nas prosi Jezus?
O co nas prosi Jezus? Jezus nie prosi nas o tak wiele. "Nie czekajcie, aż staniecie się święci, żeby przyjść do mnie. Przyjdźcie do Mnie takimi, jakimi jesteście". Jezus prosił nas o pomoc i prosił nas o modlitwy o wynagrodzenie, nie tylko dla was, ale dla także dla tych, którzy nie znają Boga i dla tych, którzy prześladują Boga. To jest nasz obowiązek modlić się o przemianę naszych sióstr i braci, ponieważ nie powinniśmy zapominać, że pochodzimy od jednego Ojca. W orędziach Bóg nazywa nas „synami i córkami”. Podobnie On powiedział: "Wy jesteście potomstwem Najwyższego. Pochodzicie od suwerenności i wspaniałości. Wy należycie do nieba. Wy należycie do nas, Trójcy. Macie królewską krew. Dlaczego zachowujecie się jak bestia? Dlaczego słuchacie bestii? Jesteście błogosławieni naszym wizerunkiem, a nie bestii. Wy macie chodzić w zimnie Mocnego. Więc pozwólcie Mi ubrać was w Moja wspaniałość. Otwórzcie wasze serce a Ja was zbawię. Nauczcie się, że ktokolwiek zwróci się do Mnie będzie (miał) jedyne pragnienie sprawienia Mi przyjemności, z całego Mojego serca, Tak, z całego Mojego serca, ja udzielę mu moich względów. Ja ujawnię Mój wizerunek dobroci, tak, że oni zakończą swoja podróż ze Mną."

Wezwanie orędzi do pojednania i jedności
Orędzia wzywają do pojednania i jedności. Kiedy Jezus raz powiedział do Vassuli, „Zjednocz mój Dom”. On właściwie miał na myśli zjednoczenie Swojego Kościoła. Ale jedność przyjdzie od Ducha Świętego. Ale Jezus nie tylko chce zjednoczyć Kościół. Jezus chce także jedności w rodzinie, i pojednania i przebaczenia w rodzinie. Do tego my także potrzebujemy pomocy Ducha Świętego.

Czym jest modlitwa bez ustanku?
Czym jest modlitwa bez ustanku? Jezus mówi: "Modlić się bez przerwy nie oznacza, ze chcę, żebyś była 24 godziny na dzień na swoich kolanach. Modlić się bez przerwy oznacza, ze twoje serce tęskni za Mną przez cały dzień, kiedy twoje serce będzie pragnąć Mnie przez cały dzień i wzdychać do mnie twojego Boga przez cały dzień. To jest modlitwa bez przerwy".
Vassula skomentowała to jako najwyższą modlitwę, którą nazywamy cichą i kontemplacyjną modlitwą. W tego rodzaju modlitwie, Bóg nie potrzebuje już więcej słów od was, ponieważ wasze serce jest zjednoczone z Bogiem w Jego Boskiej Miłości i wasze serce jest blaskiem w sercu Boga. I tak jest jak Bóg posiada was i wy w tym samym czasie posiadacie Boga. To jest najważniejsza rzecz, której Bóg chce od nas. Jednocześnie podążacie za największym przykazaniem ze wszystkich. Osiągnięcie punktu pragnienia Boga stale i wzdychania do Niego przez cały dzień.

Znać Boga
Bóg powiedział:"Jeżeli chcesz Mnie kochać, nie możesz utrzymywać odległości wobec Mnie. Tak długo jak trzymasz Mnie daleko od siebie, nigdy Mnie nie poznasz i nie pokochasz".
Poznać Boga jest najważniejszą rzeczą w życiu. Wielu ludzi mówi i moralizuje o Bogu, ale oni nigdy nie spotkali Boga w specjalny sposób i nigdy nie mieli specjalnego związku z Nim. To jest przyczyna tego, ze wielu ludzi intelektualizuje Boga. Poznanie Boga w zażyły sposób w końcu doprowadzi do niczego więcej tylko do pokochania Go. Żeby być zażyłym z Bogiem, musimy także szanować Jego Świętość.

Spowiedź
Jak Ojciec reaguje w chwili, kiedy ktoś idzie i spowiada się ze swoich grzechów jemu? Ojciec powiedziałby:"Moje oczy są przemęczone odczuciem i wrogością świata, bo nie zło będzie spadkobiercą Mojego Królestwa. Przyjdź do Mnie i powiedz Mi, nawet, jeżeli jesteś nędzny". "Ojciec widzi wszystkie grzechy mojej duszy, ale ja wiem Ojcze, ze jesteś cały miłosierny i hojny. Naucz mnie Twoje Woli, Ojcze. Naucz mnie Twojego osądu. Przyjdź i zwiąż mnie z tobą, i przypomnij mojej nędznej duszy, ze ja nalezę także to Twojego Królestwa. Pomimo, że moje pokusy są niezliczone ja ufam Twojej zbawczej pomocy". "I Ja odpowiem ci Moje dziecko, błogosław O Moja duszo. Na wspomnienie twojego stworzenia ja płakałem, Ja płakałem łzami radości, Ja wysłałem cię do łona twojej mamy z sercem, nie odwracaj się teraz. Ja usłyszałem twoją modlitwę, którą mówiłeś ze swojego serca. I Ja mówię tobie, jesteś bardzo cenny w Moim sercu. Ze względu na twoje serce, Ja mówię ci, szukaj od dzisiaj miłości, pokoju i pojednania. Ja tęsknię za tobą. Błogosławię cię bez przerwy tak wiele razy".

Bóg chce miłości, pokoju i pojednania
Bóg chce miłości, pokoju i pojednania. Ojciec mówi: "Przyjdź i ucz się. Rano, siej twoje nasienie miłości. W południe, siej twoje nasienie pokoju, wieczorem siej twoje nasienie pojednania. Kiedy Bóg zbiera twoje zbiory i oferuje Mi, twojemu Ojcu w niebie, i Ja wam powiem, w twojej łaskawości Moje dziecko, ty otrzymałeś twoją nagrodę w niebie. Z wysoka Ja wzywam was wszystkich, przyjdźcie i uczyńcie pokój ze Mną, waszym Bogiem, i otrzymacie Moje błogosławieństwa. Powróćcie do Mnie, i będziecie żyć dla innych.” Vassula przywołała, kiedy na początku anioł powiedział, „Przyjdź i uczyń pokój z Bogiem”, i ona powiedziała, „Ja nigdy nie byłam w stanie wojny z Bogiem.”

To znaczy być pojednanym z Bogiem i uczynić pokój z Nim to jest to, żeby zaakceptować Boga i zdecydować się na Boga. Bo jak długo nie zdecydujesz się na Boga i nie przyjmiesz Go w swoim sercu, to wciąż jesteś w stanie wojny z Bogiem.

Vassula wspomniała, ze jest wiele orędzi, ale istotne jest nasze serce i że Bóg chce zażyłości i miłości i modlitw o przemianę ludzkości. Bóg powiedział: „Nie chcę przechodzić przez twój pokój w niebie pusty przez cała wieczność.” Bóg mówi o kościele Rosyjskim, Rosja będzie tym krajem, które uwielbi Boga najbardziej. Są także orędzia o triumfie Dwóch Serc, które całkowicie przezwyciężą szatana.. Tutaj Różaniec jest bardzo ważny, ponieważ to jest łańcuch, który skuje szatana. Konsekracja twojej rodziny i kraju Dwóm Sercom jest bardzo ważna.

Duch Święty
Vassula zakończyła podkreślając ważność Ducha Świętego w wszystkich modlitwach. W Prawdziwym Życiu w Bogu, są dogłębne nauczania o Duchu Świętym – takie, Kim jest Duch Święty, ta tajemnicza trzecia osoba boska. Dlaczego? Ponieważ nasz czas jest nazywany końcem czasów, nie końcem świata, ale końcem epoki. Bóg nigdy nie przedstawiał Siebie tak silnie tak jak w naszych czasach, ale wszystko zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym, kiedy On powiedział, że Duch Święty będzie wylewany na wszystkich ludzi.

Koniec czasów
Koniec czasów może być rozpoznany po dwóch znakach. W 2 Tesaloniczan 2, Św. Paweł powiedział, że koniec czasów może być rozpoznany po dwóch znakach, wielkie powstanie lub wielkie odstępstwo i duch buntu, który przedrzeźnia Boga i sprzeciwia się Bogu cały czas. W Mateuszu 24, Jezus mówił o końcu czasów Swoim uczniom. On powiedział, „Kiedy zobaczycie proroctwo proroka Daniela odsłoniętym, wiedzcie, ze to jest koniec czasów.” Prorok Daniel powiedział, że zgubna ohyda spustoszenia będzie wyniesiona w sanktuarium Boga i odwieczna ofiara będzie zniesiona. Odwieczna ofiara reprezentuje Mszę i Eucharystię, kiedy zgubna ohyda spustoszenia, która wniknęła w sanktuarium Boga, którym jest duch buntu jak przewidział papież Paweł VI. Oznacza to, ze jest coś nie tak w kościele i jest duch buntu pomiędzy księżmi, kardynałami i biskupami przeciwstawiającymi się Papieżowi i tradycjom. Na przykład, niektórzy religijni księża, kardynałowie i biskupi, myślą, że zmartwychwstanie Jezusa było tylko symboliczne i nie prawdziwe. Bóg ujawnia prawdę i nie tylko z Prawdziwego Życia w Bogu. To jest jedna rzecz, w której Duch Święty interweniuje teraz, ponieważ Bóg nie będzie oglądał zniszczenia Kościoła. Duch Święty odnowi, to będzie wylanie Ducha Świętego.

Orędzia mówią o drugiej Pięćdziesiątnicy. Vassula wyjaśniła, że to nie będzie jak ogień przychodzący z zewnątrz, ale każda przemiana jest tak silna, ze osoba przemieniana jest w ogniu z takim zapałem do Boga, czym jest druga Pięćdziesiątnica dla tej osoby. Druga Pięćdziesiatnica jest indywidualna. Nikt nie może podpalić osoby z wyjątkiem Ducha Świętego, co dzieje się coraz bardziej i bardziej. Duch Święty podbija nas teraz i podpala nas i Bóg odnawia Swoje stworzenie. W Apokalipsie 21, Jezus powiedział o nowym niebie i nowej ziemi. To nie jest dosłownie, ale wszystko będzie w nas. Dzisiaj, większość ludzkich serc jest wyjałowiona, jak pustynia. Ziemia w nich jest sucha, ale wylanie Ducha Świętego zasieje w nich niebiańskie nasienie, które zakwitnie i uczyni ziemię żyzną i ta ziemia przemieni się w ogród. I niebo także, to jest jak ciemność w nas. Kiedy raz Duch Święty położy Swoje promienie w nas. To będzie jak niebo świecące setkami konstelacji. Jako, ze my jesteśmy sanktuariami Boga, jako, ze bóg jest w nas, możemy także być miastem Boga, ponieważ On mieszka w nas. Więc nie będzie już Starego Jeruzalem. Zostaniemy odnowieni w Nowe Jeruzalem, świecące w środku i na zewnątrz.

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
        Indie
        Kerala, Indie
        Goa, Indie
        Kalkuta, Indie
        Stany Zjednoczone
        Le Mans, Francja
        Bangladesz
        Japonia
        Japonia
        Hiroszima, Japonia
        Kobe, Japonia
        Rosja
        Bukareszt, Rumunia
        Liban
        Tajlandia
        Przemowa Vassuli w Bangkoku, Tajlandia
        Przemowa Vassuli na Górze Tabor, Tajlandia
        Lesotho, Afryka
        Zambia, Afryka
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

April 24, 2006
 
Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message