DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Zeven Gaven Van Mijn Heilige Geest

1 december 1995 

Ik heilig Uw Heilige Naam,
terwijl ik nog steeds vol ontzag voor Uw Glorie sta. 

De Geest van boven nodigt mij uit,
en zegt mij, dat U[1] te vrezen mijn God,
een schat is die door Wijsheid Zelf is gegeven. 

[2]en dan begint Mijn Rijk in jou, gevolgd door Mijn Geest van Inzicht; om je te verzekeren van je Vader’s Godheid, Driewerf Heilig, zal Mijn Geest je fundamenten vestigen in de Waarheid door aan jouw geest te onthullen wat de geleerden en jullie filosofen dwaasheid en nonsens noemen;

Hij zal de ogen van je verstand verlichten en je geven een geest van waarneming, oneindig rijk, om door te dringen in het volle mysterie van Onze Godheid; je zult dan de dingen zien die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dingen die het verstand van de mens te boven gaan, omdat je verstand gewaarmerkt zal zijn met het zegel van Mijn Heilige Geest; en alle dingen die ondoordringbaar leken en onbereikbaar voor je geest om te begrijpen zullen begrepen worden in Ons Goddelijk Licht; en Ik, samen met Mijn Geest van Inzicht, zal je verstand maken als het verstand van Mijn Zoon, Jezus Christus; dan, ten volle in de Waarheid, zal je geest de volheid van Jezus Christus Zelf bereiken en je onthullen dat de Kerk, die Zijn Lichaam op aarde is, de hele schepping vult;

O welke Raad zou Ik je niet geven! je doel moet zijn in de Waarheid te blijven; hiervoor moet je geest toegewijd zijn aan de Heilige Drie-eenheid; Mijn Geest van Raad zal je helpen een heilig leven te leiden want je enige vreugde zal zijn vast te houden aan Mijn Wet, gezegend en driewerf Heilig als ze is; Hij zal je geest raad geven om een kind te worden, onschuldig, om naar Mij toe te rennen en dan een van hart tot Hart gesprek te hebben en Mij geen wantrouwen te tonen; en Ik zal ook jou rekenen tot een van Mijn kinderen die Mijn Beeld weerspiegelen; het licht in je ogen zal dan het Licht zijn van Mijn Zoon, Jezus Christus, en je zult dan een plaats worden toegewezen onder de heiligen;

vind Mij in eenvoud van hart en vestig je hart op heiligheid, rechtschapenheid en liefde; dorst naar Mij, je God, en de barrières om Mij te bereiken zullen worden afgebroken door je liefde; in je zicht zal dan verschijnen Degene naar Wie je ziel smachtte, die je dierbaarder is dan alle rijkdommen van de wereld en je eigen leven, de Gezegende en enige Heerser over alles, de Unieke, Drievuldige en toch Ene in de eenheid van wezen, de Onweerstaanbare en Glorierijke, de Onvergelijkbare, om je te verwelkomen in Zijn Koninkrijk;

vraag om Mijn Geest van Raad zodat je niet van de Waarheid afdwaalt; wees vastbesloten om van Mijn Geest van Sterkte sterkte te ver­krijgen om in staat te zijn de bekoringen te weerstaan die op je weg komen; en om met moed en bestendigheid elk obstakel te overwinnen dat je kan beroven van Mijn Onvergankelijk Licht; vraag aan Mijn Geest van Sterkte om je het hart van een krijgsman te geven, om de goede strijd voor geloof en gerech­tigheid te strijden en je aan te sluiten bij deze geestelijke strijd van Mijn Aartsengelen Michaël en Rafaël, overheersend in sterkte en dapperheid, Strijders voor Gerechtigheid, die waarnemen, door het licht van Mijn Heilige Geest, elk aspect van het menselijk gedrag;

open je mond en vraag! Hij die leeft in eeuwigheid en die heel het universum heeft geschapen, zegt je: open je mond, vraag en Ik zal je horen; de dag van bezoeking is nabij; verneder jezelf en vraag om Mijn Geest van Sterkte om je de kracht en de sterkte te geven om je kruis te dragen met waardigheid en vurigheid zodat je door je leed en je edelmoedigheid deel zult hebben aan de triomf van Mijn Zoon, Jezus Christus;

wees vol vertrouwen en kom en vraag aan Onze Drie-ene Heiligheid om de Geest van Kennis; de Kennis van hoe Mij te bezitten, je God; de Kennis van het Mij naderen in voetstappen als die van Mijn engelen; als jullie landen in brand zijn gezet, komt het vanwege jullie zo geringe kennis van wie Ik Ben; ja, slechtheid brandt als een vuur;

kom! jij die doelloos ronddwaalt en zo naakt en meelijwekkend bent om te zien, kom tot Mij en vraag, door een simpele uiting, om de Geest van Kennis, en Ik zal Hem tot je zenden; en als Hij komt zal Hij je laten zien hoe je had opgehouden te zijn zodra je was geborenen ofschoon je leek te zijn, was je al lang gele­den dood en de stank van je dood had Mijn neusgaten bereikt;

Mijn Geest zal je leren jezelf te kennen en te luisteren naar Mijn Oproepen; en als je dat doet, zal er een licht in je schijnen dat Mij openbaart, je Drie-ene God, in al Mijn Heerlijkheid, liefdevol voor de mens, Onvergelijkelijk, Rechtvaardig en Heilig;

hoe komt het dat zo weinigen vragen om Mijn Geest van Vroomheid? is het je trotse hart dat je daarvan weerhoudt? heb je ooit geprobeerd te begrijpen hoe je beweegt en hoe alles wat geschapen is beweegt in Mijn Geest driewerf Heilig? als je zoekt naar Mijn Geest van Vroomheid, zul je vrij zijn om Mij te dienen op een nieuwe geestelijke manier, en afstand doen van je geest van lusteloosheid die zich in je had gelegerd, een afgrond scheppend tussen jou en Mij;

hoe komt het dat je zo traag bent geweest in het vragen om Mijn Geest van Vroomheid, om je de kennis van alle heilige dingen te leren, en dat vroomheid sterker is in onderworpenheid, in nederigheid en in zelfverloochening; vraag! vraag en Ik zal Mijn Geest van boven zenden om te komen en op je te rusten, zodat je vanaf dat moment de verrukking van Mijn Ogen zult worden en de vlam van de Ogen van Mijn Zoon, het sterrenlicht voor je omgeving, die zo duister is, en in jouw glans de aantrekkingskracht voor jullie zo corrupte maatschappij en hen tot Mij trekken;

in jouw uitstraling zul je Mijn Zoon uitstralen, het Beeld van Jezus Christus; en Ik zal je handen vullen met talloze rijkdommen om Mijn Ziel te verrukken terwijl je Mij dient, je Drie-ene God, en toch Eén, in de eenheid van wezen;

vanaf dan zul je vrezen Mij te mishagen, want in jou zal Ik Mijn Geest van Ontzag voor God plaatsen; telkens wanneer je tot Mij zult komen, zul je komen en knielen voor Mijn Majesteit, in ontzag, daar je geest de vruchten van Mijn Wijsheid zal hebben geproefd; ontzag voor Mij hebben is de kroon van Wijsheid; ontzag voor Mij hebben is de wortel van de boom des levens; kom en adem in Mijn Geest, kom en beweeg in Mijn Geest; en Ik zal je openbaren, in het binnenste van je hart, de diepten van Mijzelf zodat jij, ook, Mij kunt bezitten;

de Geest van boven nodigt jullie allen uit om door te dringen in het mysterie van de zeven Gaven van Mijn Heilige Geest; kom en wees gezegend; kom en laat er licht zijn in je ziel; de onzichtbare dingen zijn eeuwig; kom en verwerf wat onzichtbaar is van de Geest, zodat je kunt leven met Ons en één bent in Ons;


[1] "De vrees voor Jahweh is Zijn Adem" (Jes. 11:2).

[2] De Eeuwige Vader spreekt.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message