DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Heilige Geest Zal Komen Voor Jullie Redding
Er Zal Een Tweede Pinksteren Zijn

10 december 1995 

vrede zij met je; je doel moet zijn in de Waarheid te blijven en alle mensen te brengen tot de Waarheid en binnen in Mijn Koninkrijk; Ik ben de Waarheid en Mijn Koninkrijk op aarde is Mijn Kerk en Mijn kerk is Mijn Lichaam dat de gehele schepping[1] vervult; en het Leven van Mijn Kerk is Mijn Heilige Eucharistie, de Weg tot eeuwig leven; - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven;

Ik ben Liefde; bemin Mij en je zult leven; door liefde zal je ziel naar hemelse dingen gaan zoeken; de wereld kan je niets bieden dat Mij toebehoort; klamp je aan Mij vast en je zult in Mij geworteld blijven en op deze manier zul je voor jezelf het eeuwige leven winnen dat Ik je heb beloofd; Ik heb je geroepen, Mijn Vassula, en Ik heb je aangenomen om, door Mijn Oproep, veel zondaars tot berouw te brengen;

in tegenwoordigheid van veel getuigen heb Ik door jou gesproken, en ben Ik in jouw plaats verschenen; sommigen hebben Mij gezien en geloofd; gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven;

Ik heb jou inderdaad deze Boodschap toevertrouwd, want Ik wist dat je Mijn Belangen goed zou behartigen; Ik zei, Ik heb je deze Boodschap toevertrouwd; deze Boodschap voegt niets nieuws toe aan de Schrift; alles wat Ik in deze Boodschap heb gezegd staat in de Schrift geschreven, maar je hebt nog niet ten volle begrepen wat er geschreven staat;

je hebt Mij horen zeggen: Ik zal je de Parakleet zenden om met je te zijn voor altijd en in hen die Mij liefhebben om jullie alles te leren; Mijn Geest zal je Raadgever zijn en je Opvoeder; zonder Hem begrepen zelfs Mijn Leerlingen Mij niet volledig, noch Mijn onderrichtingen; maar op de dag waarop Ik terugkeerde tot de Vader, heb Ik de Parakleet tot hen gezonden zodat Hij hen alles in herinnering zou brengen wat Ik tot hen had gezegd terwijl Ik bij hen was;

Ik ben nu helemaal voorbereid om tot jullie te komen, maar jullie hebben nog niet begrepen hoe en op welke wijze; toch heb Ik niet in beeldspraak gesproken; Ik zeg jullie plechtig: Ik zal jullie Mijn Heilige Geest zenden in volle kracht en over de gehele mensheid, en als een voorteken zal Ik tekenen aan de hemel laten zien als nooit tevoren; er zal een tweede Pinksteren zijn zodat Mijn Koninkrijk op aarde[2] zal worden hersteld; velen van jullie vragen: “wanneer? wanneer zullen al deze dingen gebeuren?” het is aan niemand tijden of data te kennen die de Vader in Zijn eigen autoriteit heeft vastgesteld; in het verleden hebben jullie voorvaderen al diegenen gedood die Mijn Komst hebben voorzegd, en nu, in jullie generatie, doen jullie hetzelfde; hoelang blijven jullie Mijn Geest van Genade nog weerstaan?

heb berouw over jullie slechtheid en bid zodat geen van de dingen die jullie hebben gezegd jullie zullen veroordelen; twijfel niet langer, jullie zullen spoedig een uitstorting van Mijn Heilige Geest ontvangen zodat jullie kracht weer terug zal komen; en jij, zuster van Mij, ontvang de tederheid van Hem die je heeft gevormd; waar jij hebt gefaald, ben Ik geslaagd; waar jij tekortschoot, heeft Mijn Heilige Geest aangevuld; Mijn sympathie voor jou is immens; ga door de lessen in praktijk te brengen die je van Mij hebt geleerd; leer dat Ik Mijn Werk triomferend zal voltooien;

Vassula, wil je nog een mijl verder met Mij gaan? 

Natuurlijk, zolang ik nog voeten heb om met U te lopen. 

hun strenge handelwijze tegenover jou zal je niet beïnvloeden; Mijn Boodschap is aan Mijn heiligen onthuld en aan hen die een kinderlijk hart bezitten; Wijsheid mijdt de wijzen en geleerden, maar al degenen die het zwaard tegen je hebben opgeheven, zullen omkomen door het zwaard; Mijn Woorden hebben bij hen geen ingang gevonden, nee, want liefde ontbreekt …

wetgeleerden noemen zij zich … welke wet? de Mijne of die van hen? als ze Mijn Wet zouden hebben onderhouden, zouden ze Mijn taal[3] hebben verstaan; maar wat Ik heb gezegd nemen ze niet aan;

ach, Vassula, vergeld kwaad met liefde; vergeef en bewaar Mijn zwijgen tegenover elke blaam die op je wordt geworpen; een mens haalt uit zijn eigen voorraad; dus eer Mij aangezien je van Mij komt;

ga waarheen Ik je zend, ga als een getuige en verkondig openlijk alles wat de Vader en Ik je hebben geleerd; het is nu het uur van Satan, maar spoedig zal Sint Michaël opstaan, en wee de onboet­vaardige zondaar! nu braakt de duivel zijn woede over jou uit en over elk van Mijn tussenkomsten tot jullie redding, de angel van ongerechtigheid, maar Mijn Heilige Geest zal komen voor jullie redding en Mijn Boodschap zal een voortdurende lofzang worden voor de oren die willen horen;

bid, Mijn Vassula, want je gebeden verrukken Mij; Ik zegen je;


[1] Ef. 1:23.

[2] Jezus bedoelt de Kerk.

[3] Jezus bedoelt in de Schrift.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message