DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Aanbid En Bemin Mij In Mijn Heilige Eucharistie

29 december 1989 

(Driekoningen) 

Heer, mijn God, die ik dag en nacht in stilte aanbid, U die neerzag vanuit de hemel en van Uw Heilige en glorierijke plaats had  medelijden met Uw kinderen
die in gevangenschap gehou­den werden als duiven in een kooi, hongerend en gebroken, onderdrukt door de vijand, geprezen zij Uw Naam diie vol goedheid is.

“Het volk dat in duisternis wandelde
heeft een groot licht gezien;
op hen die leven in een land van diepe schaduw
heeft een licht geschenen.
U hebt hun blijdschap vergroot,
U hebt hun vreugde vermeerderd;
zij verheugen zich in Uw aanwezigheid
zoals men vrolijk is bij de oogst,
zoals men gelukkig is
bij  het verdelen van de buit.[1] 

redding komt van Mij; Ik ben Hij-die-redt; 

 

vrede zij met je; aanbid en bemin Mij in Mijn Heilige Eucharistie; kom Mij ontvangen in Mijn Offer als een smetteloos lam; je moet rein tot Mij komen;

als jullie eens beseften hoe Ik aanwezig ben in Lichaam en Bloed waarin Ik een eeuwige verlossing voor jullie allen heb verworven, dan zouden jullie tot Mij komen zonder smet en met eerbied; Ik heb vanuit Mijn Oneindige Liefde Mijzelf geofferd als het volmaakte Offer om jullie allen van de zonde te zuiveren; Ik wil dat jullie allen dit Offer ten volle begrijpen; ja, Ik wil jullie aanmoedigen door jullie te laten begrijpen wat Ik jullie aanbied en zo in jullie een beantwoording van Mijn Liefde oproepen; dit Offer kan jullie leiden tot heiliging en tot goddelijkheid; Mijn kind, Het kan in jou zijn doel bereiken en je tot eeuwige volmaakt­heid brengen; Mijn beminde, Mijn Offer is voor de eeuwigheid en jij, waar Mijn Ziel van houdt, neem Het elke dag;

Mijn Heiligdom is op dit Heilige moment gevuld met engelen van elke rang klaar Mij te ontmoeten hun God; plat ter aarde geworpen liggen zij in aanbidding voor Mij en troosten Mijn Hart; en jij die Mij gaat ontvangen, wil jij Mij niet aanbidden? wil jij Mij niet vereren?

wees je bewust van Mijn Heilige Aanwezigheid; slaap niet in Mijn Aanwezigheid; sta je geest niet toe ergens anders heen te fladderen in Mijn Aanwezigheid; zou je jezelf hebben veroorloofd te slapen als je aanwezig zou zijn geweest aan de voet van Mijn Kruis op Golgotha? Mijn beminden, hoe zouden jullie je gevoeld hebben als jullie Mijn Kruisiging op de berg zouden hebben bijgewoond? zouden jullie je geest hebben toegestaan vervuld te zijn van de onbeduidende gebeurtenissen van de dag? of zouden jullie plat ter aarde zijn gevallen aan de voet van Mijn Kruis en Mij, jullie God, hebben aanbeden? Ik ben voor jullie aan het Kruis gestorven, afgezien van het lijden dat Ik moest ondergaan, zouden jullie jezelf veroor­loofd hebben onoplettend en onverschillig te zijn in tegenwoordigheid van Mijn Offer, toen? Ik ben aanwezig in Mijn Tabernakel zoals Ik aanwezig was en aan Mijn Heilig Kruis genageld; kom dan deze keer tot Mij in het volle besef van Wie het is die jullie ontvangen, en Wie het is die Zich met jullie verenigt om jullie te zuiveren en eeuwigdu­rend leven te geven;

dochter, wees geduldig zoals Ik geduldig ben; kom, rust in Mijn Heilig Hart en sta Mij toe te rusten in het jouwe; Liefde bemint je;

“O Jezus Christus, onze Heer en Verlosser,
U hebt beloofd altijd bij ons te blijven.
U roept alle Christenen
tot Uw nabijheid en tot deelname aan Uw Lichaam en Bloed.
Maar onze zonde heeft ons verdeeld en wij hebben de kracht niet
om samen deel te nemen aan Uw Heilige Eucharistie.
Wij belijden deze onze zonde en wij bidden U, vergeef ons
en help ons de wegen van verzoening te dienen
volgens Uw Wil.
Ontsteek onze harten met het vuur van de Heilige Geest,
geef ons de geest van wijsheid en geloof,
van moed en van geduld,
van nederigheid en standvastigheid,
van liefde en van berouw,
door de gebeden van de gezegendste Moeder van God
en van alle heiligen. 
Amen.”

(Gebed van Vader Sergius Bulgakov)


[1] Jesaja 9:1-2.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message