DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jezus Is Liefde
Ik Wil Je Toegeeflijk En Toegewijd

5 januari 1990 

Heer? 

Ik ben; steun op Mij; besef hoe zwak je bent; sta Mij toe je te leiden, zonder Mij ben je verloren en in duisternis; Ik ben het Licht, het Licht dat je leidt; wees voorzichtig, want de duivel is altijd, en nog meer, vastbesloten je te laten vallen en je te verwarren; kom Mijn bruid, wees één met Mij; Ik ken je zwakheden, Ik weet hoe je geest bij de geringste aanval geschokt achterblijft en je ziel in angst; Ik ben Vrede en het is in Vrede dat Ik je leid en het is met Liefde dat Ik je voetstappen richt; 

ken Ik al deze kwellingen niet beminde? sta Mij toe in je te werken, dan zal alles worden vervuld; Mijn Boodschap[1] zal je spoedig gedicteerd worden, wees er klaar voor; Jezus is Mijn Naam en Jezus is Liefde; groei in Mijn Geest, hoe zou je anders kunnen getuigen? Ik bereid je op alle mogelijke manieren voor om van Mij te getuigen en Mij te verheerlijken;

Ik bemin je, ga binnen in Mijn Goddelijk Hart en neem uit Mij, liefkoos Mij, je Heer, met rechtschapenheid en nederigheid, Ik ben je Meester en Leraar die je nooit in de steek laat, ook al denk je dat dikwijls; bedenk dat je zonder Mij niet in staat bent een letter op papier te zetten; Ik ben Degene die je leidt en je onderricht, Ik ben bij je, laat Mij je op deze manier leiden; bid en je zult sterkte in het geloof verkrijgen; Ik zal je helpen waar te nemen; kom, Ik, Jezus, bemin je![2] 

(Later:) 

wees nu in vrede, Mijn kind, laat in Mijn Aanwezigheid je zorgen achter; kijk naar Mij in stilte; wees in vrede, voel Mijn Vrede;  Ik ben dichtbij je, maar je kunt Mij niet zien met je lichamelijke ogen; Ik ben dichtbij je, en Ik heb je geleerd Mij te zien, Mijn kind, net zoals Ik het aan anderen geleerd heb; ook vandaag leer Ik nog aan enkele uitverkoren zielen Mij te horen en Mij te zien; rust uit, kom, wij, ons? 

Voor altijd en eeuwig. Ik zegen U, Heer. 

Jezus? 

Ik ben; Mijn Liefde voor jullie is eeuwig, Mijn Trouw aan jullie is eeuwig, vertrouw je dagelijks aan Mij toe en Ik zal de rest doen; bidt zonder ophouden tot Mij, Ik verlang er altijd naar jullie gebeden te horen; vergeet Mij nooit, Ik vergeet jullie nooit, denk dus voortdurend aan Mij; als je eens wist, Mijn kind, hoe dicht Ik bij je ben! behandel Mij als een Koning; besef hoe naakt je was en hoe Ik je naaktheid bedekt heb met Mijn Genaden; besef hoe Ik, je Koning, op jou, die niets bent, neerzag en hoe Ik je gevormd heb en opgericht; dus heb geduld met degenen die Ik niet zoveel gegeven heb als Ik aan jou heb gegeven; smeek om Mijn hulp en Ik zal je haar geven; Ik verwijt je niets, Ik bemin je, en dus wil Ik niet dat je valt; Ik zal je altijd aan Mijn Aanwezigheid herinneren om het kwaad te overwinnen; Ik zal je altijd aan Mijn voorschriften herinneren, neem ze aan en koester ze; herinner je dat Liefde spreekt en het is met Liefde dat je werkt; Ik wil dat je volmaakt bent, Ik wil dat je toegeeflijk en toegewijd bent; denk altijd aan Mijn Aanwezigheid, wees één in Mij;  

 


[1] Voor de gebedsgroep.

[2] Ik wist dat Jezus mij dit wilde zeggen, maar ik wilde niet dat het geschreven werd, want sommige mensen hadden kritiek op het vele “Ik bemin je”. Maar Jezus schreef het desondanks met grote spoed op voordat ik de tijd had mijn hand van het papier te nemen. En Hij voegde er met Heilige Humor een uitroepteken aan toe.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message