DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Altijd Naar Jou Vliegen

16 juni 2023

(Feest van het Heilig Hart)

Ik Ben, verheug je! Sta Mij toe je enkele woorden te zeggen: zie je hoe Ik kom? val in Mijn omhelzing en voel het kloppen van Mijn Heilig Hart dorstend naar jou, dorstig om je lofprijzingen te horen en dorstig om je gebeden te horen, laat je ziel zich vastklampen in Mijn omhelzing, want Ik ben jouw rots, jouw veiligheid, jouw Thuis; Vassula, sta Mij toe je opgesloten te houden in Mijn Heilig Hart, dit Hart dat zo verkeerd wordt begrepen, afgewezen en zo onbemind;

kijk, heb Ik je niet uitgenodigd om in Mijn Koninklijke Hoven van de Hemel te wonen, zodat Ik je kan vullen met goede dingen die eeuwig duren? hoewel je fouten talrijk waren, heb Ik, die Barmhartigheid ben, je daden van opstand als een wolk verdreven, waardoor je Mijn Koninklijke Hoven kon betreden, want Ik kende je hart, een hart dat Ik kan vertrouwen en kan voorzien van kennis en het laden met blijvende rijkdom waaraan zowel jouw ziel als andere zielen zich te goed zullen doen; 

Mijn geliefden, Mijn Hart kan er niet tegen om alleen gelaten en vergeten te worden door degenen van wie Ik houd, gezegend zijn degenen die naar Mijn Hartkloppingen luisteren, want wie naar Mijn Hartkloppingen luistert, vindt Leven: Mijn Hart staat klaar om naar jullie toe te vliegen met de vleugels van een duif; Ik zal altijd naar je toe vliegen, zoals Ik deed op de Berg der Verleiding¹ als de vleugels van een duif vloog Ik naar je toe om Mij te ontvangen; vertel Mijn volk hoe Ik Mezelf niet in bedwang kan houden, want Ik ben ziek van liefde en verlang ernaar om door jullie allemaal ontvangen te worden om in jullie te wonen, zodat jullie een deel van Mij worden, het vlees van Mijn vlees, het gebeente van Mijn Gebeente: 

blijf Mij trouw, Mijn kind, en volg de Koninklijke Scepter van Integriteit; want Mijn Woord is Integriteit zelf... toen Ik je had uitgenodigd, had Ik je gevraagd Mijn Huis te herbouwen, het te verfraaien en te verenigen, Ik had je deze bevelen gegeven; leer dat de Mijne de handen waren die je overeind hielden in elke natie waarnaartoe Ik je had gezonden om Mijn woorden te verspreiden, en Ikzelf heb je stem verheven, Ikzelf heb je pad geëffend zodat je niet struikelt, terwijl Ik naar de ballingen roep om terug naar Huis te keren, en het pad naar eenheid te effenen, zonder vooroordelen, zonder koppigheid, maar verzamel je rondom één Altaar; Ik zei niet: verzamel je in chaos, maar verzamel je in eenheid, en roep Mijn Naam samen met één stem, en vertrap zo de Verdeler; Mijn doel is om de grenzen tussen Mijn Kerken af te schaffen die hen verdeeld houden;

blijf dicht bij Mij, dochter, en wees niet bang als er troepen aan de horizon te zien zijn; want samen zullen ze vallen; Ik zal een einde maken aan de menselijke trots... Ik zal over je blijven waken en je raadgever blijven; voed je met Mij zodat Ik je blijf vernieuwen; plaats Mij als een zegel op je hart, want Mijn Hart staat in brand, een vlam die nooit dooft, een vlam die geen stortvloeden kunnen verdrinken, noch overstromingen ooit kunnen doven! Liefde staat aan jouw zijde! Ic


1 Toen onze groep de Berg der Verleiding bezocht, hadden we de Mis en werd de Hostie uitgereikt aan de groep, maar toen de priester naar me toe kwam, en hij was ongeveer een meter bij me vandaan was, vloog er een Hostie uit de Kelk naar buiten en bereikte me, Ik slaagde er net in om het in mijn handen te pakken. De priester zei: 'Jezus kon gewoon niet wachten...'

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message