DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Terugkeer Zal Komen En Mijn Voetstappen Zullen Gehoord Worden

14 september 2023

Mijn dochter! dit is Mijn Strijd, en jij, jij bent er slechts een deelnemer aan; vervaag en sta Mij toe je te hoeden; onder velen zal Mijn vlam in jullie nooit doven;

Mijn God, Minnaar van de mensheid, U bent mijn God. Ik prijs Uw Heilige Naam en ik loof U omdat U op mij en op anderen, die U hebt gekozen, al Uw ontwerpen hebt uitgevoerd die al lang gepland waren voordat we geboren werden. Nu zijn de poorten van de hel open, en de fundamenten van de aarde zullen trillen! Wij zijn lange tijd een volk geweest dat zonder Uw Heilige Naam leefde en voor velen bent U slechts een mythe geworden...

ah!! met alles wat nog gaat komen zal de aarde in haar geestelijke droogte in fragmenten uiteenvallen; het zal verscheurd en gescheurd worden door het gewicht van de zonde, en door haar weigering om met de zonde te breken en zich te bekeren van de vuiligheid die zich in haar ingewanden heeft opgehoopt en die zo zwaar op haar drukt; de aarde moet worden gezuiverd en gereinigd; zij zal niet in staat zijn het gewicht van haar zonde en vuiligheid nog steeds te dragen en dus zal de aarde in een oogwenk trillen en beven, waardoor de meeste van haar bewoners van de grond worden geslingerd om nooit meer op te staan; het vrolijke geluid van de lier en de vogels zullen tot zwijgen worden gebracht, het Gezicht van de Rechtvaardigheid staat op het punt onthuld te worden... dit alles zal gebeuren wanneer men Mijn Vader in de Hemel zal horen zeggen: "genoeg! genoeg nu!"

zeg Mij, Vassula, wat had Ik meer kunnen doen dan Ik niet heb gedaan?

ah! Heer! wat kan ik zeggen? Ik weet dat Uw Heilige Wet niet wordt nageleefd, en dat de harten van deze generatie ver van U verwijderd zijn; Uw Eigendom¹ wordt in as gelegd; ook de mensen van de Kerk gooien nog steeds giftige pijlen naar elkaar, maar...

Ik weet wat je wilt zeggen, dus zeg het!

Uw Barmhartigheid is groot, spaar ons!

nee! je zegt het niet...

oké dan, hier is het dan, zuiver deze aarde, ongeacht wat er nodig is om deze vuiligheid op te ruimen...

Ik ben blij dat je hebt gezegd wat je in gedachten had; ³ ah, nu heb je Mijn pijn gevoeld... Vassula, Mijn geliefde, begrijp je nu waarom Ik Mijn Terugkeer heb uitgesteld? Mijn Terugkeer zal komen en Mijn Voetstappen worden gehoord, ze weerklinken door ravijnen, door valleien, door bergen, en onder alle naties, met een trein van hemelse scharen⁴ die Mij volgen, zal Ik terugkeren; en Mijn engelen zullen het signaal voor de volkeren hijsen en Mijn Majestueuze Aanwezigheid verkondigen tot aan de uiteinden van de aarde; en al degenen die mij liefhebben zullen triomfantelijk uitroepen: "de Heilige! de Verlosser! Hij is terug!" alle naties zullen Mijn Glorie en Mijn Integriteit zien; en zoals in de Schrift geschreven staat, zal het gebeuren: 'Als er nieuwe wijn in een druiventros wordt gevonden, zeggen de mensen: vernietig hem niet, hij bevat een zegen;' Ik zal hetzelfde doen ter wille van degenen die Mij liefhebben en Mij dienen; Ik weiger het geheel te vernietigen;" ⁵

Dus Vassula, zeg niet: 'Ik ben in de steek gelaten, laat Me dit niet nog een keer horen...⁶ Ik ben je Herder; vertel Mij, wie van de herders waakt niet over hun kudde? en wie is de pottenbakker die het werk van zijn handen weggooit? hoor Mij: Mijn Geest rust op jou en leidt je om je enthousiasme levend te houden en het diepste van je hart met hartstocht naar Mij te laten verlangen, biddend om barmhartigheid, barmhartigheid voor alle bewoners van de aarde, zodat ook zij gered mogen worden... kom nu, laat Mij rusten in de stilte van je hart, Mijn schuilplaats; Liefde bemint je, ic Ik Ben
__________________________________________________________________

¹ De aarde

² Ik aarzelde om de rest te zeggen...

³ Ik voelde onmiddellijk hoeveel pijn het Jezus doet ons te straffen. Hij lijdt in grote smart, omdat Zijn Liefde zo groot is, zelfs voor de ergste zondaar op deze aarde, en het deed me denken aan Jonas die ontevreden was dat God de stad Nineve spaarde toen zij zich bekeerden...

⁴ Engelen

⁵ Jesaja 65:8

⁶ Mijn vrienden en ik waren koffie aan het drinken en ze bespraken met enthousiasme hoe ze 'opgetild' worden als ze met mij aan de telefoon praten, wat hen vreugde geeft, zelfs als ze net daarvoor 'down' zouden zijn; dat het als een remedie is. Mijn gedachten zeiden tegen mezelf: waarom overkomt mij zoiets niet, iemand die mij moreel optilt als ik in de problemen zit... en onmiddellijk hoorde ik de Stem van Christus tegen mij zeggen in het Grieks: και εμένα θεν με λογαριάζης ? En Ik, word Ik niet meegeteld?

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message