DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

29 декември 1986

29 декември 1986

дъще, погледни Ме;1 защо ти изглежда трудно да повярваш, че съм Аз?

(Останах мълчалива и наведох очи, едва ли не умислена, като дете, което са хванали да върши пакости.)

Аз, Яхве, ти зададох този въпрос;

Хвърли само един поглед на мен и ще разбереш защо, Господи мой. Безпомощна и жалка съм. Щедрият Ти дар към мен превъзхожда възприятието ми. Довери ми толкова неща, но нямам съвет, липсва ми речта и се нуждая от Твоята помощ!2

моли Ми се, позовавай се на Мен и ще имаш Моята помощ; живей в Мен; Аз съм твоят Бог; един ден, и този ден наближава, ще проумееш изцяло какво дело ти беше възложено; сега се намираш още в началото на Моя Призив и те призовах да работиш за Мен; помни, че Аз, Бог, съм твоят Учител и мога да постигна целите Си; приеми призивите и посещенията Ми, докато дойда да те освободя; приеми осиновяването Ми и живей в Мир, защото те обичам; чувствай се свободна с Мен и се оповавай на Мен;

вярвай Ми, дъще, когато ти казвам, че си слаба; мога да използвам тази твоя слабост, за да покажа Своята Сила и Властта Си; радвам се в теб… Аз, Яхве Саваот, чрез тези Призиви ще помогна на теб и на останалите да живеете свято; сега растеш в Дворовете Ми, бъди щастлива!

казвам ти, Посланията Ми ще припомнят на всички вас как започнаха основите ви, че Словото Ми е живо; ще ви съживят; те са свети, както Аз съм Свят; дъще, по-късно ще проумееш напълно спасителната Ми помощ; няма да бъдеш съсипана; оповавай винаги надеждата си на Мен; не оставяй враждебността на хората да те обезсърчава; ти си в Сърцето Ми, затова нека плътта да не те плаши;3


1 Бях някак отпаднала. Чувствах се пленничка на себе си, някак трудно е да повярвам, че всичко това действително става, прилича на сън. 

2 В Бангладеш нямах никакъв свещеник, който би могъл да ми помогне и да ме посъветва. Малкото приятели, които бяха запознати, нямаха представа, както и аз, от тези въпроси.
3 Тоест смъртните.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание - Призив За Единство
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message