DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

6 август 1986  до 7 август 1986

6 август 1986

мир на теб; възхвали Всевишния Бог, Яхве;

Страхувам се да покажа посланията. Дълбоко обичам Бога, но се страхувам да покажа посланията. Ден и нощ мисля само за това.

Бог ще ти даде Мира Си и Силата Си, когато дойде времето да покажеш посланията; Бог ще поиска от теб да дадеш тези послания на всеки един; моли се; чувствай се обичана; Бог ще ти помогне; Дан;

7 август 1986

мир на теб; трябва да предадеш Божието послание;

Възможно е всичко това да не е истина, може да е една шега!

какво те кара да мислиш, че е шега?

Защото е необичайно, не е ли?

да;

Значи признаваш, че не е много обичайно.

не е много обичайно… преди това вярваше ли в Бога?

Вярвах; Но не Го обичах. Не изпитвах нищо към Него.

Бог всичко чувства.

… Можем ли да поговорим?

да;

Защо започна всичко това?

Бог пожела да Го обикнеш;

Това не е обичайно, имам пред вид този вид контактуване. Не си ли съгласен?

да; 1 ?

Защо скицираш сърце?

(Изрекох това малко нападателно, защото това явление някак ме плашеше.)

доставяш ми удоволствие;

Знаеш ли, че понякога ме плашиш?

да; не трябва да се плашиш; ще работиш за Иисус Христос; ще помогнеш на други да се развият духовно;

Аз, Бог, те обвързвам за Мен;2

(Уплаших се.)

Дай ми името си!

Яхве

Но не разбирам, след като имаме Библията, защо ни са необходими посланията?

(Моят ангел отговори.)

смяташ ли, че всичко беше дадено в Библията?

Да. Затова не виждам защо е всичко това. Искам да кажа, че не е нищо ново.

Бог иска тези послания да бъдат дадени.

Съществува ли особена причина да съм аз?

не; Бог ви обича всички; тези послания са просто напомняне, да ви припомнят как започнаха основите ви; предай посланието ми;

Даниил, кой си?

Божий служител; Даниил;


 1 Чувствах как ангелът ми се развличаше, но същевременно беше изпълнен с обич, както родителите с малките си деца, когато правят смешни неща.
2 Бог се намеси.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Господ, Желая Това Единство
Утешителят

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message