DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молете Се По Този Начин На Отеца
Светът Е Мъртъв Откъм Обич

15 май 1990

(Послание на Святата ни Майка за Ленс, Сион.)

мир на вас, деца;

Аз, Святата ви Майка, ви подготвям да срещнете Господа; възпитавам ви в духовния ви растеж; покривам ви с благодати, за да ви помогна и да ви насърча; осъзнайте, че това са особени дни, които живеете в тези ваши времена, това са дни предшествуващи Пришествието на Господа, те са отварянето на Пътя, откъдето Господ ще дойде; тези дни са подготовка за слизането на вашия Цар; молете се всички да са готови; молете се горещо, малки Мои деца, за тези души, които отказват да чуят и отказват да видят, молете се по този начин на своя Отец на Небето:

Отецо Всемилостиви,
нека онези, които чуват и отново чуват,
но никога не разбират,
да чуят този път Гласа Ти
и да разберат, че си Ти Светият на Светите;
отвори очите на онези, които гледат отново и отново,
но никога не виждат,
този път да видят с очите си
Святото Ти Лице и Славата Ти,
постави Пръста Си на сърцето им,
за да се отвори сърцето им
и да проумеят Вярността Ти,
моля се на Теб, за да Ти поискам всички тези неща, Правдиви Отецо,
да се завърнат и да бъдат излекувани всички нации посредством
Раните на Любимия Ти Син Иисус Христос;
амин;

искайте от Отеца да прости на неотстъпчивите души, които отказват да чуят и да видят; Отецът е Всемилостив и ще бди над всички Свои деца; да, малки вие, за Бога сте тамян, когато се молите за спасението на своите братя; колкото по-горещи са молитвите ви, толкова по-мощни са;

благодарете на Бога за това, че ви повика и с благодатта Си ви накара да чуете призива Му, затова, молете се за онези, които отказват да чуят;

времето не търпи отлагане и мнозина са още в неведение и в дълбок сън; дните минават и Сърцето Ми потъва в дълбока скръб, гледайки отвисоко днешната младеж; липсва обич… но и те никога не са срещали обич; мнозина от тях дори никога не са получавали топлина или обич от своята майка, защото тя никога не им я е давала; светът стана студен, ледено студен и родителите се обръщат един срещу друг, детето се обръща срещу родителите си от липса на обич, майката се отрича от горещите молби на детето за обич; светът е мъртъв откъм обич, лежи в пълен мрак, тъй като омраза, ненаситност и егоизъм господстват по цялата земя до нейните вътрешности;

потресена съм от ужасни сцени, с нечестивостите на този мрачен свят и отстъпничеството проникнало в самото светилище; бедствията, гладът, скърбите, войните и катастрофите, всичко това бива привличано от вас; всичко, каквото идва от земята, се завръща на земята; земята се самоунищожава и не е Бог, който изпраща всички тези бедствия, както мнозина от вас са склонни да вярват; Бог е Справедлив и Всемилостив, но злото привлича зло;

молете се горещо, молете се със сърцето си за завръщането при Бога и за спасението на епохата ви; деца Мои, молете се заедно с Мен; нуждая се от молитвите ви; молете се и ще ги предоставя на Бога;

уверявам ви, че съм с вас, където и да ходите; никога не ви оставям, вас, които сте Мои деца; благославям ви всички;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message