DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Единственото, Което Искам Е: Обич – Обич - Обич

29 май 1995

(Свети Места - Галилея)

(Късно през нощта в Галилея.)

Казах: “Ще отида на територията на моя Господ
и ще потърся Лицето Му.”
Сърцето ми каза за Теб:
“Потърси Лицето Му и се възрадвай на сладостта на усмивката Му,
отговори на Призива Му, отговори на Призива Му за Неговата Страна.”

Господи мой, Царю!
Радост на сърцето ми, Пролет на душата ми,
сърцето ми ликува в Твоето Присъствие
и душата ми се радва в изобилната Ти Обич!
Единствена моя Обич, ела и покажи чудната Си добрина в тази измъчена нация.
Присъствието Ти ще им донесе Надежда.
Очите Ти са познати за това, че са заковани върху справедливото и присъдата Ти е вярна.

Радост на сърцето ми, тук наоколо ли си
или се криеш от мен?
Чуваш ли този толкова слаб повик?

Васула Моя, знаеш ли, че Очите Ми никога не спират да те следват от момента, който ти се роди? Аз Съм през цялото1 (да!) време с теб и (да!) присъствам!

2 ела, само една малка молитва;3 кажи:

благословено да е Името Ти,
о, Ти, който се вслушваш в молитвата ми!
благословен си, Господи мой,
Ти, който извади душата ми от бездната;
погледна ме от висините
и смири душата ми,
(от утробата на майка ми с пост);4
благословена да е Благостта Ти,
която ме привлече в Сърцето Ти,
за да ме спаси и освободи;
Боже, Ти си моето спасение,
богатствата ми, зрението ми и животът ми;
Ти, който всекидневно очароваш душата ми
и радваш сърцето ми със Своето Присъствие,
позволи ми да се възползвам от Твоето Присъствие:
мир, неприкосновеност, обич и дух на прошка,
нека всяка жилка на сърцето ми да провъзгласява с обич Славата Ти;
вслушай се в молитвата ми,
сега, когато съм Твоя преминаваща гостенка
в страната Ти и ми отговори;
амин;

… това е всичко; нека прочетат тази молитва и другите Мои гости,5 които благославям; единственото, което искам е: обич, обич, обич!

Иисус е Моето Име; ic;

(Бях повикана на свидетелствам в Рамала, Бир Зейт, Витлеем и Жифна.)


1 Поиска ми да подчертая три пъти тези думи, за да бъдат наблегнати. Иисус действително наблягаше на думите Си.
2 Kратко мълчание.
3 Начинът, по който Иисус каза: “Ела, само една малка молитва” е един от характерните Му начини на изразяване, след кратко мълчание промени тона и отношението, казвайки това, което последва сякаш трябваше да побързаме, като същевременно се отнасяше към мен като към слабо дете и с бащински тон.
4 (Това изречение се отнася само до мен.)
5 Придружаваха ме близо двадесет поклонници, повечето от тях бяха Православни гърци от остров Родос и някои от Атина. Няколко поклонници дошли от Франция, Швейцария, Холандия и Пуерто Рико, отец О,Карол и Римокатолици от Витлеем. (Това послание беше прочетено на кораба в Галилейското море.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message