DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Поверих Ти Делото Си, Затова Го Поддържай Като Светилник, Запалено И Блестящо
Дойдох Да Те Уверя В Помощта Ми

12 май 1995

Писанията казват:
“Ако един имот няма ограда, ще бъде разграбен."1
Господи, нека Ръцете Ти да бъдат моята ограда,
защити ме, мен, която съм Твоя собственост.
Не позволявай на Грабителя
да влезне в Твоята собственост
и да я опустоши,
иначе ще свърша в пламъците!

Аз, Иисус, ще бъда винаги твоята защита,2 не губи Мира, който ти дадох… храната ти е да изпълняваш Волята Ми; по благодат те вдигнах да бъдеш Моя вестителка и по благодат ще завършиш делото си с Мен; не се учудвай от начина, по който разпространих Посланието Си; отвори ухото си, дъще, и чуй звука на Стъпките Ми, не съм далеч от вас;3 работи за Църквата Ми; Аз, Иисус Христос, подготвих за теб вода да пиеш и да те облекча; зная, че е тежко, любима Моя, да прекосяваш тази безмилостна пустиня, но Аз съм с теб…

(Сега говори Вечният Отец.)

Аз, твоят Небесен Отец, те благославям; всяка дума, която произнасяш за Мен, Ме прославя; всяко спечелено сърце, докато говориш, те освещава… всеки упрек хвърлен несправедливо върху теб, пречиства душата ти, приближавайки я повече до Мен; дори ако всички, дори ако най-скъпите ти приятели те изоставят, Аз няма никога да те изоставя; ти си Моята наслада; да те водя е също наслада за Мен; поверих ти делото Си, затова като светилник, поддържай го запалено и блестящо;

епохата ти е мрачна, дете Мое, но използвайки това, което ти проповядвах и те учих, мнозина ще видят Пътя и ще разберат, че съм техният Източник на Живот; мнозина ще бъдат привлечени и ще се възрадват на светлината, която им давам, и в тази светлина, която изливам върху тях, ще узнаят самата Истина, която е:

че съм единственият истински Бог и Иисус Христос, Моят единствен Син, Господ на господите, е Месията; ученията Ми ще им дадат най-доброто познание за Словото Ми, казах ти всичко това, така че да намериш в Мен мир и утеха; помни също, дъще Моя, че във времената на опасност ще те вдигам; гарантирам ти, че ще стигнеш до края на пътя, който очертах за теб; въпреки че ще продължиш да бъдеш знак на противоречие, ще изпълниш мисията си с Мен и ще Ме прославиш…

(Говори Богородицата.)

'педи Му',4 възнамеренията на Всемогъщия са толкова дълбоки в Посланието Му, че мнозина ще бъдат излекувани;

Синът Ми е с теб; Аз също съм с теб; дойдох да те уверя за помощта Ми… добави към всичките си дарове усмихнато лице5... продължи да се харесваш на Бога, като пророкуваш и показваш на всяка нация това, което наистина ти разкри, така че всички онези, които те слушат да Го признаят за Спасител и Обич…

продължи да привличаш всяка душа в интимността на Бога; привличай децата Ми в Божествената Обич на Бога; а ти, дъще Моя, расти в Духа Му и никога не чувствай униние; разстилай Посланието Му, както го правиш сега и остани спокойна; Бог-е-с-теб…

(Сега говори Св. Архангел Михаил.)

Васула, не прочете ли: “както млад мъж се венчае за девица, така ще се венчае за теб Този, който те оформи… и както младоженецът се радва в своята невеста, така и твоят Бог се радва в теб;” знай това, Васула, всеки път, когато една душа се разбужда и намира Бога, цялото небе се радва и празнува, както хората са щастливи и празнуват, когато са поканени на сватба, така е и когато небето празнува… искам да ти кажа, че много пъти ти спомогна да се увеличи радостта Ни на небето, когато в своята нищожност прославяш Всемогъщия, като довеждаш души да обикнат Бога… затова, не се страхувай;

а сега, напиши отново това, което беше написано на плочица и в книга много отдавна, но остана да бъде свидетел завинаги, така че да може да послужи в идното време: “това е размирен народ, деца лъжци, деца, които не се вслушат в повелите на Яхве; казват на ясновидците, "не гледайте видения"; а на пророците, "не ни пророкувайте истината; кажете ни ласкателни неща; имайте илюзорни видения, отклонете се от пътя, напуснете пътеката, отстранете Светия от погледа ни;”6 след кратко време, след много кратко време, Светият ще дойде като поглъщащ огнен пламък и ще изненада високомерните, но смирените ще се възрадват за това, че възложиха надеждата си на Него;

Спасението идва отгоре, Суверенът се навежда от небето, за да бъде благосклонен към вас; затова всеки, който слуша Неговите Призиви и се подготвя чрез покаяние, ще бъде като благоразумния човек, който построил къщата си на скала; Господ е твоята Скала; Аз съм пазачът на дома ви,7 а Господ, основата на дома ви…

а сега, дъще на Всевишния, един съвет: остани вкоренена в Бога, в Обичта Му, и никакво нападение няма да може да те разклати; остани обединена с Пресвятата Троица и ще разклатиш обвинителите си с твърдата си съпротива към изкушенията; остани в Пресвятата Троица и ще имаш в себе си силата за тази битка, така че да издържиш до края, без никога да отстъпиш; ще получиш достатъчно благодат от самото Божие славно могъщие, за да изпълниш своята мисия; всичко ще бъде направено в съвършена хармония и ще се научиш да понасяш изпитанията си с удивителна радост;

слава на Него, който излива върху теб Своите Благодати, за да те държи в Светлината Си, Милостта Си, за да поддържа Справедливостта Си, Силата Си, така че да ти помага да живееш според Неговите Заповеди; Яхве е справедлив и добър, всемилостив към Своите деца, верен и истинен за всички времена, неуморно предоставя даровете Си и си поделя Съкровищата Си, привличайки всяка душа в Сърцето Си;

не се страхувай; Яхве-е-с-теб;
Свети Михаил Архангелът на Бога, Яхве;


2 Иисус използва думата “защита”, вместо “защитник”.
3 Иисус говори за Завръщането Си.
4 На гръцки: Дете Мое.
5 Казвайки тези думи, Богородицата се усмихваше и доби закачлив вид, заради навъсеното ми лице. - Докато ми говореше, лицето ми не само се проясни, но и се засмях доволно.
7 Думата “дом” може да бъде взета като “душа”. “И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за народа, ще се повдигне…” (Дн. 12 : 1).

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message