DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

О, Каква Мъка Ми Причиняваш, Поколение

30 май 1995

(Обратно във Витлеем.)

Васула, с теб съм и единственото, което искам е обич;

кажи им и нека всички разберат, че обичта е пътят към небето; обичта завладява сърцата и разширява Царството Ми; обичта е ключът за прекратяването на това Oтстъпничество; обичта ви се дава свободно; поискайте дара на обичта и ще ви го дам; Любвеобилната Ми Тема1 се дава на всички нации и онези, които искат я да чуят, ще я чуят;

молете се, молете се, молете се, но го правете с обич; отворете сърцата си и ще ги излекувам; отплащайте се с обич за злото, търсете доброто и Добрината отгоре ще ви отговори и ще ви превърне в Наше подобие; зная всичко и наблюдавам всичко и това, което виждам в това поколение не по подобието Ни; наглост, насилие, користолюбие, тщеславие, злост, която надмина злостта на демоните, бунт срещу Мен и всичко, което е свято, и всички пороци, които могат да доведат душата ви до разруха, са това, което практикува по-голямата част от това поколение; всеки вид простъпка е грях… вдигнете очите си и пожелайте силно да Ме намерите и не ставайте жертви на светската красота, защото преклонението пред този вид красота е причината за толкова злини;

за да увенчаете сега нечестието си, кроите своя план според подобието на звяра и заедно,2 поколение, ще извършите престъплението си:

да премахнете Вечната Ми Жертва
и на нейно място да издигнете гибелната мерзост;

не бяхте ли чули: “когато праведният човек се отрича от почтеността си, за да извърши грях и да умре поради това, умира заради злото, което той самият е извършил, но когато грешникът се отрича от греха, за да стане законопочтителен и честен, заслужава да живее; той избра да се отрече от всичките си предишни грехове; непременно ще живее; няма да умре;”3

Очите Ми проливат Кървави сълзи и Клепачите Ми капят от плач; о, каква мъка Ми причиняваш, поколение, защото Смъртта е проникнала в дома ти и не го съзнаваш! едва малцина се покайват… а повечето от вас, поколение, не казват това, което трябва; не се покайвате за злостта си, казвайки: “какво направих с живота си, душата си и сърцето си?” и най-малкият признак на съжаление за греховете ви, и ще простя и ще забравя; блажени са онези, които размислят върху словата Ми и призива Ми, и заключават с благоразумие, ще бъдат спасени;

благославям ви, с цялото Си Сърце ви благославям; ic;


1 Това послание.
2 Със звяра.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message