DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Позволявам На Изображенията Ми Да Плачат
Двете Ни Сърца Ще Победят Врага

2 юни 1994

Господи, Боже мой, Ти, който се радваш
да даваш даровете Си тайно,
толкова много Те моля да дадеш на всички души най-големия дар:
дара, който преобразява опетнения ни образ
в яркостта на Твоя Божествен Образ.
Превърни ни в Свое отражение,
така че да проникнем в Твоята Божественост.
Точно както в Деня на Твоето Преображение,
нека това стане за нас като
втори нов празник на преображение,
за да можем и ние да чуем от Отеца
тези думи:
“Това са синовете и дъщерите Ми, любимите,
те се радват на Моето благоволение, чуйте ги.”
Тогавава, с Духа Ти на Истината,
нека излезем да провъзгласим големите Ти деяния.
Нека това да бъде Преображението на целия свят;1
и в преображението ни ще се научим да обичаме, и обичта ще ни води към вечен живот.

добре говори, дъще; искай този дар във всекидневните си молитви и ще ти го дам; виждаш ли как дрехите Ми са опръскани с кръв? виждаш ли как дрехите Ми са червени, напоени в Кръвта Ми? много нечисти неща Ме поставят в това плачевно състояние… наистина многобройни са стенанията Ми и Сърцето Ми бива разкъсвано от самите ръце, които оформих… но малцина чуват стенанията Ми, малцина обръщат внимание на Кървавите Ми Сълзи? Очите Ми се изтощиха от плач;

позволявам на изображенията Ми да плачат, за да разбудят угризенията ви и мъката ви, но това, което чувам е кратка въздишка, в която намирам краткотрайно облекчение, обаче бързо позволявате на сърцето си да бъде отнесено от грижите на света; позволявате сърцето ви да се отдалечи, вместо да Ме облекчи и да бъде утешение за Утешителя, Този, който може да ви преобрази, който може да възкреси душата ви, който може да обожестви душата ви…

други, при вида на пороищата пролети от Очите Ми, остават неповлияни заради тяхното неверие; загубили усета за чудесата Ми, те са неспособни да разберат и яростно преследват Моите знамения; греховете им са задушили сърцето им и оттам нататък сърцето им трепти по светски неща, без да осъзнават до каква степен душата им е заблудена от лукавия; кой би могъл да разбере дълбоката Ми скръб? защо позволяват на Врага Ми тайно да злорадства за тях? кой от вас може да Ме облекчи? кой от вас ще Ме отмори? всеки час съдържащ се в деня, всяка съществуваща минута, съм близо до вас и ви зова: “върнете се при Мен, върнете се при Обичта;” о, но толкова много от вас станаха жестоки…

виждате Ме подгизнал в Кръвта Ми, въпреки това позволявате очите ви да си почиват; ох… докога няма да се вслушвате в стенещия ви Бог?…

а колкото до теб, цвете, помни привързаността, която изпитвам към теб, и Моята обич; остави се на Мен; ела да Ме утешиш с обичта си; нека чрез теб2 нациите отново да Ме открият, покажи обичта Ми, скръбта Ми и загрижеността Ми за тях;

жива плочица! Аз, Иисус Христос, ти поверих Своето Послание, не се съмнявай… поставих в ръцете ти Съкровище, поставих в ръцете ти цялото Си Сърце, какво повече бих могъл да ти дам? след като с великодушието Си те издигнах в това състояние на благодат, в което те държа, понеси своите противници с обич; не си ли чувала, че страданията носят търпение? казвам ти, водят те по-близо до Мен;

излях в сърцето ти чрез Светия Си Дух, дълбокото Си Знание, царска дреха, която да се носи за Моята слава; възложих ти да Ме прославиш; всичко, което ти дадох, Ми харесва, както и на Отеца; радвам се да те правя наслада за Очите Ми, радост за Сърцето Ми; Душата Ми се радва в твоята простота; затова не Ми отказвай нищо; обучи незнаещите и не позволявай на лукавия да ограбва часовете, в които искам да бъда с теб;3 - обучението ще доведе мнозина да станат наслада за Душата Ми;

накрая Двете Ни Сърца ще победят Врага и това преображение, което ти поиска, ще стане; ще обновя лицето на тази земя;

Аз, Иисус, те благославям; ic;


1 Отнася се до: Откp. 21.
2 Когато свидетелствам за Него.
3 В диктовката.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message