DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обединете Датите На Великден
Една Част От Църквата Ми Е Заслепена

31 май 1994

Господи мой?

Аз Съм;

Васула на Свещеното Ми Сърце, радвай се и осъзнай как от изсъхнало дърво направих плодоносно дърво, давайки му живот с един само Свой поглед; затова, радвай се, дъще; Вечно Съществуващият е с теб; не се страхувай, дете Мое, слушай и пиши:

всеки път на Великден трябва да пия от чашата на вашето разделение, след като Ми налагате тази чаша; но и ти, дъще, ще пиеш от нея; ще си поделиш с Мен горчивината дадена от човешка ръка; колкото повече време минава, за да обединят датите на Великден, толкова по-тежка ще бъде присъдата, която ще получи това поколение;

Завръщането Ми е неизбежно и горко на непокаялото се сърце! горко на разделеното сърце! горко на непомиреното сърце! “ще бъдат хвърлени в преизподнята!”1 днес всеки член на Дома Ми, който Ме предизвиква и къта в сърцето си мерзостта на запустението, ще види името си заличено от книгата на Живота за това, че богохулстваше; мнозина от вас, поколение, слушат словата Ми, но остават бездейни, в летаргичен дух; защо си позволявате да бъдете победени и завладени от вашето неверие?

вашето отстъпничество загрубя сърцата ви и до днес пророчеството на Исаия оставя в сила и се изпълнява: “ще чувате и отново ще чувате, но няма да разбирате, ще гледате и отново ще гледате, но няма да проумявате; защото сърцето на тази нация е загрубяло, запушили са ушите си и са затворили очите си, от страх да не би да видят с очите си, да чуят с ушите си, да проумеят със сърцето си, и да се променят и да ги излекувам;”2 покайте се! защото Царството на небето е на една ръка разстояние;

огледайте се около себе си и вижте: една част от Църквата Ми е заслепена заради рационалистичния си ум, ленив дух се е настанил над тях; днес говоря през устата на Небитието, за да покажа на цялото човечество Безмернат Си Милост, но едва една шепа могат да Ме чуят и да Ме видят; на останалите не беше позволено да чуят или да видят Светия Дух на Истината;3 но подобно на тези, които чуха Духа Ми на Благодат, те също са обичани от Мен и затова до днес задържам Ръката на Отеца Ми да не падне върху тях;

не, дъще, не им беше позволено да чуят или видят блясъка на Истината и няма никога да я видят, докато умът им не бъде обновен от духовна революция; доколкото ще следват своя интелектуален ход, ще останат в мрак и отчуждени от Моите знамения и чудотворения; доколкото ще прибягват до собствения си дух, ще продължат да подлагат на кръстосан разпит Светия Ми Дух на Истината, без да Го разпознават, Него, който им говори сега; с невиждащи очи и невнимателни уши, те ще продължат да провъзгласяват своите закони вместо Моя Закон; ще се опитат да променят сезоните и думите, и поради неверието си ще отменят Преданията Ми за човешки аналогии, без Истината намираща се в Мен;

ще се хвалят с постиженията си, но това ще бъде одобрено и акламирано единствено от покварения свят, а не от Моите, които съм запечатал; да,4 хората по света ще се радват и ще празнуват това събитие, дори ще си разменят подаръци; но Моите ще пролеят скръбни сълзи и ще се облекат във вретище, плачейки тази нечестивост, тази мерзост на запустението да не трае вечно;

Моисей писа: “тези, които спазват Закона ще черпят живот от него;” и днес ви казвам: "тези, които пазят Преданията Ми ще черпят живот от Тях;" и когато изповядвате, че Аз, Иисус, съм Господът възкръснал от мъртвите, тогава ще бъдете спасени;

когато с цялото си сърце казвате Словата Ми установяващи Святата Евхаристия и Посвещението, ще бъдете спасени! ето защо, в Безмерната Си Обич, ви зова всички да протегнете ръце единствено към небесните неща; помолете Духа Ми да ви води и няма да бъдете застрашени да се подадете на изкушението; позволете си да бъдете ръководени от Духа Ми и никакви изкушения не могат да докоснат духа ви…

така вие четете как беше написано, че Църквата Ми ще страда и ще бъде подложена на преследване под закона на Незаконния, предадена отвътре, сега ще бъдете свидетели на това и всички видения ще се потвърдят;

Защо трябваше да дойде всичко това, Господи?

уви! много от пастирите ви са заспали и агнетата Ми са разпръснати и толкова малко са онези, които могат да ги съберат;

Господи, да не би защото някои от пастирите Ти пренебрегват Твоите предупреждения? Да не би да възприемат всичко като заплаха?

това е така, защото показвам тяхната голота; Очите Ми са много чисти, за да си почиват върху греха и апатията и не мога вече да понасям нечестивостта; чуй Ме: неверието им към даровете на Светия Ми Дух е застанало на пътя Ми! ако знаеха само какво Аз, Бог, им предоставям, щяха да са тези, които ще поискат много повече чудеса;

сега, не бяхте ли чули: “с каквото мерите, с това ще ви мерят и още повече; тъй като на този, който има, ще му бъде дадено повече; на този, който няма, ще му бъде отнето и това, което има;”5 съблазънта на богатствата6 влезе в тези хора и задуши Словото Ми,7 и затова не произвеждат нищо; следователно, Царството Ми ще им бъде отнето и ще бъде дадено народ, който би могъл да произведе своя плод;

Аз, Иисус, те благославям, дъще, имай Мира Ми и Ме милвай с обичта си; ic;

 


.
3 Питах се защо. Тогава, за да ми попречи да дам неправилни заключения, Господ бързо каза това, което следва.
6 Oзначава "гордост", духовна гордост.
7 Разбрах как, въпреки че изучават Писанията, не проникват в смисъла на Словото и го разбират със своята човешка светлина, а не с Божествената Светлина на Светия Дух.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message