DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Единственият Съдник

3 юни 1994

Господи мой?

Аз Съм; малка ти, давам ти Мира Си;

дъще, много хора идват при теб и те питат: “наред ли е всичко? какво ни казва Иисус тези дни?” дъще от Египет, ето какво ще кажеш на тези хора:

“Иисус ти казва, поколение, че все още не си се излекувало от болестта си, определено не си се излекувало от своето отстъпничество1 и в окото ти се намира нещо повече от греда;

“поколение, до този ден Обичта бива отхвърляна, въпреки това в Своето Милосърдие търпеливо очаквам да отдадеш това, което дължиш на Мен, твоя Бог; търпеливо очаквам всеки един от вас да стигне пълния размер на своите грехове, преди Справедливостта Ми да падне върху вас; нека го изразя по този начин: завърнете се при Мен и се покайте от сърцето си, променете пустинята, в която сте се превърнали, в градина, в Едем, обичайте! обичайте се един другиго!

“живейте Евангелието и не се подлагайте един друг на разпит, вижте първо гредата намираща се във вашето око, молете се безспир, живейте свято; не давайте покой на очите си; помирете се с братята си2 и ще избегнете смъртта; не преследвайте това, което е свято; изповядвайте се искрено и с цялото си същество,3 не се самозалъгвайте,4

“Сътворителят ви казва: ненавиждайте всичко, каквото не е свято, наблюдавайте небето и бъдете свидетели на Всевишния; отдайте се повече на молитва и умолявайте своя Сътворител да е вашата Светлина и вашият Водител;

“завърнете се при Мен, за да мога да измия греховете, които допускате ден и нощ; болестта ви не е неизлечима, въпреки че вината ви и многобройните ви грехове са като бедствена рана върху душата ви, мога да излекувам вината ви, мога да ви простя и да възстановя цялото ви тяло… който обича живота си, го губи; който губи живота си в този свят, ще го запази за вечния живот;

“мнозина от вас четат Посланията Ми, но не успяват да разберат Сърцето на Посланието, защото не сте добре вкоренени в Мен; следвате буквата на тези Послания, но не можете да проникнете в сърцето на Посланието! казвам ви сериозно, свободата трябва да бъде придобита във възраждането от Духа, единствено тогава, когато Духът отвори очите ви, ще опознаете Величието на Името Ми и дълбините на Върховната Ми Слава;

“знаете определено, че събирате това, което сте посели; ако посеете в поле на раздор, ще пожънете кавги и враждебност; ако посеете в поле на обвинения, ще пожънете собственото си осъждане; ако посеете в поле на клевета, заради това, ще пожънете своето падение; сейте в полето си семена на обич и ще жънете в отговор обич; сейте в поле на прошка, ще получите реколта на милосърдие; не се самопоставяйте съдници, Аз съм Единственият Съдник…

“както ви казах преди: не идвам да осъдя света, тук съм, за да спася света; тук съм сега, за да предупредя света, затова ти, който осъждаш толкова прибързано и се самоназоваваш съдник, казвам ти, че имаш вече своя Съдник!”

кажи на тези, които те питат, дъще Моя, дали всичко е наред, да останат будни, да се молят по всяко време, за да имат силата да надживеят всичко, каквото предстои да стане; това е достатъчно; дъще, остани с вярност до Мен и бъди в постоянна молитва; дете Мое, Аз, Иисус, ще ти помогна в тази обширна обиколка, която ще предприемеш за Мен;5

Аз, Иисус, благославям теб и от. Майкъл; Обичта е до вас; ic;


1 Всеобщо отстъпничество, в целия свят.
2 Това означава с всеки един.
3 Означава също да умъртвяваме тялото си с пости.
4 Означава, че не е достатъчно да ходим на изповед, за да бъдем изповядвани. Трябва истински да почувстваме греховете си и да бъдем искрени, когато се изповядваме.
5 Многобройни сбирки в С.А.Щ. и Канада, както и представяния в телевизионни предавания.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message