DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Единственият Съдник

3 юни 1994

Господи мой?

Аз Съм; малка ти, давам ти Мира Си;

дъще, много хора идват при теб и те питат: “наред ли е всичко? какво има да ни каже Иисус тези дни?” дъще от Египет, ето какво трябва да кажеш на тези хора:

“Иисус ти казва, поколение, че все още не си оздравяло от болестта си, определено не си се излекувало от отстъпничеството си1 и в окото ти има нещо повече от греда;

“поколение, до този ден Обичта е отхвърляна, въпреки това в Милостта Си търпеливо очаквам да отдадеш това, което дължиш на Мен, своя Бог; търпеливо очаквам всеки един от вас да стигне пълния размер на греховете си, преди Справедливостта Ми да падне върху вас; позволете Ми да го изразя по този начин: върнете се при Мен и се покайте от сърце, променете тази пустиня, в която сте се превърнали, в градина, в Едем, обичайте! обичайте се един друг!

“живейте Евангелието и не се подлагайте един друг на кръстосан разпит, вижте първо гредата в своето око, молете се безспир, живейте свято; не позволявайте на очите си да си почиват; помирете се с братята си2 и ще избегнете смъртта; не преследвайте всичко, което е свято; изповядвайте се искрено и с цялото си същество,3 не се самозалъгвайте,4

“Сътворителят ви казва: ненавиждайте всичко несвято, наблюдавайте небето и бъдете свидетели на Всевишния; отдайте се повече на молитва и умолявайте Сътворителят ви да е Светлинатa ви и Водачът ви;

“завърнете се при Мен, за да мога да измия греховете, които допускате ден и нощ; болестта ви не е неизлечима, въпреки че вината ви и многобройните ви грехове са като горчива напаст върху душата ви, мога да излекувам вината ви, мога да ви простя и да възстановя цялото ви тяло… всеки, който обича живота си, го губи; всеки, който загуби живота си в този свят, ще го запази за вечния живот;

“мнозина от вас четат Посланията Ми, но не успяват да разберат Сърцето на Посланието, защото не сте добре вкоренени в Мен; следвате буквата на тези Послания, но не успявате да проникнете в сърцето на Посланието! казвам ви сериозно, свободата се намира във възраждането от Духа, единствено тогава, когато Духът отвори очите ви, ще узнаете Величието на Името Ми и дълбините на Възвишената Ми Слава;

“знаете определено, че събирате това, което сте посели; ако сеете в поле на раздор, ще пожънете кавги и съперничество; ако сеете в поле на обвинения, ще пожънете собственото си осъждане; ако сеете в поле на клевета ще пожънете собственото си падение заради това; сейте в полето си семена на обич и ще жънете, в отговор, обич; сейте в поле на прошка, ще получите реколта на милост; не се самоназначавайте съдници, Аз съм Единственият Съдник…

“както ви казах преди: не идвам да осъдя света, тъй като съм тук, за да спася света; сега съм тук, за да предупредя света, затова ти, който осъждаш толкова прибързано и увенчаваш себе си съдник, ти казвам: вече имаш своя Съдник!”

кажи на онези, които те питат, дъще Моя, дали всичко е наред, да останат будни, молейки се по всяко време, за да имат силата да преживеят всичко, което ще се случи; това ще стане; дъще, стой до Мен с вярност и бъди в постоянна молитва; дете Мое, Аз, Иисус, ще ти помогна в тази обширна обиколка, която ще предприемеш за Мен;5

Аз, Иисус, благославям теб и от. Майкъл; Обичта е до вас; ic;


1 Всеобщо отстъпничество, в целия свят.
2 Това означава с всеки един.
3 Означава също да умъртвяваме тялото си с пости.
4 Означава, че не е достатъчно да се ходи просто на изповед, заради самата изповед; човек трябва истински да почувства греховете си и да бъде искрен, когато се изповядва.
5 Няколко срещи в С.А.Щ. и Канада, и телевизионни програми.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message