DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Единственият Съдник

3 юни 1994

Господи мой?

Аз Съм; малка ти, давам ти Мира Си;

дъще, много хора идват при теб и те питат: “наред ли е всичко? какво има да ни каже Иисус тези дни?” дъще от Египет, ето какво трябва да кажеш на тези хора:

“Иисус ти казва, поколение, че все още не си оздравяло от болестта си, определено не си се излекувало от своето отстъпничество1 и в окото ти има нещо повече от греда;

“поколение, до този ден Обичта бива отхвърляна, въпреки това в Моята Милост търпеливо очаквам да отдадеш това, което дължиш на Мен, твоя Бог; търпеливо очаквам всеки един от вас да стигне пълния размер на своите грехове, преди Справедливостта Ми да падне върху вас; позволете Ми да го изразя по този начин: върнете се при Мен и се покайте от сърцето си, променете пустинята, в която сте се превърнали, в градина, в Едем, обичайте! обичайте се един друг!

“живейте Евангелието и не се подлагайте един друг на кръстосан разпит, вижте първо гредата във вашето око, молете се безспир, живейте свято; не позволявайте на очите ви да си почиват; помирете се с братята си2 и ще избегнете смъртта; не преследвайте всичко това, което е свято; изповядвайте се искрено и с цялото си същество,3 не се самозалъгвайте,4

“Сътворителят ви казва: ненавиждайте всичко несвято, наблюдавайте небето и бъдете свидетели на Всевишния; отдайте се повече на молитва и умолявайте Сътворителя ви да е вашата Светлина и вашият Водач;

“завърнете се при Мен, за да мога да измия греховете, които допускате ден и нощ; болестта ви не е неизлечима, въпреки че вината ви и многобройните ви грехове са като горчива напаст върху душата ви, мога да излекувам вината ви, мога да ви простя и да възстановя цялото ви тяло… всеки, който обича живота си, го губи; всеки, който загуби живота си в този свят, ще го запази за вечния живот;

“мнозина от вас четат Посланията Ми, но не успяват да разберат Сърцето на Посланието, защото не сте добре вкоренени в Мен; следвате буквата на тези Послания, но не можете да проникнете в сърцето на Посланието! казвам ви сериозно, свободата трябва да се намери във възраждането от Духа, единствено тогава, когато Духът отвори очите ви, ще узнаете Величието на Името Ми и дълбините на Върховната Ми Слава;

“знаете определено, че събирате това, което сте посели; ако посеете в поле на раздор, ще пожънете кавги и съперничество; ако посеете в поле на обвинения, ще пожънете собственото си осъждане; ако посеете в поле на клевета ще пожънете собствения си провал, заради това; сейте в полето си семена на обич и ще жънете, в отговор, обич; сейте в поле на прошка, ще получите реколта на милост; не се самоназначавайте съдници, Аз съм Единственият Съдник…

“както ви казах преди: не идвам да осъдя света, тук съм, за да спася света; тук съм сега, за да предупредя света, затова ти, който осъждаш толкова прибързано и увенчаваш себе си съдник, казвам ти: имаш вече своя Съдник!”

кажи на онези, които те питат, дъще Моя, дали всичко е наред, да останат будни, молейки се по всяко време, за да имат силата да преживеят всичко, което ще се случи; това е достатъчно; дъще, застани до Мен с вярност и бъди в постоянна молитва; дете Мое, Аз, Иисус, ще ти помогна в тази обширна обиколка, която ще предприемеш за Мен;5

Аз, Иисус, благославям теб и от. Майкъл; Обичта е до вас; ic;


1 Всеобщо отстъпничество, в целия свят.
2 Това означава с всеки един.
3 Означава също да умъртвяваме тялото си с пости.
4 Означава, че не е достатъчно да ходим на изповед, за да бъдем изповядвани. Трябва истински да почувстваме греховете си и да бъдем искрени, когато се изповядваме.
5 Няколко срещи в С.А.Щ. и Канада, и телевизионни програми.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message