DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Химнът Ми На Обич Ще Се Разрасне В Река И Тази Река Ще Се Разрасне В Море На Обич

15 май 1992

Беше Ти, Господи мой,
който ми даде истинското обучение
за много от Твоите Тайнства,
тъй като Ти Самият ме отгледа
и беше моят водач в Мъдростта.
Мъдростта Ти ме направи задушевна с Теб.
“Дай ми да говоря, както Ти желаеш
и да изразявам мисли достойни за Твоите дарове.”1

Аз, Яхве, те обичам; остани близо до Мен; остани близо до Мен и върви със своя Отец;

повтори след Мен тази молитва:

о, Вечни Отецо,
Творецо на Химна на Обичта,
Царю от самото начало,
Ти се възкреси, о, Боже, за да кажеш нещо
на всички жители на земята,

Верен на величието на Милостта Ми
и на Името Си,
Ти изля върху нас благословия след благословия;
уханието Ти премина
над вълните на морето
и по цялата земя;

Могъщи Боже,
никога преди не са ставали
толкова чудесни неща в нашето поколение;
Творецо на Химна на Обичта,
Делата Ти са прекрасно украшение,
великолепна украса
за наслада на окото и сърцето;

ще Те възхвалявам, Вечни Отецо, през целия си живот
и ще Ти пея, Боже мой, докато съм жива;
- Амин -

и ти казвам: разпростри заедно с Мен Химна Ми на Обич, ръката ти в Ръката Ми; малка ти, върви с Мен, това Ме радва; възнамерявам да напоя през идващите дни цветните Си лехи; почакай, дете Мое, и ще видиш Славата Ми; Химнът Ми на Обич ще прерасне в река и тази река ще прерасне в море на Обич;

“ще направя видът да блесне,
след това ще излея учението като пророчество, като наследство за всички бъдещи поколения;”2

да, това е, което казвам Аз, Сътворителят на небесата и земята; и знай, че скоро цялата Ми цел ще бъде изпълнена, градовете един след друг3 ще бъдат обитавани от Мен и възстановени;4 ще издигна руините ви и ще възстановя олтарите Си5 един след друг; веднъж вдигната анатемата, цялото човечество тогава ще бъде посветено на Свещеното Ми Сърце и на Неопетненото Сърце на вашата Майка;

еклезия ще се възроди;


3 Тоест, душите една след друга.
4 Тоест, ще се завърне при Бога.
5 Верните, които биваха преследвани и ранявани.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message