DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

За Затворниците

6 май 1992

“Той ме загради със стени; не мога да избягам;
     натежа оковите ми.”1
Но въпреки това, идваш със съчувствие
     в стаята им, за да ги изведеш на паша.

(Послание за всички затворници по света.)

мир на вас; Аз съм, Господ, Изкупителят ви; не се учудвайте, говори ви Светият Ми Дух, който обитава във всяко сърце;

Обичта Ми към вас е отвъд познанието и няма да можете да проумеете пълнотата й, докато не сте на Небето; в тези дни на мрак, слизам от Небесния Си Престол чак до вас, за да ви позволя да узнаете, вие също, какво става и какво правя; идвам да ви уверя всички в Обещанието Си; идвам да ви уверя, малки деца, в Обичта Си и Вярността Си към всички вас; Завръщането Ми е много наблизо.

казвам ви тържествуващо, който пази Словото Ми, няма никога да види смъртта, и ти, който се колебаеш, не се съмнявай вече, а повярвай; - ако не си разбрал ученията на Писанието, не позволявай на сърцето си да се вълнува; ела днес и Ми се довери, сърце към сърце; кой баща би слушал риданието на детето си, без да се къса всяка жилка на сърцето му? Аз съм Вечният ви Баща, Tози, който ви обича с Вечна Обич, и като баща, който кани децата си да споделят и да наследят имуществото му, така и Аз ви зова да бъдете наследници на Царството Ми;

ах… да можеха тези Мои думи да се изпишат в сърцата ви и да бъдат погълнати от вас… малки Мои деца, чухте Ме да казвам: отивам си, но наистина ще бъда скоро с вас; истина ви казвам, скоро ще бъда с вас;

бях казал, че има много стаи в Дома на Отеца Ми; всеки от вас има стая; дайте на душите си мир и почивка, като запълните тези стаи; запълнете ги, като се помирите с Мен;

днес Сатаната повръща цялата си омраза на земята; в яростта си разкъсва и събаря страни, руши и носи бедствие след бедствие, но с голяма мощ Ръката Ми ще изгради всичко, което той разгроми; всичко, което написах в Химна Си на Обич към вас, е само напомняне на Словото Ми; това е, за да освежа паметта ви и да ви кажа, със Сърцето Си в Ръката Си, че жадувам поради липса на обич; не тая недоволство към никого; всички вие сте семето Ми и Аз, Аз съм Вечният ви Баща и Другар;

зная добре какво си мислите, но не съм тук да ви обвиня за действията ви; днес съм тук, за да ви покажа как се отнесоха към Съчувствието и Нежността; в Сърцето Ми все още имам острието на копието и Трънен Венец обгражда Сърцето Ми; небесните стълбове треперят при тази гледка и всичките Ми ангели покриват лицата си в агония; самата луна няма блясък; вашият Бог час след час е отново разпъван от хорското нечестие и злоба; беше прокаран Път със собствената Ми Кръв, за да ви изкупя, и ако краката ви се отклониха от този Правоверен Път, казвам ви, дойдох сега чак до вас, за да ви хвана за ръка и да поведа стъпките ви обратно в този Правоверен Път; предоставете Ми волята си; оставете се на Мен и Ми позволете да съборя стената, която изградихте на Пътя Ми и която пречи на вас и на Мен да се срещнем;

малки Мои приятели, вашият Светия има още много неща да ви каже, но ще бъде твърде много за вас сега; ще добавя само още нещо: ако дойдох чак до вас в килията ви, това е поради величието на Обичта, която изпитвам към вас;

повикайте Ме и ще ви чуя; благославям ви, оставяйки Въздишката на Обичта Си върху челото ви;


1 Плач Йеp. 3:7.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message