DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това Са Последните Дни На Милостта Ми
Кръстът Ми Ще Ви Доведе До Святост И В Стаята Ви На Небето

28 май 1992

(Детройт, Мичиган)

Васула, нека никой да не ти отнема наградата, която ти дадох, преди теб Аз Съм;

моли се за гордите, които съдят Делата Ми;1 нямат в себе си обич към Мен; дъще, почитай Ме, като провъзгласяваш Посланията Ми на всички тези събори; остава много малко време; това са последните дни на Милостта Ми, затова остани будна, остани бдителна; не давай опора на Сатаната; не позволявай на духа си да съди прибързано; освободи се от заядливата критика, за да не бъдеш съдена в Съдния Ден;

Аз съм Светлината на света; бъдете подготвени, защото мога да влезна в дома ви по всяко време сега; от висините, от царския Си Престол, ще слезна скоро в ужасната ви нощ, малки деца; бъдете в Мир, давам ви Мира Си; бъдете търпеливи за малко още и продължете да Ме прославяте с обичта си; обичам ви всички; с цялото Си Сърце ви обичам;

вие всички сте Мое семе; благославям ви, оставяйки Въздишката на Обичта Си върху челата ви;

 

29 май 1992

(Детройт, Мичиган)

Господи?

Аз Съм; отвори сърцето си и Ме приеми;

кажи на народа Ми, че скоро ще дойда при него; в този Ден, всеки жител на този свят ще узнае, че Аз Съм този, който е Вечно Съществуващият; молете се за онези, които оспорват това, на което учиш; молете се и не позволявайте на сърцата си да ги осъждат; имайте вяра в Мен и Ми се доверете; Обичта е близо до вас; прославете Ме, като възстановявате мира там, където има раздор, обичта там, където има омраза; в тази епоха на мрак подражавайте на Мен, своя Господ; прегърнете Кръста Ми; Кръстът Ми ще ви води към святостта и в стаята ви на Небето;

Обичта ще ви прегърне;


1 Иисус говори за опозицията в Дитройт. Произходи от малка група хора, които ме обвиниха, че съм "ню-ейджър", принадлежаща на сектата "Hова Епоха". Те ходеха на всички мои срещи, за да ги “бойкотират”, раздавайки листовки с обвинения срещу мен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message