DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Размножаване На Лозята
Аз Съм Коренът На Дървото На Живота
Седалището На Петър

20 септември 1989

Господи мой и Спасителю?

Аз съм; давам ти Мира Си; Васула Моя, чуй Ме и пиши; щастлив съм, че те имам до Мен; Аз, Господ, те благославям; готова ли си? ела при Мен като дете приближаващо се до своя баща;

любими, гледайте на Мен, своя Бог, като на най-Състрадателния Свети Другар, Който седи на Престола на Славата в Небесата, но в същото време, в Божествеността Си, се навеждам чак до вас на земята, за да ви позволя да Ме чувствате, да Ме чувате, да Ме разбирате и по този начин да можете да Ме опознаете, своя Господ; да, от Престола Си се навеждам до вас, за да издигна душата ви при Мен и да ви съживя в Светлината Си;

гледайте на Мен, любими, като на свой Съпруг, който ще ви осигури в голямо изобилие всичко, което ви липсва; ще премахна траурното ви покривало, както и плащаницата загърнала нациите ви; ще изтрия сълзите ви от бузите ви, утешавайки ви; обичам ви всички с вечна обич и от Голямо Състрадание ще ви възстановя; Аз, Съпругът ви, ще споделя с вас всичко, което имам; имам тук с Мен, за да ви украся, ако го желаете, най-Скъпоценните Си Украшения, Кръста Си, Гвоздеите Си и Трънения Си Венец; готов съм да споделя с вас, желаете ли и готови ли сте да споделите с Мен Кръста Ми на Мир, Обич и Справедливост?

гледайте на Мен като на своя Изкупител; спасявам всички онези, които се прилепват към Мен, отговарям на всеки, който се позовава на Мен; гледам ви всички със съчувствие, тъй като зная колко сте крехки и колко лесно се изкушавате от Изкусителя; изкупих ви всички в името на Безмерната Си Обич, тази толкова недоразбрана Обич… Аз съм Обич и всеки, който живее в Мен, живее в Истината;

Аз съм Коренът на Дървото на Живота и Изворът на Живота; имам с Мен Плодовете на Дървото на Живота и Живата Вода от Вечните Си Кладенци; елате, затова, при Мен, елате и се наситете; елате и яжте; елате и пийте от Живата Ми Вода, всички вие, които сте жадни; няма никога да ви откажа; Аз, Бог, ще ви отвикна за истинската Храна, Храна, която ще трае във вас, за да може така бедната ви душа да живее; земите ви са се превърнали в пустини  и парещите ветрове са пресушили гърлата ви, но Аз, който съм Спасителят ви, виждам отгоре всички тези нечестивости, затова не казвайте: “Господ ни е забравил”, Аз съм Все-Верният и въодушевената Ми Обич, която изпитвам към вас, ви спасява; никога не съм отвръщал Святото Си Лице от вас; One agio omga elneah rima, rima, pudripgara nedro ha unu Amen rima;1

пиши, ще разпростра Мира и Обичта в земите на мъртъвците ви; възнамерявам да разпростра Мира Си и Обичта Си навсякъде и във всички нации Без-Обич; възнамерявам да съборя всякаква Несправедливост и тази мъртва епоха ще бъде възкресена и ще Ме последва в Новата Земя, която подготвям за нея, и под Новите Небеса ще Ме прославя и ще Ме възхвалява по цял ден и цяла нощ; все още ли не сте разбрали, че Светият Ми Дух на Благодат подготвя за вас Лозе след Лозе, разстилайки Ги нежно и с такава Обич във всяка нация?

все още ли не сте разбрали, че Святата ви Майка и Аз протягаме Ръцете Си над вас, покривайки ви с Благословиите Си, и подготвяйки за вас Лозя, Лозя, които ще продължим да размножаваме, Лозя, които ще произведат достатъчно плодове, за да нахранят голям брой? Духът Ми на Благодат е като Лоза, която пуска китни издънки, цветовете Ми дават плод на Мир и Обич; приближете се до Мен, вие, които Ме желаете и се наситете от плодовете Ми, тъй като спомените за Мен са по-сладки от мед; да Ме наследите е по-сладко от медена пита; онези, които Ме ядат, ще огладнеят за повече и онези, които Ме пият, жадуват за повече; всеки, който Ме слуша, никога няма да се черви, и всеки, който действа така, както диктувам, няма никога да съгреши;2

не бях ли казал, че в дните, които ще дойдат, ще пусна издънки, които ще напъпнат и ще процъфтят и ще изпълнят целия свят с плод? този плод ще се увеличи чрез Светлината Ми и Небето ще излее върху вас Росата Си, за да освежи пресъхналите ви гърла; Аз дарявам всички тези благословии на Народа Си;

чувствайте се обичани от Мен, малки Мои, Обичта ви обича и благославя всеки един от вас, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челата ви;

бъдете един;

(По-късно:)

3 Господи мой, Ти, който си
Коренът на Дървото на Живота,
и Самата Обич
и от Плода Си ни даваш Вечен Живот,
бъди благословен.
Листата Ти, които никога не вехнат,
нито съхнат, са изработени от чисто бяло Злато
и от Тях се излъчва ярка Светлина.
Боготворя, надявам се, вярвам и Те обичам,
моля Те, прости на онези, които не боготворят,
не се надяват, не вярват и не Те обичат.
Грижи се за нас, Емануел.
Благославям Те, благославям Те,
Ти, който си Съветникът ми в нощите,
изпълвайки ме с непрекъснати молитви, молейки се над мен.
Зная, че няма да изоставиш душата ми,
тъй като ни разкриваш Пътя Си на Живота,
ръката ни в Ръката Ти.
Спаси ни в Обичта Си.
Ти си Източникът на надеждата ни
да видим Новите Небеса и Новата Земя, Господи.

 

Аз съм Коренът на Дървото на Живота и от Мен произтича Вечният Живот; цвете, прочети Писанията;

(Иисус има предвид да отворя наслуки Святата Библия и ще попадна на това, което желае да прочета. Отворям на Ис. 40:9.)

прочети го и го напиши: “изкачи се на висока планина, радостна вестителко на Сион; извикай на висок глас, радостна вестителко на Йерусалим; извикай без страх, кажи на градовете на Юда: "ето Го вашият Бог!"" Новият ви Йерусалим е на една ръка разстояние…

Аз, Бог, слизам в тази епоха, спъвайки се в трупове; всичко, от което се страхувах, се сбъдна; слизам, за да не намеря вяра, нито надежда, нито обич; и агнетата Ми, които бях оставил да пасат на зелените Ми Пасища, ги намирам изгладнели и жалки за гледане; живеейки сред развалините, търсят подслон и храна, но не ги намират; с надежда повдигат камък след камък в очакване на трохи или може би семе, което да посеят, но вместо трохи или семе, намират скорпиони готови да ги ужилят и да ги изпълнят с отровата си; агнетата Ми се скитат от град в град, но намират само останките на това, което някога беше Голям Град; да, говоря за Йерусалим, но само малцина са готови да Ме чуят;

зова всеки един от пастирите Ми с името им, но много малко чуват Гласа Ми… сподавям се, задушавам се да ги гледам изпълнени с мъртви думи; чуй Ме, повиках те, дъще, за да служиш на каузата на правото, хванах те за ръка и те оформих да свидетелстваш, показах ти Истината и премахнах покривалото от очите ти, за да видиш кого избрах да седне на Седалището на Петър и на кого бях казал веднъж: “ти си Петър и върху тази скала ще построя Църквата Си; и никога вратите на подземния свят няма да могат да я победят; ще ти дам ключовете на царството на небесата; каквото свържеш на земята, ще се смята за свързано на небето; каквото развържеш на земята ще се смята за развързано на небето;”4

бях дал тази Власт на този човек, но днес вие се опитвате да го съборите и да му откраднете пастирската тояга, за да господствате със скиптъра на Лъжата и Порока; Петре? Петре-на-Агнетата-Ми, любими Мой пастирю, зная как се разкъсва сърцето ти и кърви в реки заради това неблагодарно и неверно поколение; зная, че превърнаха очите ти в извор на сълзи; зная колко от братята ти са ти обърнали гръб; те са, любими Мой, онези пастири, които нищо не знаят, вървят всички по своя собствен път, всеки след своя собствен интерес, служейки на Безумието вместо на Мъдростта, на Похотта вместо на Бедността, на Непокорството вместо на Покорството;

взирам се от Кръста Си към всички, които обитават света и казвам на вас, които населявате много нации, че скоро Часът наближава, времето почти изтече, и няма да изминат много дни, когато ще прекарвате нощите си в плач, вие, неверни пастири, пастири, които съгрешавате срещу Мен от липса на вяра, вие, които викате Мир! когато няма Мир; върнете се при Петър, всички вие, сте се отклонили в различни посоки; служете на Мен, защо да служите на Несвятостта? бъдете Мои, а не на Бунтовника, защо толкова много желаете да служите на Бунтовника? дори чужденци, дори те чуха Гласа Ми и проумяха Словата Ми; Повелите Ми са Свети и ви казвам най-тържествуващо, че Свети ще останат за вечни времена;

Дъще, прочети Словото Ми.

(Господ ми показа къде. Oтново в Мт. 5:18-19.)

чети и пиши: “казвам ви сериозно, че докато не изчезнат небето и земята, нито една точка, нито една чертичка няма да изчезне от Закона, докато не бъде постигната целта му; затова този, който наруши и най-малката от тези заповеди и учи и други да вършат същото, ще бъде счетен за най-нищожния в небесното царство; но този, който ги спазва и ги учи на другите, ще бъде счетен за голям в небесното царство;”

дете, почини си сега; зарадвай Душата Ми с детската си вяра; ела, почини си в Мен; Аз, Господ, те благославям, oбичай Ме;

Прославен да е нашият Господ!


1 Внезапно получих изречение на език непознат за мен и предполагам за човечеството.
3 Вътрешно видение на Дървото на Живота.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message