DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Размножаване На Лозята
Аз Съм Коренът На Дървото На Живота
Седалището На Петър

20 септември 1989

Господи мой и Спасителю?

Аз съм; давам ти Мира Си; Васула Моя, чуй Ме и пиши; щастлив съм, че те имам до Мен; Аз, Господ, те благославям; готова ли си? ела при Мен като дете приближаващо се до своя баща;

любими, вижте Ме, своя Бог, като най-Състрадателния Свети Другар, Който седи на Престола на Славата в Небесата и въпреки това, същевременно, в Своята Божественост, се навеждам до вас на земята, за да ви позволя да Ме чувствате, да Ме чуете, да Ме разберете и по този начин да можете да Ме опознаете, своя Господ; да, от Престола Си се навеждам до вас, за да издигна душата ви при Мен и да ви съживя в Светлината Си;

вижте Ме, любими, като свой Жених, който ще ви достави в голямо изобилие всичко, каквото ви липсва; ще снема траурното ви покривало, както и плащаницата покриваща вашите нации; ще изтрия сълзите от бузите ви, утешавайки ви; обичам ви всички с вечна обич и от Голямо Милосърдие ще ви възстановя; Аз, вашият Жених, ще поделя с вас всичко, каквото имам; имам тук със Себе Си, за да ви украся, ако го желаете, най-Скъпоценните Си Украшения, Кръста Си, Гвоздеите Си и Трънения Си Венец; готов съм да поделя с вас, дали сте разположени и готови да поделите с Мен Кръста Ми на Мир, Обич и Справедливост?

вижте Ме като своя Избавител; спасявам всички онези, които се прилепват към Мен, отговарям на всички онези, които се позовават на Мен; гледам ви всички със съчувствие, тъй като зная колко сте крехки и колко лесно бивате изкушавани от Изкушителя; изкупих ви всички поради Безмерната Си Обич, тази толкова погрешно разбирана обич… Аз съм Обич и който живее в Мен, живее в Истината;

Аз съм Коренът на Дървото на Живота и Изворът на Живот; взех със Себе Си Плода на Дървото на Живота и Живата Вода от Вечните Ми Кладенци; елате, затова, при Мен, елате и се наситете; елате и яжте; елате и пийте от Живия Ми Извор, всички вие, които сте жадни; няма никога да ви откажа; Аз, Бог, ще ви отбия за истинска Храна, Храна, която ще трае във вас, за да могат душите ви, които понастоящем са в нищета да бъдат способни да живеят; земите ви са изоставени без грижи и горещите ветрове са пресушили гърлото ви, но Аз, който съм вашият Спасител, гледам отвисоко всички тези нечестивости, затова не казвайте: “Господ ни е забравил”, Аз съм Все-Верният и въодушевената Обич, която изпитвам към вас, ви спасява; никога не съм отвръщал Святото Си Лице от вас; One agio omga elneah rima, rima, pudripgara nedro ha unu Amen rima;1

пиши, ще разпростра Мира и Обичта в земите на мъртъвците ви; възнамерявам да разпростра Мира Си и Обичта Си навсякъде и във всички нации Без-Обич; възнамерявам да съборя всякаква Несправедливост и тази мъртва епоха ще бъде възкресена и ще Ме последва в Новата Земя, която подготвям за нея и под Новите Небеса ще Ме прославя и ще Ме възхвалява по цял ден и по цяла нощ; все още ли не сте разбрали, че Светият Ми Дух на Благодат подготвя за вас Лозе след Лозе, простирайки Ги нежно и с такава Обич във всяка нация?

още ли не сте разбрали, че Святата ви Майка и Аз протягаме Ръцете Си към вас, покривайки ви с Благословиите Си и подготвяйки за вас Лозя, Лозя, които ще продължим да размножаваме, Лозя, които ще дадат достатъчно плодове, за да се нахранят мнозина? Духът Ми на Благодат е като Лозе даващо китни гроздове, цветовете Ми носят плод на Мир и Обич; доближете се до Мен, вие, които Ме желаете и се наситете от плодовете Ми, тъй като спомените за Мен са по-сладки от мед; наследството Ми по-сладко от медна пита; онези, които Ме ядат ще изпитат по-голям глад и онези, които Ме пият ще изпитат по-голяма жажда; онзи, който Ме слуша няма от какво да се черви и онзи, който действа според волята Ми няма никога да прегреши;2

не ви ли казах, че в дните, които ще дойдат, ще създам семена, които ще поникнат и ще се разцъфтят и ще изпълнят целия свят с плод? този плод ще се увеличи чрез Светлината Ми и Небето ще изсипе върху вас Росата Си, за да разхлади пресъхналите ви гърла; давам в изобилие всички тези благословии на Моя Народ;

чувствайте се обичани от Мен, малки Мои, Обичта ви обича и благославя всеки един от вас, оставяйки Въздишката Ми на Обич върху челата ви;

бъдете един;

(По-късно:)

3 Господи мой, Ти, който си
Коренът на Дървото на Живота,
Самата Обич
и който чрез Плода Си ни даваш Вечен Живот,
бъди благословен.
Листата Ти, които никога не вехнат,
нито съхнат, са от чисто бяло Злато
и от Тях се излъчва бляскава Светлина.
Боготворя, надявам се, вярвам и Те обичам,
моля Те, прости на онези, които не боготворят,
не се надяват, не вярват и не Те обичат.
Грижи се за нас, Емануил.
Благославям Те, благославям Те,
Ти, който си моят Съветник в нощите
изпълващ ме с непрекъснати молитви, молейки се над мен.
Зная, че няма да изоставиш душата ми,
тъй като ни разкриваш Пътя Си на Живот,
ръката ни в Твоята Ръка.
Спаси ни в Обичта Си.
Ти си Изворът на надеждата ни
да видим Новите Небеса и Новата Земя, Господи.

Аз съм Коренът на Дървото на Живота и от Мен извира Вечен Живот; цвете, прочети Писанията;

(Иисус има предвид да отворя наслуки Святата Библия и ще намеря какво желае да прочета. Отворих на Ис. 40:9.)

прочети го и го напиши: “изкачи се на висока планина, радостна вестителко на Сион; извикай на висок глас, радостна вестителко на Йерусалим; извикай без страх, кажи на градовете на Юда: "ето Го вашият Бог!" Новият ви Йерусалим е в обсега на ръката…

Аз, Бог, слизам в тази епоха, препъвайки се върху трупове; всичко, от каквото се страхувах, се потвърди; слизам, за да не намеря никаква вяра, надежда, обич; и агнетата Ми, които бях оставил да пасят в зелените Ми Пасбища, намирам ги изгладнели и в плачевно състояние; живеейки между развалини, търсят убежище и храна, без нищо да откриват; с надежда повдигат камък след камък в очакване на троха или семе, за да посеят, но вместо троха или семе, намират скорпиони готови да ги нападнат и да ги изпълнят с отровата си; агнетата Ми се скитат от град в град, но намират само остатъци от онова, което някога беше Голям Град; да, говоря за Йерусалим, но само неколцина са готови да Ме чуят;

зова поименно всеки един от Моите пастири, но малцина чуват Гласа Ми… задушавам се, тежко Ми е да ги гледам изпълнени с мъртви думи; чуй Ме, повиках те, дъще, за да служиш на каузата на доброто, взех те за ръка и те оформих, за да свидетелстваш, показах ти Истината и снех покривалото от очите ти, за да видиш кого избрах да седне на Седалището на Петър и на кого някога бях казал: “ти си Петър и върху тази скала ще построя Моята Църква; и никога вратите на подземния свят няма да могат да я победят; ще ти дам ключовете на царството на небесата; каквото свържеш на земята, ще се счита свързано на небето; каквото развържеш на земята ще се счита развързано на небето;”4

дадох тази Власт на този човек и днес се опитвате да го съборите и да му откраднете пастирската тояга, за да господствате със скиптъра на Лъжата и Порока; Петре? Петре-на-Агнетата-Ми, любими Мой пастирю, зная колко разкъсано е сърцето ти и силно кървящо заради това неблагодарно и неверно поколение; зная как превърнаха очите ти в извор на сълзи; зная колко от братята ти са ти обърнали гръб; те са, любими Мой, онези пастири, които нищо не знаят, нищо не чувстват, действат своеволно, всеки според собствения си интерес, служейки на Безумието вместо на Мъдростта, на Ненаситността вместо на Бедността, на Непокорството вместо на Покорството;

наблюдавам от Кръста Си всички жители на света и ви казвам, на вас, които населявате много нации, че скоро Часът наближава, времето почти се е изпълнило и няма да изминат много дни, преди да прекарате нощите си в плач, вие, неверни пастири, пастири, които прегрешавате срещу Мен от липса на вяра, вие, които викате Мир! когато няма никакъв Мир; завърнете се при Петър, всички вие, заблудили се в различни посоки; служете на Мен, защо да служите на Светотатството? бъдете Мои, а не на Бунтовника, защо толкова много желаете да служите на Бунтовника? дори чуждите, дори те чуха Гласа Ми и проумяха Словата Ми; Повелите Ми са Свети и ви казвам съвсем тържествено, че Свети ще останат за вечни времена;

Дъще, прочети Словото Ми.

(Господ ми показа къде. Oтново в Мт. 5:18-19.)

чети и пиши: “казвам ви сериозно, че докато не изчезнат небето и земята, нито една точка, нито една чертичка няма да изчезне от Закона, докато не бъде постигната тази цел; затова този, който престъпи и най-малката от тези заповеди и учи и други да вършат същото, ще бъде счетен за най-нищожния в царството на небето; но този, който ги спазва и ги учи на другите, ще бъде счетен за голям в царството на небетo;”

дете, почини си сега; зарадвай Душата Ми с детската си вяра; ела, почини си в Мен; Аз, Господ, те благославям, oбичай Ме;

Прославен да е нашият Господ!


1 Внезапно получих изречение на език непознат за мен и предполагам за света.
3 Вътрешно видение на Дървото на Живота.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message